TBMM 15. dönem milletvekilleri listesi

1973 genel seçimleri sonucu (1973–1977)

TBMM 15. dönem milletvekilleri listesi, 1973 Türkiye genel seçimleri ile seçilen ve 24 Ekim 1973 - 5 Haziran 1977 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmış milletvekillerinin listesidir.

Seçim Bölgesi Milletvekili Siyasi Parti
Adana Emin Bilen Tümer Cumhuriyet Halk Partisi
Erol Çevikçe
Hasan Cerit
İlter Çubukçu
Mehmet Can
Osman Çıtırık
Ahmet Topaloğlu Adalet Partisi
Mehmet Selahattin Kılıç
Yılmaz Hocaoğlu
Battal Köksal Demokratik Parti
İbrahim Tekin
Mehmet Hulusi Özkul Millî Selamet Partisi
Alparslan Türkeş Milliyetçi Hareket Partisi
Adıyaman Kemal Tabak Cumhuriyet Halk Partisi
Ramazan Yıldırım
Halil Ağar Adalet Partisi
Abdurrahman Ünsal Millî Selamet Partisi
Afyonkarahisar Süleyman Mutlu Cumhuriyet Halk Partisi
Şükrü Yüzbaşıoğlu
Ali İhsan Ulubahşi Adalet Partisi
Mehmet Rıza Çerçel
Mete Tan
İbrahim Bedreddin Elmalılı Demokratik Parti
Rasim Hancıoğlu Millî Selamet Partisi
Ağrı Cemil Erhan Cumhuriyet Halk Partisi
Kerem Şahin Adalet Partisi
Rıza Polat Cumhuriyetçi Güven Partisi
Mir Bahattin Yardımcı Millî Selamet Partisi
Amasya Hasan Bütüner Cumhuriyet Halk Partisi
Vehbi Meşhur
Yavuz Acar Adalet Partisi
Hüsnü Cahit Koçkar Millî Selamet Partisi
Ankara Cahit Kayra Cumhuriyet Halk Partisi
Feriha Fatma Öztürk
İbrahim Saffet Omay
İlyas Seçkin
Kâmil Kırıkoğlu
Kemal Ataman
Rauf Kandemir
Muammer Alıcı
Mustafa İmirzalıoğlu
Osman Ceran
Önder Sav
Sabahattin Selek
Yusuf Ziya Yağcı
Fikri Pehlivanlı Adalet Partisi
Turgut Toker
Hasan Özçelik
İsmail Hakkı Ketenoğlu
İsmail Hakkı Köylüoğlu
Oğuz Aygün
Orhan Alp
Orhan Eren
Cevat Önder Demokratik Parti
Necdet Evliyagil
Hüsamettin Akmumcu Millî Selamet Partisi
Oğuzhan Asiltürk
Mustafa Kemal Erkovan Milliyetçi Hareket Partisi
Antalya Deniz Baykal Cumhuriyet Halk Partisi
Fahri Özçelik
Ömer Buyrukçu
Abdurrahim Erdem Adalet Partisi
İhsan Ataöv
Remzi Yılmaz
Faiz Sarlar Demokratik Parti
Artvin Ekrem Şadi Erdem Cumhuriyet Halk Partisi
Turgut Altunkaya
Sabit Osman Avcı Adalet Partisi
Aydın İsa Ayhan Cumhuriyet Halk Partisi
Mustafa Şükrü Koç
Behiç Tozkoparan Adalet Partisi
İsmet Sezgin
Kemal Ziya Öztürk
Nahit Menteşe
Mutlu Menderes Demokratik Parti
Balıkesir Necati Cebe Cumhuriyet Halk Partisi
Orhan Üretmen
Sadullah Usumi
Cihat Bilgehan Adalet Partisi
İbrahim Behram Eker
Ahmed İhsan Kırımlı
İlhan Aytekin
Mustafa Kemal Alver
