TBMM 19. dönem milletvekilleri listesi

1991 genel seçimleri sonucu (1991–1995)

TBMM 19. dönem milletvekilleri listesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 19. döneminde (14 Kasım 1991 - 4 Aralık 1995) görev yapan, 1991'de seçilen, milletvekillerinin listesidir.

Günce değiştir

DEP Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Hatip Dicle, Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana, Mardin Milletvekili Ahmet Türk, Şırnak Milletvekili Orhan Doğan, Muş Milletvekili Sırrı Sakık ve Şırnak Bağımsız Milletvekili Mahmut Alınak'ın yasama dokunulmazlıkları, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulu Karma Komisyonca hazırlanan raporun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 2 Mart 1994 günlü 78. birleşiminde aynen kabul edilmesine ilişkin 295 sayılı kararı ile kaldırılmıştır.

Hatip Dicle ve Orhan Doğan, aynı gün Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri tarafından gözaltına alındı. Dokunulmazlıkların kaldırılmasına dayanak oluşturan Ankara DGM Başsavcısı Nusret Demiral'ın hazırladığı iddianamede sanıklar vatana ihanet ile suçlanıyorlardı.

Milletvekili listesi değiştir

Seçim Bölgesi Milletvekili Siyasi Parti
Adana Uğur Aksöz Doğru Yol Partisi
Bekir Sami Daçe
Halit Dağlı
Veli Andaç Durak
Mehmet Selahattin Kılıç
Mustafa Küpeli
Ali Yalçın Öğütcan
Ahmet Şanal
Orhan Şendağ
Turgut Tekin
Yılmaz Hocaoğlu Anavatan Partisi
İbrahim Özdiş Sosyaldemokrat Halkçı Parti
Timurçin Savaş
Muhammet Kaymak
Adıyaman Mahmut Kılınç Sosyaldemokrat Halkçı Parti
Celal Kürkoğlu
Kemal Tabak
Abuzer Tanrıverdi
Afyonkarahisar İsmet Attila Doğru Yol Partisi
Baki Durmaz
Etem Kelekçi
Abdullah Ulutürk
Halil İbrahim Özsoy Anavatan Partisi
Gaffar Yakın
Ağrı Mikail Aydemir Doğru Yol Partisi
Cemil Erhan
Hasan Fecri Alpaslan Anavatan Partisi
Yaşar Eryılmaz
Aksaray Halil Demir Doğru Yol Partisi
Mahmut Öztürk
İsmet Gür Refah Partisi
Amasya Cemalettin Gürbüz Sosyaldemokrat Halkçı Parti
Tahir Köse
Haydar Oymak
Ankara Bilal Güngör Doğru Yol Partisi
Orhan Sefa Kilercioğlu
İrfan Köksalan
Sait Kemal Mimaroğlu
Tınaz Titiz
Baki Tuğ
Mustafa Dursun Yangın
Halil Şıvgın Anavatan Partisi
Vehbi Dinçerler
Mehmet Budak
Mehmet Çevik
Hamdi Eriş
Mehmet Sağdıç
Yücel Seçkiner
Mümtaz Soysal Sosyaldemokrat Halkçı Parti
Seyfi Oktay
Ali Dinçer
Uluç Gürkan
Salman Kaya
Mehmet Kerimoğlu
İbrahim Tez
Melih Gökçek Refah Partisi
Ömer Faruk Ekinci
Antalya Veysel Atasoy Doğru Yol Partisi
Adil Aydın
Hayri Doğan
Gökberk Ergenekon
Ali Karataş
Hasan Namal
Hasan Çakır Anavatan Partisi
Deniz Baykal Sosyaldemokrat Halkçı Parti
Faik Altun
Artvin Hasan Ekinci Doğru Yol Partisi
Süleyman Hatinoğlu Anavatan Partisi
Aydın Tunç Bilget Doğru Yol Partisi
Ali Rıza Gönül
Nahit Menteşe
İsmet Sezgin
Cengiz Altınkaya Anavatan Partisi
Yüksel Yalova
Balıkesir Abdülbaki Ataç Doğru Yol Partisi
Hüseyin Balyalı
Ekrem Ceyhun
