TBMM 3. dönem milletvekilleri listesi

1927 genel seçimleri sonucu (1927–1931)

TBMM 3. dönem milletvekilleri listesi, 1927 Türkiye genel seçimleri ile seçilen ve 1 Kasım 1927 - 26 Mart 1931 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmış milletvekillerinin listesidir. Bu dönemdeki tüm milletvekilleri Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan seçildi.

Seçim Bölgesi Mebus Siyasi parti Değişiklik
Adana Hilmi Uran Cumhuriyet Halk Fırkası
Kadri Ramazanoğlu
Kemal Kusun
Damar Arıkoğlu
Afyonkarahisar İzzet Akosman
Ruşen Eşref Ünaydın
Ali Çetinkaya
Ali Haydar Çerçel
İzzet Ulvi Aykurt
Musa Kazım Tunç
Aksaray Besim Atalay
Musa Kazım Gürel
Neşet Özercan
Amasya Ahmet Esat Uras
İsmail Hakkı Mumcu
Mehmet Nafiz Aktin
Ankara Mustafa Kemal Atatürk
Ali Kütükçüoğlu
Halit Ferit Mıhcıoğlu
İhsan Pehlivanlı
Rifat Araz
Sami Çölgeçen
Şakir Kınacı
Talat Sönmez
Antalya Ahmet Saki Derin
Ahmet Cemal Tunca
Hasan Pırıltı
Rasih Kaplan
Süleyman Şevket Demirman
Artvin Asım Us
Mehmet Ali Okar
Aydın Emin Fikri Eralp
Mazhar Germen
Mithat Aydın
Hasan Tahsin San
Reşit Galip
Balıkesir Şuuri Hoşafcı
Emin İnan
Fahrettin Tiritoğlu
Hayrettin Karan
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Kâzım Özalp
Mehmet Ülkü
Mehmet Emir
Osman Niyazi Burcu
Mehmet Sadık Deniz
Bayazıt (Doğubeyazıt) Halit Bayrak
İhsan Tav
Şefik Baydar
Bilecik Asaf İlbay
Fikret Onuralp
İbrahim Çolak
Rasim Celalettin Öztekin Serbest Cumhuriyet Fırkası Bağımsız
Bitlis İlyas Sami Muş
Muhittin Temoçin
Muhittin Başay
Bolu Cemil Arıcan
Cevat Abbas Gürer
Emin Cemal Suda
Falih Rıfkı Atay
Hasan Cemil Çambel
Mehmet Şükrü Gülez
Burdur Mustafa Şeref Özkan
Salih Vahit Eroğlu
Bursa Ahmet Münir Erhan
Asaf Süleyman Doras
Refet Canıtez
Esat Sagay
Mustafa Fehmi Gerçeker
Reşat Muhlis Erkmen
Ahmet Refik Güran
Senih Bey
Şefik Lütfi Başman
Cebel-i Bereket (Osmaniye) Ali Rıza Bebek
Hüseyin Avni Zaimler
İhsan Eryavuz
Mehmet Sabri Toprak
Naci Eldeniz
Çanakkale Mehmet Dinç
Sâmih Rifat
Şükrü Yaşın
Ziya Gevher Etili
Çankırı Abdülhalik Renda
Mehmet Rifat Ünür
Ahmet Talat Onay
Yusuf Ziya İsfendiyaroğlu
Çorum İsmail Kemal Alpsar
İsmet Eker
Mustafa Cantekin
Münir Çağıl
Ahmet Ziya Tonguç
Denizli Emin Aslan Tokat
Ali Haydar Öktem
Kazım Samanlı
Mazhar Müfit Kansu
Necip Ali Küçüka
Yusuf Başkaya
Diyarbakır İbrahim Talî Öngören
İshak Işıtman
Kâzım Sevüktekin
