Hüseyin Gökçelik

Hüseyin Bey (Gökçelik), (d. 1867, Milikan köyü (Elâziz) - ö. 8 Ağustos 1933), Türk siyasetçi.

Hüseyin Bey (Gökçelik) - TBMM Albümü 1920

Nevruzzade Mehmet Efendi'nin oğludur. 1886'da İstanbul'da polis neferi olup, 1888'de çavuşluğuna yükseltildi. 1892'de Mâmuretülaziz Vilayeti 3. sınıf komiseri, 1902'de Erzurum Vilayeti 2. sınıf komiseri oldu. 1905'te Bingazi, 1908'de Sivas, 1909'da Mâmuretülaziz 2. sınıf komiserliği, 1910'da Diyarbekir Başkomiserliği, 1912'de Bitlis Başkomiserliğine atandı. Birinci Meclis'te milletvekili seçilip başkomiserlikten ayrıldı. 22 Eylül 1920'de Ankara İstiklâl Mahkemesi Üyesine seçildi. II., III. ve IV. Dönem Elâziz milletvekilliği yaptı.