Ana menüyü aç

Mehmet Sabri Toprak, (1877, Bosna, Osmanlı İmparatorluğu - 19 Şubat 1938), Türk bürokrat, siyasetçi ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 10. başkanıdır.

Mehmet Sabri Toprak
Türkiye Tarım Bakanı
Görev süresi
3 Mart 1925 - 30 Ekim 1927
Başbakan İsmet İnönü
Yerine geldiği Hasan Fehmi Ataç
Yerine gelen Mustafa Rahmi Köken
Türkiye Büyük Millet Meclisi
2., 3., 4. ve 5. dönem milletvekili
Seçim Bölgesi 1923 – Manisa
1927 – Manisa
1931 – Manisa
1935 – Manisa
Kişisel bilgiler
Doğum 1877
Bosna, Osmanlı İmparatorluğu
Ölüm 19 Şubat 1938 (61 yaşında)
Partisi Cumhuriyet Halk Partisi
Bitirdiği okul İstanbul Hukuk Mektebi

HayatıDüzenle

Tüfekçizade Mehmet Bey'in oğludur. Darüşşafaka'yı 1898 yılında birincilikle bitirmesinin ardından; Darülfünun'dan (İstanbul Hukuk) mezun olmuştur.[1][2] Darüşşafaka'da eğitim aldığı yıllardaki üstün başarısı sebebiyle; Alman firması Siemens'in Berlin'deki merkezine stajyer olarak Osmanlı Maarif Nazırlığı (Bakanlık) tarafından telgraf eğitimine gönderilmiştir.[3] Almanya'daki eğitiminden sonra yurda dönüp sırasıyla; Posta ve Telgraf Nezareti Tercüman Kalemi Memurluğu, Posta ve Telgraf Nezareti Ecnebi Muhasebatı Kalemi Baskatipliği, Mühendis Kalemi Fen Memurluğu, Telgraf Mektebi Müdürlüğü, Posta ve Telgraf Umum Müdürlüğü gibi çeşitli devlet kademelerinde görev aldıktan sonra; İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye olup, ilkin; 18 Nisan 1912’de Osmanlı Meclis-i Mebusan II. Dönem Saruhan Mebusluğuna seçiilmiş, III. Dönemde de tekrar Saruhan Mebusluğu'na seçilmiş ve 1918 yılına kadar bu görevini sürdürmüştür.[4][5] Cumhuriyetin kurulmasının ardından; TBMM II. Dönem Saruhan milletvekilliği, III. Dönem Cebelibereket ve Manisa (Manisa’dan Milletvekili seçildi fakat Bükreş Büyükelçiliğine atanması sebebi ile 23 Mart 1929 tarihinde istifa etti. Aynı Dönem içinde 2. defa Cebelibereket Milletvekili seçildi.) milletvekilliği görevini üstlenmiştir. TBMM IV. ve V. Dönem Manisa Milletvekilliği, II. Dönem Posta ve Telgraf Encümeni Reisliği, III. Dönem Divan-ı Muhasebat Encümeni Reisliği, TBMM 1. Reis Vekilliği, 4. Hükümet Ziraat Vekilliği yapmıştır.[6]

Osmanlı'nın son dönemlerinde başkent İstanbul'un İttifak kuvvetleri tarafından işgal edilmesinin ardından, dönemin Osmanlı aydınlarını ve bürokratlarını Malta'ya sürgüne gönderilmişti. Bu sürgüne gönderilen kişiler arasında Mehmet Sabri Bey de vardır.[7] İngiliz Amiral Calthorpe’un; “ikinci sınıf” sürgünler olarak adlandırdığı, 28 Mayıs 1919 günü İstanbul Bekirağa Bölüğü cezaevinden alınıp; 2 Haziran 1919 günü Malta’ya bırakılan 41 kişi arasında Malta’da sürgün günleri (1 sene 2 ay) geçirmeye başlamıştır.[8][9] 1926-1933 yılları arasında İngiltere’nin Türkiye büyükelçiliği görevini yürüten George Clerk, temsilcilik faaliyetinin yanı sıra 1927 yılında tutmuş olduğu özel bir raporda o dönem Türkiye’nin önde gelen devlet adamlarını "Notes on the Leading Personalities in Turkey" (Türkiye’de Önde Gelen Şahsiyetler Hakkında Notlar) başlığı altında bir anlamda fişlemiştir. Elçinin tutmuş olduğu rapor daha çok asker ve siyasetçiler ile ilgili olup; muhtemelen belirli alanlarda dış politikaya katkı sağlaması için İngiltere Dışişleri Bakanı Austen Chamberlian’a gönderilmiştir. Raporda kendisi hakkında şu ifadeler geçmektedir; “Onun eski zamanlarına dair bilinen tek şey İttihat ve Terakki’nin umumi kâtipliğini yapmasıdır. 1919’da savaş zamanındaki faaliyetleri nedeniyle Malta’ya sürgün edildi. Temmuz 1923’te Saruhan Milletvekili seçildi ve Ağustos 1923’te Meclis Başkan Yardımcısı oldu. Mart 1925’te Tarım Bakanı oldu ve Ağustos 1926’daki İttihat ve Terakki Cemiyeti davaları sırasında, 1922’deki İttihat ve Terakki Cemiyeti liderleriyle olan ilişkisinin ifşasıyla, pozisyonu zayıfladığı halde hala bu görevi sürdürüyor. Sabri Bey kaba ama güler yüzlü biridir. Türkiye’de tarımın gelişmesi konusunda çok iyi fikirlere sahiptir. Kasım 1925’te gerçekleştirdiği Moskova ziyareti sırasında Rus yanlısı olduğuna dair güçlü işaretler verdi.”[10]