Ahmet Mithat Kalabalık[1] Milletvekilliğinden istifa
Mehmet Rüştü Bekit
Zekai Apaydın
Edirne Hasan Hayri Tan
Faik Kaltakkıran
Şakir Kesebir
Zeki Mesut Alsan
Elaziz (Elazığ) Fazıl Ahmet Aykaç
Hasan Tahsin Berk
Hüseyin Gökçelik
Ahmet Saffet Ohkay
Muhittin Çöteli
Mustafa Solmaz
Mehmet Naki Yücekök
Erzincan Saffet Arıkan
Aziz Samih İlter
Abdülhak Fırat
Erzurum Ahmet Fikri Tüzer
Asım Möhördaroğlu
Hüseyin Aziz Akyürek
Nafi Atuf Kansu
Mehmet Nafiz Dumlu
Necip Asım Yazıksız
Hasan Tahsin Uzer
Eskişehir Ali Ulvi Bayrakdar
Emin Sazak
İsmail Besim Ardakut
Sait Bey
Gaziantep Remzi Güres
Ali Cenani
Mustafa Ferit Arsan
Ali Kılıç
Reşit Ağar
Hafız Mehmet Şahin
Giresun Musa Kazım Okay
Ali Şevket Çolak
Tahir Karadeniz
Hakkı Tarık Us
Hacim Çarıklı
Gümüşhane Fethi Okyar Serbest Cumhuriyet Fırkası Bağımsız
Hasan Fehmi Ataç
Cemal Hüsnü Taray
Halil Boztepe
Mehmet Şevket Erdoğan
Hakkâri İbrahim Arvas
Isparta Ahmed Mükerrem Karaağaç
Hafız İbrahim Demiralay
Hüseyin Hüsnü Özdamar
Mehmet Rıza Dinçay
İçel (Silifke) Emin İnankur
Mehmet Hakkı Saydam
İstanbul Abdülhak Hamit Tarhan
Fuat Ağralı
Ahmet Rasim
Edip Servet Tör
Hamdullah Suphi Tanrıöver
Hakkı Şinasi Erel
Ali Haydar Yuluğ Serbest Cumhuriyet Fırkası Bağımsız
Refik Saydam
Ziya Karamürsel
İhsan Sökmen
Tevfik Kamil Koperler
Hüseyin Kavalalı
Yusuf Akçura
Nurettin Ali Berkol
Ahmet Hamdi Denizmen
Süreyya İlmen
Behiç Erkin
İzmir Ahmet Enver Özgen
Hacı Hüseyin Öklem
Mustafa Kamil Dursun
Celâl Bayar
Mahmut Esat Bozkurt
Mustafa Necati
Rahmi Köken
Ahmet Münir Akkaya
Hamdi Aksoy
Şükrü Saracoğlu
Tevfik Rüştü Aras
Vasıf Çınar
Kars Ahmet Ağaoğlu Serbest Cumhuriyet Fırkası Bağımsız
Ahmet Sadri Hattuza
Halit Onaran
Bedir Fırat
Baha Öngören
Faik Permek
Kastamonu Ali Rıza Bey
Cemal Dolunay
Hasan Fehmi Tümerkan
Mehmet Mühto
Refik Ilgaz
Veled Çelebi İzbudak
Kayseri Ahmet Hilmi Kalaç
Burhanettin Binzet
Halit Mazhar Karakaya
Hasan Ferit Perker
İsmail Hakkı Altan
Reşit Özsoy
Kırklareli Şevket Ödül
Fuat Umay
Nahit Kerven
Kırşehir Ahmet Hazım Börekçi
Lütfi Müfit Özdeş
Yahya Galip Kargı
Kocaeli İbrahim Hakkı Tolon
İbrahim Süreyya Yiğit Serbest Cumhuriyet Fırkası Bağımsız
Kemalettin Olpak
İsmail Hakkı Kılıçoğlu
Mehmet Ragıp Akça
Reşit Saffet Atabinen
Salah Yargı
Konya Ahmet Hamdi Dikmen
Fuat Gökbudak
Hacı Bekir Sümer
Hüseyin Hüsnü Konay
Halil İbrahim Nakıpoğlu
Kemal Zaim Sunel
Musa Kazım Onar