Ahmet Akçeel Millî Selamet Partisi
Bilecik Mehmet Ergül Cumhuriyet Halk Partisi
Muzaffer Erdem Adalet Partisi
Bingöl Hasan Celalettin Ezman Cumhuriyet Halk Partisi
Abdullah Bazancir Millî Selamet Partisi
Bitlis Abidin İnan Gaydalı Adalet Partisi
Muhyettin Mutlu Bağımsız
Bolu Abdi Özkök Cumhuriyet Halk Partisi
Ahmet Çakmak Adalet Partisi
Müfit Bayraktar
Kemal Demir Cumhuriyetçi Güven Partisi
Harun Aytaç Millî Selamet Partisi
Burdur Ali Sanlı Cumhuriyet Halk Partisi
Osman Aykul
Faik Kırbaşlı Adalet Partisi
Bursa Hasan Esat Işık Cumhuriyet Halk Partisi
Mehmet Emekli
Sadrettin Çanga
Ahmet Türkel Adalet Partisi
Cemal Külahlı
Halil Karaatlı
Hüseyin Sungur
Kasım Önadım
Mustafa Tayyar
Ali Elverdi[1]
Mehmet Turgut Demokratik Parti
Emin Acar Millî Selamet Partisi
Çanakkale Hasan Sever Cumhuriyet Halk Partisi
Osman Orhan Çaneri
Murat Bayrak Adalet Partisi
Refet Sezgin
Zekiye Gülsen
Çankırı Arif Tosyalıoğlu Adalet Partisi
Nurettin Ok
Mehmet Ali Arsan Demokratik Parti
Çorum Cahit Angın Cumhuriyet Halk Partisi
Etem Eken
Kasım Parlar
Yakup Çağlayan Adalet Partisi
İhsan Tombuş Demokratik Parti
Turhan Utku Millî Selamet Partisi
Yasin Hatipoğlu
Denizli Hüdai Oral Cumhuriyet Halk Partisi
Hüseyin Erçelik
Fuat Avcı Adalet Partisi
Rıza Gençoğlu
Hasan Korkmazcan Demokratik Parti
Sami Arslan
Diyarbakır Mahmut Uyanık Cumhuriyet Halk Partisi
Recai İskenderoğlu
Bahattin Karakoç
Abdüllatif Ensarioğlu Adalet Partisi
Mahmut Kepolu
Hasan Değer Demokratik Parti
Halit Kahraman Millî Selamet Partisi
Edirne Cevat Sayın Cumhuriyet Halk Partisi
İlhan Işık
Mehmet İlhami Ertem Adalet Partisi
Veli Gülkan
Elazığ Ahmet Orhan Senemoğlu Cumhuriyet Halk Partisi
Atilla Atila
Rasim Küçükel Adalet Partisi
Hasan Buz Millî Selamet Partisi
Ömer Naimi Barım
Erzincan Hasan Çetinkaya Cumhuriyet Halk Partisi
Nurettin Karsu
Hüsamettin Atabeyli Adalet Partisi
Erzurum Gıyasettin Karaca Cumhuriyet Halk Partisi
Selçuk Erverdi
İsmail Hakkı Yıldırım Adalet Partisi
Rıfkı Danışman
Rasim Cinisli Demokratik Parti
Korkut Özal Millî Selamet Partisi
Yahya Akdağ
Zekai Yaylalı
Mehmet Fuat Fırat Bağımsız
Eskişehir Ayşe Aliye Köksal Cumhuriyet Halk Partisi
Murat Kahyaoğlu
Niyazi Onal
İbrahim Ethem Güngör Adalet Partisi
Mehmet İsmet Angı
Orhan Oğuz
Seyfi Öztürk
Gaziantep İbrahim Hortoğlu Cumhuriyet Halk Partisi
Mehmet Özmen
Mustafa Güneş
Yusuf Öztürkmen
Mehmet Özkaya Adalet Partisi
Orhan Tokuz Demokratik Parti
Mehmet Bozgeyik Millî Selamet Partisi