Fenerbahçe BaşkanlığıDüzenle

Mehmet Sabri Bey, ilk dönemlerinde Fenerbahçe’nin başkanlığını yapmıştır. 1914 yılı sonlarında Dr. Hamit Hüsnü Kayacan’ın üç ay ısrarı üzerine Fenerbahçe başkanlığını alan Mehmet Sabri Bey, düşman ganimeti olan "Belkıs Kotrası" ve birkaç futa ile bir araba dolusu spor malzemesini Fenerbahçe’ye sağlamıştır.[11] Mehmet Sabri Bey, Fenerbahçe'ye I. Dünya Savaşı yıllarında büyük hizmetler sağlamıştır. Özellikle İttihat ve Terakki Fırkası’nın kapanmasının ardından Fırka’nın bütün kütüphanesini Fenerbahçe’ye aktarmıştır. O dönem Fenerbahçe yönetiminde görev almış Elkatipzade Mustafa Bey, Mehmet Sabri Bey’in son derece dürüst bir şahsiyet olduğunu ve Fenerbahçe için çok hizmetler verdiğini ifade etmektedir.[12] Mehmet Sabri Bey ve Mustafa Kemal Paşa çok yakın arkadaştırlar. Bu sebepten dolayı Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’a gelişlerinde Mehmet Sabri Bey’in Moda’daki evinde kalmaktadır. Yıldırım Orduları Grubu Komutanı olarak Filistin Cephesi’ne giderken (1918) birkaç günlüğüne İstanbul’a uğrayan Mustafa Kemal Paşa; 3 Mayıs 1918 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Kuşdili Çayırı’nın yanındaki Kuşdili Lokali’ni ziyaret etmiştir. Mehmet Sabri Bey, arkadaşı Mustafa Kemal ile kulüp lokalini ziyarete geleceklerini önceden bildirdiği için, Fenerbahçeliler onları beklemektedir. Önce yorgunluk kahvesi içilmiş, ardından da Dr. Hamit Hüsnü ve Elkatipzade Mustafa Beyler ile birlikte lokalin ikinci katında kupaların olduğu bölüm gezilmiştir. Kulüpte yaklaşık olarak iki saat kadar kalmış ve buradan Fenerbahçe’nin yarış teknesiyle deniz yoluyla ayrılmıştır.[13][14]

Mehmet Sabri Bey’in Fenerbahçe ile ilgisi Mütareke dönemi, Millî Mücadele döneminde olduğu gibi; Cumhuriyet döneminde de devam etmiştir. Nitekim, Fenerbahçe’nin 1922-1923 yılı şampiyonluğunda Mehmet Sabri Bey; Hamit Hüsnü Kayacan, Nasuhi Baydar gibi yöneticiler başta olmak üzere futbolcu kadrosuyla beraber toplu fotoğrafta yer almıştır. Mehmet Sabri Bey, 1915-1916 ve 1923-1924 yıllarında da kulübün aralıklarla başkanlığını yapmıştır. Beş yıl süren işgal döneminde Fenerbahçe, düşman takımlarıyla elli maç yapmış; bunlardan 41’ini kazanmış, dört beraberlik ve beş yenilgi almıştır. Kulübün bu başarısı; Sakarya Savaşı’nda da savaşan Türk askerleri üzerinde olumlu bir etki yaratmıştır.[12] Kulübün Kuşdili’ndeki lokali; denize açılan bir dere ağzında olmasından dolayı Milli Mücadele döneminde Anadolu’ya erzak, silah ve cephane yollanan merkezlerden biri haline gelmiştir. Bu durum, işgal güçleri tarafından fark edilmiş ve lokal basılarak kulüp kapatılmıştır.[14] Mehmet Sabri Bey, Mustafa Kemal Atatürk’ün uzun yıllardan beri yakın dostluğunu kazanmış bir isimdir. Hatta akşam sofralarının vazgeçilmez isimlerinden birisidir. Mehmet Sabri’nin bekâr olmasının getirdiği bir avantajla Kuşdili’ndeki Fenerbahçe Lokali’nden doğruca Mustafa Kemal Paşa’nın o dönem ikamet ettiği Dolmabahçe Sarayı’na gittiği çok olmuştur.[12] Mehmet Sabri Bey, gerek Tarım Bakanı; gerekse Fenerbahçe lokaline geldiğinde Fenerbahçe’nin hizmetinde olduğunu, herhangi bir zorlukla karşılaşılırsa bunu çözmek için elinden geleni yapacağını ifade ederdi.[11] Mehmet Sabri Bey, Manisa Mebusu olarak vazifesini sürdürürken 19 Şubat 1938 tarihinde tedavi altında bulunduğu İstanbul’daki Alman Hastanesi’nde vefat etmiştir.[15]