Mustafa Ulusan
Mehmet Naim Onat
Nevzat Tandoğan
Refik Koraltan
Tevfik Fikret Sılay
Zühtü Durukan
Kütahya Recep Peker
Nuri Conker Serbest Cumhuriyet Fırkası Bağımsız
Cevdet Barlas
İbrahim Kazım Tahtakılıç
İsmail Hakkı Muşkara
Mehmet Niyazi Erenli
Ragıp Soysal
Malatya İsmet İnönü
Muttalip Öker
Mehmet Fazıl Tümtürk
Hilmi Oytaç
Mahmut Nedim Zabcı
Vasıf Çinay
Manisa Akif Öztürk
Bahri Sarıtepe
Kâni Karaosman
Kemal Gürol
Mehmet Sabri Toprak
Ahmet Mithat Kalabalık[2]
Mustafa Fevzi Sarhan
Osman Erçin
Saim Uzel
Mehmet Yaşar Özey
Maraş Abdülkadir Emirmahmutoğlu
Behçet Gücer
Mehmet Erten
Mitat Alam
Mehmet Nurettin Akkın
Mardin Abdürrezzak Şatana
Ali Rıza Erten
İrfan Ferit Alpaya
Mehmet Nuri Ural
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Mersin Ali Münif Yeğenağa
İsmail Hakkı Ramazanoğlu
Muğla Ali Nazmi Özügür
Mehmet Nuri Tuna
Yunus Nadi Abalıoğlu
Şükrü Kaya
Niğde Faik Soylu
Ali Galip Yenen
Halit Mengi
Ata Atalay
Ordu Halil Sıtkı Kumru
Ahmet Hamdi Yalman
Hasan Fahri Güler
İsmail Çamaş
Mehmet Recai Baykal
Ahmet Şevket Akyazı
Rize Akif Akyüz
Fuat Bulca
Ali Zırh
Atıf Tüzün
Esat Özoğuz
Hasan Cavit Belül
Samsun Süleyman Adil Okuldaş
Ali Rana Tarhan
Asım Sirel
Hüseyin Avni Aktulga
Ethem Tuncay
Nusret Sadullah Ayaşlı
Siirt Halil Hulki Aydın
Mahmut Soydan
Sinop Refik İsmail Kakmacı Serbest Cumhuriyet Fırkası Bağımsız
Recep Zühtü Soyak
Yusuf Kemal Tengirşenk
Sivas Yusuf Ziya Başara
Necmettin Sadak
İbrahim Alaettin Gövsa
Şemsettin Günaltay
Rahmi Katoğlu
Rasim Başara
Remzi Çiner
Şebinkarahisar Mehmet Emin Yurdakul Serbest Cumhuriyet Fırkası Bağımsız
İsmail Sabuncu
Mehmet Tevfik Yücel
Tekirdağ Faik Öztrak
Cemil Uybadın
Celâl Nuri İleri
Tokat Hüseyin Hüsnü Sarı
Salih Süreyya Gençağa
Şevki Berker
Bekir Lütfi Çiftçi
Mustafa Vasfi Süsoy
Trabzon Abdullah Okyay
Ali Pulat
Arif Sayıl
Hasan Saka
Ahmet Hamdi Ülkümen
Süleyman Sırrı Gedik
Şefik Başman
Süleyman Daniş Eyüboğlu
Urfa Ali Saip Ursavaş
Ferit Celâl Güven
Mahmut Odabaşı
Refet Ülgen
Refet Topçuoğlu
Van Hakkı Ungan
Münip Boya
Yozgat Mehmet Avni Doğan
Ahmet Hamdi Altıok
Salih Bozok
Sırrı İçöz
Tahsin Coşkan
Zonguldak Celâl Sahir Erozan
Halil Türkmen
Hüsnü Kortel
Mehmet Nazif Sirel
Ragıp Özdemiroğlu
Mehmet Rifat Vardar
Tunalı Hilmi

Dipnotlar

değiştir
  1. ^ 22 Aralık 1927 tarihinde istifa etti.
  2. ^ 1 Kasım 1929 tarihindeki ara seçimle mebus oldu