TBMM 4. dönem milletvekilleri listesi

1931 genel seçimleri sonucu (1931–1935)

TBMM 4. dönem milletvekilleri listesi, 1931 Türkiye genel seçimleri ile seçilen ve 4 Mayıs 1931 - 23 Aralık 1934 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmış milletvekillerinin listesidir. Bu dönemdeki 317 vekilin 287'si Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan 30'u ise bağımsız olarak seçildi.

Seçim Bölgesi Mebus
Adana Ali Münif Yeğenağa
Damar Arıkoğlu
Ömer Biçer
Hilmi Uran
Afyonkarahisar İzzet Akosman
Ali Çetinkaya
Ali Haydar Çerçel
İzzet Ulvi Aykurt
Cemal Akçin
Ruşen Eşref Ünaydın
Ziya Nuri Birgi
Aksaray Süreyya Örgeevren
Besim Atalay
Ali Rıza Arıbaş
Mehmet Yaşar Özey
Amasya Ahmet Esat Uras
Mehmet Nafiz Aktin
İsmail Hakkı Mumcu
Ankara Mustafa Kemal Atatürk
Ali Kütükçüoğlu
Eşref Demirel
Aka Gündüz
Halit Ferit Mıhcıoğlu
Hasan Denek
Muslihittin Tunca
Rasim Aktar
Rifat Araz
Şakir Kınacı
Yahya Galip Kargı
Antalya Ahmet Cemal Tunca
Rasih Kaplan
Ali Haydar Uçgun
Nazifi Şerif Nabel
Numan Aksoy
Artvin Mehmet Ali Okar
Asım Us
Aydın Adnan Menderes
Mazhar Germen
Reşit Galip
Zeynel Abidin Özmen
Hasan Tahsin San
Balıkesir Kâzım Özalp
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Hacim Çarıklı
İbrahim Cevdet Yörük
Enver Adakan
Şuuri Hoşafcı
Mehmet Emir
Muzaffer Akpınar
Pertev Etçioğlu
Ahmet Vasfi Şenözen
Bayazıt (Ağrı) Halit Bayrak
İhsan Tav
Mehmet Ubeydullah Hatipoğlu
Bilecik Salih Bozok
İbrahim Çolak
Hayrettin Karan
Bitlis Cevat Abbas Gürer
Emin Cemal Suda
Falih Rıfkı Atay
Hasan Cemil Çambel
İsmail Hakkı Uzmay
Mehmet Şükrü Gülez
Bolu Mustafa Şeref Özkan
Halit Onaran
Burdur Mustafa Şeref Özkan
Halit Onaran
Bursa Asaf Süleyman Doras
Emin Fikri Eralp
Esat Sagay
Galip Kahraman
Mustafa Fehmi Gerçeker
Rasim Ferit Talay
Refet Canıtez
Ahmet Refik Güran
Mehmet Rüştü Eğel
Cebel-i Bereket (Osmaniye) Hasan Basri Demir
İbrahim Mete
Naci Eldeniz
Çanakkale Ahmet Cevat Emre
Osman Niyazi Burcu
Sâmih Rifat
Şükrü Yaşın
Ziya Gevher Etili
Çankırı Abdülhalik Renda
Mehmet Rifat Ünür
Ahmet Talat Onay
Yusuf Ziya İsfendiyaroğlu
Çorum Bekir Kayalı
İsmail Kemal Alpsar
İsmet Eker
Mustafa Cantekin
Münir Çağıl
Nabi Rıza Yıldırımtekin
Denizli Emin Aslan Tokat
Ali Haydar Öktem
Kazım Samanlı
Mazhar Müfit Kansu
Yusuf Başkaya
Necip Ali Küçüka
Diyarbakır Zekai Apaydın
