Artvin milletvekilleri listesi

Vikimedya liste maddesi

Artvin milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 2. döneminden beri Artvin şehrini temsil eden milletvekilleri ve senatörlerin listesidir.

  1. Anavatana iltihak eden Artvin, 18 Temmuz 1921 tarih ve 21 sayılı Resmi Ceride'de yayımlanan 133 sayılı Kanunla il olmuştur.
  2. 27 Mayıs 1933 tarih ve 2411 sayılı resmî Gazete'de yayımlanan 2197 sayılı Kanunla Artvin ve Rize illeri birleştirilmek suretiyle, merkezi Rize olmak üzere Çoruh adıyla il olmuştur.
  3. Çoruh İlinin adı, 25 Şubat 1956 tarih ve 9243 sayılı resmî Gazete'de yayımlanan 6668 sayılı Kanunla Artvin olarak değiştirilmiştir.

Milletvekilleri listesi

değiştir
Meclis Dönemi Milletvekili Siyasi Parti
TBMM 2. Dönem Hilmi Gür Cumhuriyet Halk Partisi
TBMM 3. Dönem Asım Us Cumhuriyet Halk Partisi
Mehmet Ali Okar
TBMM 4. Dönem Asım Us Cumhuriyet Halk Partisi
Mehmet Ali Okar
TBMM 5. Dönem Ahmet Fuat Bulca Cumhuriyet Halk Partisi
Hasan Cavit Belül
Akif Akyüz
Mehmet İhsan Kurtkan
İlyas Sami Muş
Ömer Fehmi Noylan
Mehmet Ali Okar
Mehmet Atıf Tüzün
Asım Us
Ali Zırh
TBMM 6. Dönem Mazhar Müfit Kansu Cumhuriyet Halk Partisi
Ali Rıza Erem
Mehmet Atıf Tüzün
Asım Us
TBMM 7. Dönem Mazhar Müfit Kansu Cumhuriyet Halk Partisi
Ali Rıza Erem
Asım Us
Mehmet Atıf Tüzün
TBMM 8. Dönem Ali Çoruh Cumhuriyet Halk Partisi
Ali Rıza Erem
Cemal Kazancıoğlu
Mehmet Atıf Tüzün
Asım Us
TBMM 9. Dönem Mecit Bumin Demokrat Parti
Abbas Gigin
Mesut Güney
Ali Rıza Sağlar
Zihni Ural
TBMM 10. Dönem Mecit Bumin Demokrat Parti
Hilmi Çeltikçioğlu
Yaşar Gümüşel
Muzaffer Önal
Zihni Ural
TBMM 11. Dönem Mehmet Kemal Balta Demokrat Parti
Mecit Bumin
Hilmi Çeltikçioğlu
Eyüp Doğan
Yaşar Gümüşel
TBMM Temsilciler Meclisi Hasan Fehmi Alpaslan Yok
TBMM 12. Dönem Saffet Eminağaoğlu Cumhuriyet Halk Partisi
Nihat Ata Adalet Partisi
Sabit Osman Avcı
TBMM 13. Dönem Mustafa Rona Adalet Partisi
Sabit Osman Avcı
Turgut Altunkaya Cumhuriyet Halk Partisi
TBMM 14. Dönem Mustafa Rona Adalet Partisi
Sabit Osman Avcı
Abdullah Naci Budak Cumhuriyet Halk Partisi
TBMM 15. Dönem Ekrem Şadi Erdem Cumhuriyet Halk Partisi
Turgut Altunkaya
Sabit Osman Avcı Adalet Partisi
TBMM 16. Dönem Mehmet Balta Cumhuriyet Halk Partisi
Hasan Ekinci Adalet Partisi
Mustafa Rona
TBMM Danışma Meclisi Muammer Yazar Yok
Doğan Gürbüz
TBMM 17. Dönem Ahmet Doğru Anavatan Partisi
Hüseyin Şen
Nevzat Bıyıklı
TBMM 18. Dönem Bahattin Çaloğlu Anavatan Partisi
Ayhan Arifağaoğlu Sosyaldemokrat Halkçı Parti
Hasan Ekinci Doğru Yol Partisi
TBMM 19. Dönem Hasan Ekinci Doğru Yol Partisi
Süleyman Hatinoğlu Anavatan Partisi
TBMM 20. Dönem Süleyman Hatinoğlu Anavatan Partisi
Hasan Ekinci Doğru Yol Partisi
Metin Arifağaoğlu Cumhuriyet Halk Partisi
TBMM 21. Dönem Ergün Bayrak Demokratik Sol Parti
Hasan Ekinci Doğru Yol Partisi
TBMM 22. Dönem Orhan Yıldız Adalet ve Kalkınma Partisi
Yüksel Çorbacıoğlu Cumhuriyet Halk Partisi
TBMM 23. Dönem Ertekin Çolak Adalet ve Kalkınma Partisi
Metin Arifağaoğlu Cumhuriyet Halk Partisi
TBMM 24. Dönem İsrafil Kışla Adalet ve Kalkınma Partisi
Uğur Bayraktutan Cumhuriyet Halk Partisi
TBMM 25. Dönem İsrafil Kışla Adalet ve Kalkınma Partisi
Uğur Bayraktutan Cumhuriyet Halk Partisi
TBMM 26. Dönem İsrafil Kışla Adalet ve Kalkınma Partisi
Uğur Bayraktutan Cumhuriyet Halk Partisi
TBMM 27. Dönem Ertunç Erkan Balta Adalet ve Kalkınma Partisi
Uğur Bayraktutan Cumhuriyet Halk Partisi
TBMM 28. Dönem Faruk Çelik Adalet ve Kalkınma Partisi
Uğur Bayraktutan Cumhuriyet Halk Partisi

Senatörler listesi

değiştir
Senatör Siyasi Parti Görev Süresi
Hasan Fehmi Alpaslan Cumhuriyet Halk PartisiMilli Güven Partisi 15 Ekim 1961 - 14 Ekim 1973
Ahmet Özdemir Adalet Partisi 7 Haziran - 8 Temmuz 1964[1]
Recai Kocaman Cumhuriyet Halk Partisi 14 Ekim 1973 - 14 Ekim 1979
Rasim Gezmiş Adalet Partisi 14 Ekim 1979 - 12 Eylül 1980

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Senatörlüğü Yüksek Seçim Kurulu'nun 8 Temmuz 1964 tarihli 1476 sayılı kararı ile iptal edildi.