İmam Hüseyin İncioğlu Cumhuriyetçi Güven Partisi
Giresun Hasan Vamık Tekin Cumhuriyet Halk Partisi
Mustafa Kemal Çilesiz
Orhan Yılmaz
Mehmet Emin Turgutalp Adalet Partisi
Nizamettin Erkmen
İbrahim Etem Kılıçoğlu Demokratik Parti
Gümüşhane Erol Tuncer Cumhuriyet Halk Partisi
Mustafa Karaman Adalet Partisi
Turgut Yücel
Mehmet Orhan Akkoyunlu Millî Selamet Partisi
Hakkâri Mikail İlçin Cumhuriyet Halk Partisi
Hatay Malik Yılman Cumhuriyet Halk Partisi
Mehmet Sait Reşa
Mehmet Sönmez
Sabri İnce
Abdullah Cilli Adalet Partisi
Ali Yılmaz
Sabahattin Adalı
Isparta Süleyman Demirel Adalet Partisi
Ali İhsan Balım
Mustafa Cesur
Yusuf Uysal
İçel (Mersin) Çetin Yılmaz Cumhuriyet Halk Partisi
Hikmet Baloğlu
Oral Mavioğlu
Süleyman Şimşek
İbrahim Göktepe Adalet Partisi
Rasim Gürsoy
Nazım Baş Demokratik Parti
İstanbul Abdurrahman Köksaloğlu Cumhuriyet Halk Partisi
Ahmet Bahir Ersoy
Ali Nejat Ölçen
Ali Topuz
Alpdoğan Öztunç
Engin Ünsal
Haluk Ülman
Hasan Basri Akgiray
İlhan Özbay
Mehmet Emin Sungur
Mehmet Kazım Özeke
Metin Tüzün
Necdet Ökmen
Mustafa Necdet Uğur
Orhan Birgit
Orhan Eyüboğlu
Reşit Akif Ülker
Şükriye Tok
Vahit Yaşar Çalın
Cemil Yavaş Adalet Partisi
Fatma Gülhis Mankut
Hüsamettin Tiyanşan
Hüseyin Özdemir
İhsan Toksarı
İsmail Hakkı Tekinel
Mustafa Kara
Mustafa Parlar
Osman Özer
Servet Bayramoğlu
Ferruh Bozbeyli Demokratik Parti
Nilüfer Gürsoy
Sadettin Bilgiç
Hasan Aksay Millî Selamet Partisi
Fehmi Cumalıoğlu
Süleyman Arif Emre
İlhami Sancar Cumhuriyetçi Güven Partisi
İzmir Alev Coşkun Cumhuriyet Halk Partisi
Arif Kemal Önder
Coşkun Karagözoğlu
Kaya Bengisu
Mahmut Türkmenoğlu
Neccar Türkcan
Remzi Özen
Süleyman Genç
Yüksel Çakmur
Adil Demir Adalet Partisi
Ali Naili Erdem
Cemal Tercan
İsmail Taşlı
Orhan Demir Sorguç
Şinasi Osma
Yılmaz Ergenekon
Yücel Dirik
Talat Asal Demokratik Parti
Maraş İsmet Ağaoğlu Cumhuriyet Halk Partisi
Mehmet Özdal
Oğuz Söğütlü
Halit Evliya Adalet Partisi
Ali Zülfikaroğlu Demokratik Parti
Ahmet Tevfik Paksu Millî Selamet Partisi
Mehmet Pamuk
Kars Kemal Güven Cumhuriyet Halk Partisi
Doğan Araslı
Hasan Yıldırım
Davut Aksu
Kemal Okyay
Cemil Ünal Adalet Partisi
Yasin Bozkurt Demokratik Parti
Abdülkerim Doğru Millî Selamet Partisi
Kastamonu Sabri Tığlı Cumhuriyet Halk Partisi
Vecdi İlhan
Hilmi Öztürk Adalet Partisi
Mehdi Keskin
Hüseyin Sabri Keskin
Hasan Tosyalı Cumhuriyetçi Güven Partisi
Kayseri Mehmet Yüceler Cumhuriyet Halk Partisi