Zeki Mesut Alsan
Kâzım Sevüktekin
Zülfü Tigrel
Edirne Faik Kaltakkıran
Şakir Kesebir
Hasan Hayri Tan
Şeref Aykut
Elazığ Fuat Ağralı
Hüseyin Gökçelik
Fazıl Ahmet Aykaç
Memduh Şevket Esendal
Fuat Ziya Çiyiltepe
Hasan Tahsin Berk
Ahmet Saffet Ohkay
Erzincan Abdülhak Fırat
Aziz Samih İlter
Saffet Arıkan
Erzurum Asım Möhördaroğlu
Ahmet Fikri Tüzer
Hüseyin Aziz Akyürek
Hakkı Şinasi Erel
Nafi Atuf Kansu
Mehmet Nafiz Dumlu
Necip Asım Yazıksız
Eskişehir Ahmet Özdemir
Cafer Sayılır
Emin Sazak
Yusuf Ziya Özer
Gaziantep Ali Kılıç
Remzi Güres
Nuri Conker
Reşit Ağar
Hafız Mehmet Şahin
Giresun Hakkı Tarık Us
İhsan Sökmen
Musa Kazım Okay
Ahmet Münir Akkaya
Ali Şevket Çolak
Gümüşhane Hasan Fehmi Ataç
Edip Servet Tör
Mehmet Şevket Erdoğan
Hakkâri İbrahim Arvas
Isparta Ahmed Mükerrem Karaağaç
Hafız İbrahim Demiralay
Hüseyin Hüsnü Özdamar
Kemal Turan
İçel (Silifke) Emin İnankur
Mehmet Hakkı Saydam
İstanbul Abdülhak Hamit Tarhan
Ahmet Hamdi Denizmen
Ahmet Rasim
Yusuf Akçura
Alaettin Cemil Topçubaşı
Ali Rana Tarhan
Ali Barlas
Halil Ethem Eldem
Ahmet Hamdi Gürsoy
Vasıf Dokuman
Hasan Hayrullah Ergin
İbrahim Talî Öngören
Mithat Dağdemir
Refik Saydam
Sadettin Uraz
Salâh Cimcoz
Mehmet Yaşar Yazıcı
Ziya Karamürsel
İzmir Halil Menteşe[1]
Hüsnü Kitapcı
Mustafa Kamil Dursun
Kâzım İnanç
Celâl Bayar
Mahmut Esat Bozkurt
Sadettin Epikmen
Rahmi Köken
Hamdi Aksoy
Şükrü Saracoğlu
Tevfik Rüştü Aras
Vasıf Çınar
Kars Muhittin Akyüz
Baha Öngören
Faik Permek
Mehmet Nazif Sirel
Ömer Lütfi Küntay
Kastamonu Muhtar Mollaoğlu
Halil Tekşen
Hasan Fehmi Tümerkan
Ali Rıza Bey
Refik Ilgaz
Suat Soyer
Tahsin Coşkan
Veled Çelebi İzbudak
Kayseri Ahmet Hilmi Kalaç
Ahmet Tevfik Şatır
Osman Coşkun
Reşit Özsoy
Sait Azmi Feyzioğlu
Kırklareli Fuat Umay
Nahit Kerven
Şevket Ödül
Kırşehir Ahmet Hazım Börekçi
Lütfi Müfit Özdeş
Serdar Tanrısever
Kocaeli Reşit Saffet Atabinen
İbrahim Süreyya Yiğit
Kemalettin Olpak
Mehmet Ragıp Akça
Ali Dikmen
Salah Yargı
Hüseyin Sırrı Bellioğlu
Konya Ali Fuat Cebesoy
Refik Koraltan
Ali Muzaffer Göker
Ali Haydar Aksoy
Hasan Tahsin Uzer
Halil İbrahim Nakıpoğlu
Kemal Zaim Sunel
Mustafa Ulusan
Mustafa Eken
Mehmet Naim Onat
Ahmet Hamdi Dikmen
Şaban Höcek
Musa Kazım Gürel
Tevfik Fikret Sılay
Kütahya Recep Peker
İdris Hakkı Löker
Alâettin Tiridoğlu