Ömer Lütfi Coşkun
Melih Pabuçcuoğlu
Sami Sözat
Mehmet Cemal Öztaylan
Bartın Köksal Toptan Doğru Yol Partisi
Hasan Akyol Demokratik Sol Parti
Batman Adnan Ekmen Sosyaldemokrat Halkçı Parti
Nizamettin Toğuç
Abdülkerim Zilan
Bayburt Ülkü Güney Anavatan Partisi
Bahattin Elçi Refah Partisi
Bilecik Mehmet Seven Anavatan Partisi
Bahattin Şeker Doğru Yol Partisi
Bingöl Haydar Baylaz Doğru Yol Partisi
Kazım Ataoğlu Refah Partisi
Hüsamettin Korkutata
Bitlis Kamran İnan Anavatan Partisi
Edip Safder Gaydalı
Zeki Ergezen Refah Partisi
Bolu Nazmi Çiloğlu Doğru Yol Partisi
Necmi Hoşver
Tevfik Türesin
Avni Akyol Anavatan Partisi
Abbas İnceyan
Burdur Ahmet Sayın Doğru Yol Partisi
Ahmet Şeref Erdem
Mustafa Çiloğlu
Bursa Cavit Çağlar Doğru Yol Partisi
Turhan Tayan
Mehmet Gazioğlu
Fethi Akkoç
İbrahim Gürdal
Kadri Güçlü
Şükrü Erdem
Yılmaz Ovalı
Feridun Pehlivan Anavatan Partisi
Hüsamettin Örüç
Mehmet Gedik
Mümin Gençoğlu
Çanakkale Hamdi Üçpınarlar Doğru Yol Partisi
Nevfel Şahin
Rahmi Özer
Süleyman Ayhan
Çankırı Nevzat Ayaz Doğru Yol Partisi
İlker Tuncay Anavatan Partisi
İsmail Coşar Refah Partisi
Çorum Aslan Adnan Türkoğlu Doğru Yol Partisi
Ateş Amiklioğlu Anavatan Partisi
Cemal Şahin Sosyaldemokrat Halkçı Parti
Muharrem Şemsek Refah Partisi
Yasin Hatipoğlu
Denizli Mehmet Gözlükaya Doğru Yol Partisi
Mustafa Haluk Müftüler
Nabi Sabuncu
Muzaffer Arıcı Anavatan Partisi
Hasan Korkmazcan
Adnan Keskin Sosyaldemokrat Halkçı Parti
Diyarbakır Salim Ensarioğlu Doğru Yol Partisi
Hatip Dicle Sosyaldemokrat Halkçı Parti
Leyla Zana
Ahmet Fehmi Işıklar
Mehmet Kahraman
Salih Sümer
Mahmut Uyanık
Sedat Yurtdaş
Edirne Evren Bulut Doğru Yol Partisi
Şerif Ercan
Erdal Kesebir Demokratik Sol Parti
Hasan Basri Eler
Elazığ Ahmet Küçükel Doğru Yol Partisi
Ali Rıza Septioğlu
Ahmet Cemil Tunç Refah Partisi
Tuncay Şekercioğlu
Erzincan Yıldırım Akbulut Anavatan Partisi
Ali İbrahim Tutu Sosyaldemokrat Halkçı Parti
Mustafa Kul
Erzurum İsmail Köse Doğru Yol Partisi
Abdülmelik Fırat
Abdulilah Fırat Refah Partisi
Lütfü Esengün
Oktay Öztürk
Rıza Müftüoğlu
Şinasi Yavuz
Eskişehir Hüsamettin Cindoruk Doğru Yol Partisi
İbrahim Yaşar Dedelek
Muammer Fevzi Yalçın
Hüseyin Aksoy Anavatan Partisi
Mustafa Balcılar
Gaziantep Ayvaz Gökdemir Doğru Yol Partisi
Hannan Özüberk
Mehmet Batallı
Mehmet Özkaya
Abdülkadir Ateş Sosyaldemokrat Halkçı Parti
Bahattin Alagöz
Hikmet Çetin
Mustafa Doğan
Mustafa Yılmaz
Giresun Burhan Kara Anavatan Partisi
Rasim Zaimoğlu
Yavuz Köymen
Ergun Özdemir Doğru Yol Partisi
Gümüşhane Mahmut Oltan Sungurlu Anavatan Partisi
Lütfi Doğan Refah Partisi
Hakkâri Mustafa Zeydan Doğru Yol Partisi
Esat Canan Anavatan Partisi
Hatay Abdullah Kınalı Doğru Yol Partisi
Bestami Teke
Nurettin Tokdemir
Ali Uyar Sosyaldemokrat Halkçı Parti
Fuat Çay
Mehmet Dönen
Nihad Matkap
Onur Kumbaracıbaşı
Isparta Süleyman Demirel Doğru Yol Partisi
Ertekin Durutürk