KaynakçaDüzenle

 1. ^ Darüşşafaka Türkiye’de İlk Halk Okulu, İstanbul: İsmail Akgün Matbaası, 1948, 81
 2. ^ Kazım Öztürk, Türk Parlamento Tarihi, TBMM-II.Dönem 1923-1927, c. III, Ankara: TBMM Vakfı Yayınları, 680.
 3. ^ Darüşşafaka 153. yılı kutlamaları 20 Eylül 2016, Darüşşafaka resmi internet sitesi: https://www.darussafaka.org/haberler/2016-2017-egitim-ogretim-yili-acilis-toreni
 4. ^ Öztürk, Türk Parlamento Tarihi, 680.
 5. ^ Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi (MMZC), 5 Temmuz 1330(1914) , Devre:3, Cilt:2, İçtima Senesi:1, 37.Toplantı, 380-384.
 6. ^ "TBMM Albümü". tbmm.gov.tr. 29 Ekim 2012. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Temmuz 2013. 
 7. ^ Milli Mücadele Döneminde Bekirağa, 281
 8. ^ Bilal N. Şimşir, Malta Sürgünleri, İstanbul: Milliyet Yayınlar, Nisan 1976, 120, 123-124.
 9. ^ Mehmet Akif Bal, Sürgün Türkler Milli Mücadele Döneminde Malta Sürgünleri, İstanbul: Gahura Kitabevi, 2007, 433.
 10. ^ Ufuk Erdem’in “İngiliz Elçisi George Clerk’in 1927 Raporu (1927 Yılı Türkiye Fişlemeleri)”, (Atatürk Dergisi 3, sy 2, 2014, 48, 59-60.) adlı makalesi aracılığıyla haberdar olunan raporun İngiltere’deki orijinal nüshasına ulaşılmış ve Erdem’in rapordaki “Ağustos 1926’daki İttihat ve Terakki Cemiyeti davaları sırasında, 1922’deki İttihat ve Terakki Cemiyeti liderleriyle olan ilişkisinin ifşasıyla pozisyonu zayıfladığı halde” ifadesine çalışmasında yer vermediği tespit edilmiştir. National Archives, Foreign Office, 371/12321, 13.
 11. ^ a b Yalçın Doğan, Fenerbahçe Cumhuriyeti, Tekin Yayınevi, 2 nci baskı, İstanbul 1989, s.36-37.
 12. ^ a b c Dağlaroğlu, Rüştü; 1907-1987 Fenerbahçe Spor Kulübü Tarihi, İstanbul 1988.
 13. ^ Altan Tanrıkulu, Fenerbahçe Tarihi Efsaneleriyle, Kahramanlarıyla, Rakamlarıyla, Yapı ve Kredi Bankası Yayınları, İstanbul 2002, s.19.
 14. ^ a b Halit Deringör, Fenerbahçe Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanları, Çağdaş Yayınları, 2. baskı, İstanbul 1998, s.261.
 15. ^ BCA, Fon Kodu:030.10.0.0., Yer No: 75.496..6., Tarih: 8.4.1938, Sayı:1291.
Sportif görevi
Önce gelen:
Mehmet Hulusi Bey
10. Fenerbahçe SK Başkanı
1915-1916
Sonra gelen:
Doktor Nâzım Bey
Siyasi görevi
Önce gelen:
Hasan Fehmi Ataç
Türkiye Tarım Bakanı
3 Mart 1925 - 30 Ekim 1927
Sonra gelen:
Mustafa Rahmi Köken