Tufan Doğan Avşargil
Hayrettin Nakipoğlu Adalet Partisi
Kamil Özsarıyıldız
Selçuk İmamoğlu
Cemal Cebeci Millî Selamet Partisi
Mehmet Altmışyedioğlu Cumhuriyetçi Güven Partisi
Turhan Feyzioğlu
Kocaeli İbrahim Akdoğan Cumhuriyet Halk Partisi
Turan Güneş
Sabri Yahşi Adalet Partisi
Sedat Akay
Şevket Kazan Millî Selamet Partisi
Kırklareli Mehmet Dedeoğlu Cumhuriyet Halk Partisi
Tankut Akalın
Mehmet Atagün Adalet Partisi
Kırşehir Mustafa Aksoy Cumhuriyet Halk Partisi
Sait Saylam
Memduh Erdemir Adalet Partisi
Konya Mustafa Üstündağ Cumhuriyet Halk Partisi
Hüseyin Keçeli
İsmet Büyükyaylacı
Ali Kökbudak
Kemalettin Gökakın Adalet Partisi
Mehmet Oğuz Atalay
Bahri Dağdaş Demokratik Parti
Mehmet Faruk Sükan
Mehmet Necati Kalaycıoğlu
Mustafa Kubilay İmer
Muzaffer Demirtaş
Özer Ölçmen
Necmettin Erbakan Millî Selamet Partisi
Reşat Aksoy
Şener Battal
Vefa Tanır Cumhuriyetçi Güven Partisi
Kütahya Ahmet Haşim Benli Cumhuriyet Halk Partisi
Ahmet Mahir Ablum Adalet Partisi
Hüseyin Cavit Erdemir
İlhan Ersoy
Mehmet Ersoy Demokratik Parti
Malatya Celal Ünver Cumhuriyet Halk Partisi
Hakkı Gökçe
Hüseyin Deniz
Mehmet Delikaya
Ahmet Karaaslan Adalet Partisi
Mehmet Turhan Akyol Millî Selamet Partisi
Manisa Hasan Zengin Cumhuriyet Halk Partisi
Mustafa Ok
Veli Bakırlı
Ahmet Balkan Adalet Partisi
Hilmi Okçu
Necmi Özgür
Önol Şakar
Süleyman Çağlar
Süleyman Tuncel Demokratik Parti
Gündüz Sevilgen Millî Selamet Partisi
Mardin Nurettin Yılmaz Cumhuriyet Halk Partisi
Seyfi Güneştan Adalet Partisi
Ahmet Türk Demokratik Parti
Fehim Adak Millî Selamet Partisi
Talat Oğuz Cumhuriyetçi Güven Partisi
İbrahim Aysoy Bağımsız
Muğla Ali Döğerli Cumhuriyet Halk Partisi
Halil Dere
Ahmet Buldanlı Adalet Partisi
Ünat Demir
Adnan Akarca Demokratik Parti
Muş Tekin İleri Dikmen Cumhuriyet Halk Partisi
Ahmet Hamdi Çelebi Millî Selamet Partisi
Kasım Emre Bağımsız
Nevşehir Zeki Tekiner Cumhuriyet Halk Partisi
Salih Ragıp Üner Adalet Partisi
Mehmet Sabri Dörtkol Millî Selamet Partisi
Niğde Azmi Yavuzalp Cumhuriyet Halk Partisi
Şammas Yaşar Arıbaş Adalet Partisi
Hüseyin Avni Kavurmacıoğlu
Haydar Özalp
Mehmet Altınsoy Demokratik Parti
Mehmet Bıyık
Ordu Ferda Güley Cumhuriyet Halk Partisi
Mehmet Sait Erbil
Memduh Ekşi
Bilal Taranoğlu Adalet Partisi
Kemal Şensoy
Ata Bodur Demokratik Parti
Senai Yazıcı
Mustafa Kemal Gönül Bağımsız
Rize Osman Yılmaz Karaosmanoğlu Cumhuriyet Halk Partisi
Sami Kumbasar