Mustafa Fikri Çobaner
Aykon Doğan
İçel (Mersin) Ahmet Bilyeli Doğru Yol Partisi
Ali Su
Asım Kaleli
Yusuf Fevzi Arıcı
Rüştü Kazım Yücelen Anavatan Partisi
Ali Er
Aydın Güven Gürkan Sosyaldemokrat Halkçı Parti
Fikri Sağlar
İstemihan Talay
İstanbul Tansu Çiller Doğru Yol Partisi
Bedrettin Dalan
Coşkun Kırca
Yıldırım Aktuna
Doğancan Akyürek
Bülent Akarcalı Anavatan Partisi
İmren Aykut
Osman Ceylan
Kadir Ramazan Coşkun
Gurhan Çelebican
Hüsnü Doğan
Halit Dumankaya
Kemal Naci Ekşi
Elaattin Elmas
Halil Orhan Ergüder
Salih Ergün
Safa Giray
Temel Gündoğdu
Engin Güner
Melike Tugay Hasefe
Feyzi İşbaşaran
Adnan Kahveci
Mehmet Cavit Kavak
Recep Ercüment Konukman
Cem Kozlu
Leyla Yeniay Köseoğlu
Emin Kul
Ziyaeddin Selçuk Maruflu
Yusuf Namoğlu
İbrahim Özdemir
Sabri Öztürk
Yusuf Pamuk
İsmail Sancak
Gürol Soylu
Güneş Taner
Tunca Toskay
Şadan Tuzcu
Bahattin Yücel
İsmail Cem Sosyaldemokrat Halkçı Parti
İbrahim Gürsoy
Algan Hacaloğlu
Mehmet Moğultay
Ercan Karakaş
Mukadder Başeğmez Refah Partisi
Mustafa Baş
Hasan Mezarcı
Ali Oğuz
Hüsamettin Özkan Demokratik Sol Parti
Mehmet Sevigen
İbrahim Nami Çağan
İzmir Yıldırım Avcı Doğru Yol Partisi
Rifat Serdaroğlu
Mehmet Köstepen
Seyit Mehmet Özkan
Ersin Faralyalı
Erkut Şenbaş
Nevzat Çobanoğlu
Kaya Erdem Anavatan Partisi
Işın Çelebi
Cengiz Bulut
Işılay Saygın
Timur Demir
İlhan Kaya
Suha Tanık
Cemal Tercan
Erdal İnönü Sosyaldemokrat Halkçı Parti
Veli Aksoy
Halil Çulhaoğlu
Atilla Mutman
Kahramanmaraş Selahattin Karademir Doğru Yol Partisi
Esat Bütün Refah Partisi
Hasan Dikici
Ahmet Dökülmez
Recep Kırış
Ökkeş Şendiller
Saffet Topaktaş
Karaman Seyit Osman Sevimli Refah Partisi
Zeki Ünal
Kars Abdülkerim Doğru Doğru Yol Partisi
Mehmet Sabri Güner
Atilla Hun Sosyaldemokrat Halkçı Parti
Mehmet Alp
Zeki Nacitarhan
Kastamonu Ali Münif İslamoğlu Doğru Yol Partisi
Nurhan Tekinel
Murat Başesgioğlu Anavatan Partisi
Refik Arslan
Kayseri Abdullah Gül Refah Partisi
Salih Kapusuz
Aykut Edibali
Mustafa Dağcı
Osman Develioğlu
Seyfi Şahin
Şaban Bayrak
Kırıkkale Abdurrahman Ünlü Doğru Yol Partisi
Hacı Filiz
Muhammet Sadık Avundukluoğlu
Kırklareli Ahmet Sezal Özbek Doğru Yol Partisi
Cemal Özbilen Anavatan Partisi
İrfan Gürpınar Sosyaldemokrat Halkçı Parti
Kırşehir Coşkun Gökalp Sosyaldemokrat Halkçı Parti
Hilmi Yükselen
Sabri Yavuz
Kocaeli Alaettin Kurt Doğru Yol Partisi
Halil İbrahim Artvinli
İsmail Hakkı Amasyalı
İsmail Kalkandelen
Kazım Dinç
Bülent Atasayan Anavatan Partisi
Şevket Kazan Refah Partisi
Konya Ali Günaydın Doğru Yol Partisi
Hasan Avşar
Mehmet Ali Yavuz
Osman Özbek
Ömer Şeker
Vefa Tanır
Mehmet Keçeciler Anavatan Partisi
Necmettin Erbakan Refah Partisi
Abit Kıvrak
Ahmet Remzi Hatip
Musa Erarıcı
Mustafa Ünaldı
Servet Turgut
Kütahya Hüseyin Cavit Erdemir Doğru Yol Partisi
İsmail Karakuyu
Mustafa Kalemli Anavatan Partisi
Mehmet Rauf Ertekin
Ahmet Derin Refah Partisi