İbrahim Kazım Tahtakılıç
Mehmet Somer
Reşat Muhlis Erkmen
Mustafa Bacak
Mustafa Naşit Uluğ
Ömer Dinç
Rasim Celalettin Öztekin
Halil Benli
Tevfik Bey
Malatya İsmet İnönü
Hilmi Oytaç
Muttalip Öker
Mahmut Nedim Zabcı
Talat Ural
Vasıf Çinay
Manisa Refik Şevket İnce
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Mustafa Fevzi Sarhan
Mehmet Sabri Toprak
Halil Yaralı
Yusuf Hikmet Bayur
Osman Erçin
Mehmet Refik İnce
Saim Uzel
Mehmet Tahir Hitit
Turgut Türkoğlu
Kâni Karaosman
Maraş Abdülkadir Emirmahmutoğlu
Mehmet Erten
Mitat Alam
Mehmet Nuri Ural
Mardin Abdürrezzak Şatana
Ali Rıza Erten
İrfan Ferit Alpaya
Mersin Ferit Celâl Güven
Ahmet Hamdi Ongun
Süleyman Fikri Mutlu
Muğla Şükrü Kaya
Yunus Nadi Abalıoğlu
Hüseyin Avni Ercan
Mehmet Nuri Tuna
Muş Hasan Reşit Tankut
İsmail Hakkı Kılıçoğlu
Muhittin Başay
Mehmet Naki Yücekök
Ordu Ahmet Uluçay
Faik Soylu
Ali Galip Yenen
Halit Mengi
Niğde Ahmet İhsan Tokgöz
Ali Canip Yöntem
Ahmet Hamdi Yalman
İsmail Çamaş
Mehmet Recai Baykal
Ahmet Şevket Akyazı
Rize Akif Akyüz
Fuat Bulca
Ali Zırh
Atıf Tüzün
Esat Özoğuz
Hasan Cavit Belül
Samsun Asım Sirel
Aziz Işık
Emin Gevelioğlu
Ethem Tuncay
Mehmet Güneşdoğdu
Hasan Ruşeni Barkın
Zühtü Durukan
Siirt Halil Hulki Aydın
Mahmut Soydan
Sinop Hulusi Oruçoğlu
Recep Zühtü Soyak
Yusuf Kemal Tengirşenk
İbrahim Alaettin Gövsa
Sivas Yusuf Ziya Başara
Necmettin Sadak
Şemsettin Günaltay
İsmail Memet Uğur
Rahmi Katoğlu
Rasim Başara
Remzi Çiner
Şebinkarahisar Sadri Maksudi Arsal
İsmail Sabuncu
Vasfi Raşit Seviğ
Tekirdağ Celâl Nuri İleri
Faik Öztrak
Cemil Uybadın
Mehmet Rasim Mutuk
Tokat Bekir Lütfi Çiftçi
Hüseyin Hüsnü Konay
Mustafa Vasfi Süsoy
Nazım Poroy
Resai Erişken
Salih Süreyya Gençağa
Trabzon Ali Seydi Armaner
Hüseyin Fatin Güvendiren
Hakkı Erbay
Halil Boztepe
Hasan Saka
Raif Karadeniz
Ahmet Hamdi Ülkümen
Süleyman Daniş Eyüboğlu
Süleyman Sırrı Gedik
Urfa Ali Saip Ursavaş
Ali Behçet Günay
Mahmut Odabaşı
Mehmet Emin Yurdakul
Refet Ülgen
Refet Topçuoğlu
Van Hakkı Ungan
Münip Boya
Yozgat Mehmet Avni Doğan
Yahya Kemal Beyatlı
Ahmet Cevdet Taflıoğlu
Ahmet Hamdi Altıok
Ahmet Sungur
Sırrı İçöz
Zonguldak Celâl Sahir Erozan
İbrahim Esat Çakmakkaya
Halil Türkmen
Hasan Karabacak
Ragıp Özdemiroğlu
Ahmet Sungur
Mehmet Rifat Vardar

Dipnotlar

değiştir
  1. ^ Bağımsız olarak.