Cevat Yalçın Adalet Partisi
Sudi Reşat Saruhan Millî Selamet Partisi
Sakarya Hayrettin Uysal Cumhuriyet Halk Partisi
Kenan Durukan
Nadir Latif İslam Adalet Partisi
Nuri Kemal Bayar
Mustafa Vedat Önsal Demokratik Parti
İsmail Müftüoğlu Millî Selamet Partisi
Samsun Fahri Birer Cumhuriyet Halk Partisi
Fuat Uysal
İlyas Kılıç
İrfan Yankutan
Doğan Kitaplı Adalet Partisi
Hayati Savaşçı
Hüseyin Özalp
Mustafa Dağıstanlı
Hilmi Türkmen Demokratik Parti
Ali Acar Millî Selamet Partisi
Siirt Abdülbaki Cartı Cumhuriyet Halk Partisi
İdris Arıkan Adalet Partisi
Mehmet Nebil Oktay Cumhuriyetçi Güven Partisi
Abdülkerim Zilan Bağımsız
Sinop Teyfik Fikret Övet Cumhuriyet Halk Partisi
Yalçın Oğuz
Mustafa Kaptan Adalet Partisi
Sivas Ahmet Durakoğlu Cumhuriyet Halk Partisi
Ekrem Kangal
Nasuh Nazif Arslan
Enver Akova Adalet Partisi
Vahit Bozatlı
Ahmet Arıkan Millî Selamet Partisi
Mehmet İhsan Karaçam
Vahidettin Karaçorlu
Mustafa Timisi Türkiye Birlik Partisi
Tekirdağ Ömer Kahraman Cumhuriyet Halk Partisi
Yılmaz Alpaslan
Halil Başol Adalet Partisi
Nihan İlgün
Tokat Ali Kurt Cumhuriyet Halk Partisi
Haydar Ulusoy
İsmail Hakkı Birler
Ali Şevki Erek Adalet Partisi
Feyzullah Değerli
Cevat Atılgan Demokratik Parti
Hüseyin Abbas Millî Selamet Partisi
Trabzon Adil Ali Cinel Cumhuriyet Halk Partisi
Ahmet Şener
Hüseyin Kadri Eyüboğlu
Mehmet Arslantürk
Mehmet Özgür Adalet Partisi
Ömer Çakıroğlu
Ekrem Dikmen Demokratik Parti
Lütfi Köktaş Millî Selamet Partisi
Tunceli Nihat Saltık Cumhuriyet Halk Partisi
Süleyman Yıldırım
Urfa Celal Paydaş Cumhuriyet Halk Partisi
Necati Aksoy
Mehmet Aksoy Adalet Partisi
Mehmet Celal Bucak
Necmettin Cevheri
Mustafa Kılıç Demokratik Parti
Abdulkadir Öncel Millî Selamet Partisi
Uşak Ahmet Yılmaz Cumhuriyet Halk Partisi
Kadir Özpak
Orhan Dengiz Adalet Partisi
Van Kinyas Kartal Adalet Partisi
İhsan Bedirhanoğlu Cumhuriyetçi Güven Partisi
Mehmet Salih Yıldız
Muslih Görentaş
Yozgat İlhami Çetin Cumhuriyet Halk Partisi
Nedim Korkmaz
Mustafa Asri Ünsür Adalet Partisi
İhsan Arslan Demokratik Parti
Ömer Lütfi Zararsız Millî Selamet Partisi
Ali Fuat Eyüboğlu Milliyetçi Hareket Partisi
Zonguldak Bülent Ecevit Cumhuriyet Halk Partisi
Cahit Karakaş
Kemal Anadol
Zekai Altınay
Ahmet Nihat Akın Adalet Partisi
Sinan Fevzi Fırat
Orhan Göncüoğlu
Sadık Tekin Müftüoğlu
Ahmet Sebati Ataman
Mehmet Zeki Okur Millî Selamet Partisi

Dipnotlar

değiştir
  1. ^ Ara seçimle milletvekili oldu.