Malatya Yusuf Bozkurt Özal Anavatan Partisi
Metin Emiroğlu
Münir Doğan Ölmeztoprak
Gazi Barut
Mustafa Yılmaz Sosyaldemokrat Halkçı Parti
Oğuzhan Asiltürk Refah Partisi
Manisa Akın Gönen Doğru Yol Partisi
Cengiz Üretmen
Rıza Akçalı
Sümer Oral
Tevfik Diker
Ümit Canuyar
Yahya Uslu
Ekrem Pakdemirli Anavatan Partisi
Faruk Saydam
Mardin Ahmet Türk Sosyaldemokrat Halkçı Parti
Ali Yiğit
Mehmet Gülcegün
Mehmet Sincar
Muzaffer Arıkan
Muğla İrfettin Akar Doğru Yol Partisi
Latif Sakıcı
Muzaffer İlhan
Nevşat Özer Anavatan Partisi
Erman Şahin Sosyaldemokrat Halkçı Parti
Muş Mehmet Emin Sever Sosyaldemokrat Halkçı Parti
Muzaffer Demir
Sırrı Sakık
Nevşehir Esat Kıratlıoğlu Doğru Yol Partisi
Osman Seyfi
Mehmet Elkatmış Refah Partisi
Niğde Doğan Baran Doğru Yol Partisi
İbrahim Arısoy
Rıfat Yüzbaşıoğlu
Ordu Hasan Kılıç Doğru Yol Partisi
Refaiddin Şahin
Cavit Şadi Pehlivanoğlu Anavatan Partisi
Mustafa Bahri Kibar
Nabi Poyraz
Şükrü Yürür
Rize Mesut Yılmaz Anavatan Partisi
Ahmet Kabil
Mustafa Parlak
Sakarya Ahmet Neidim Doğru Yol Partisi
Mehmet Gölhan
Nevzat Ercan
Ersin Taranoğlu Anavatan Partisi
Mustafa Kılıçaslan
Cevat Ayhan Refah Partisi
Samsun Ali Eser Doğru Yol Partisi
Cemal Alişan
İhsan Saraçlar
İlyas Aktaş
İrfan Demiralp
Mehmet Çebi
Nafiz Kurt
Adem Yıldız Anavatan Partisi
Hüseyin Özalp
Siirt Zübeyir Aydar Sosyaldemokrat Halkçı Parti
Naif Güneş
Mehmet Erdal Koyuncu
Sinop Kadir Bozkurt Doğru Yol Partisi
Cafer Sadık Keseroğlu
Yaşar Topçu
Sivas Ziya Halis Sosyaldemokrat Halkçı Parti
Azimet Köylüoğlu
Abdüllatif Şener Refah Partisi
Muhsin Yazıcıoğlu
Ahmet Arıkan
Musa Demirci
Şanlıurfa Sedat Bucak Doğru Yol Partisi
Necmettin Cevheri
Ferit Aydın Mirkelam
Mehmet Fevzi Şıhanlıoğlu
Abdurrezak Yavuz
Seyit Eyyüpoğlu Anavatan Partisi
Eyyüp Cenap Gülpınar
İbrahim Halil Çelik Refah Partisi
Şırnak Mahmut Alınak Sosyaldemokrat Halkçı Parti
Orhan Doğan
Selim Sadak
Tekirdağ Halil Başol Doğru Yol Partisi
Muhtar Mahramlı
Fethiye Özver
Hasan Peker
Tokat Ali Şevki Erek Doğru Yol Partisi
Güler İleri Sosyaldemokrat Halkçı Parti
Şahin Ulusoy
Ahmet Feyzi İnceöz Refah Partisi
İbrahim Kumaş
Ahmet Özdemir
Trabzon Mehmet Ali Yılmaz Doğru Yol Partisi
Eyüp Aşık Anavatan Partisi
Ali Kemal Başaran
Fahrettin Kurt
Koray Aydın Refah Partisi
Kemalettin Göktaş
Tunceli Kamer Genç Sosyaldemokrat Halkçı Parti
Vahdet Sinan Yerlikaya
Uşak Fahri Gündüz Sosyaldemokrat Halkçı Parti
Ender Karagül
Ural Köklü
Van Mustafa Kaçmaz Doğru Yol Partisi
Nadir Kartal
Şerif Bedirhanoğlu Anavatan Partisi
Remzi Kartal Sosyaldemokrat Halkçı Parti
Fethullah Erbaş Refah Partisi
Yozgat Lütfullah Kayalar Anavatan Partisi
Mahmut Orhon
Yaşar Erbaz Refah Partisi
Hüseyin Erdal
Alparslan Türkeş
Zonguldak Adnan Akın Doğru Yol Partisi
Şinasi Altıner
Ömer Barutçu
Güneş Müftüoğlu
Ali Uzun
Necdet Yazıcı
Bülent Ecevit Demokratik Sol Parti

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir