Yusuf Ziya Başara

Türk siyasetçi

Mütevellizade Yusuf Ziya Başara (Soyadı Kanunu öncesinde Mütevellizade Yusuf Ziyaettin Bey) yedi dönem boyunca da TBMM’de Sivas milletvekilliği yapmış bir Türk siyasetçisidir.

Yusuf Ziya Başara
Türkiye Büyük Millet Meclisi
1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. Dönem Milletvekili
Görev süresi
23 Nisan 1920 - 14 Haziran 1946
Seçim bölgesi 1920Sivas
1923Sivas
1927Sivas
1931Sivas
1935Sivas
1939Sivas
1943Sivas
Kişisel bilgiler
Doğum 1869
Sivas, Osmanlı Devleti
Ölüm 19 Temmuz 1943

Sivas Rüştiyesi'nden mezun olmuştur. Sivas İli Mektupçuluk Kalemi Mümeyyizliği, Koyulhisar ve Divriği İlçeleri Aşar Memurluğu, Divriği Kaymakam Vekilliği, Maârif ve Evkâf Encümeni Azalığı, Vilayet Gazetesi Yazarlığı, Sivas Sanayi Mektebi Müdürlüğü, Vilâyet İaşe Müdürlüğü yapmıştır. TBMM I., II., III., IV., V., VI. ve VII. Dönem Sivas Milletvekilliği ytapmıştır. Evli ve sekiz çocuk babasıdır.[1]

Sivas’ın öndegelen ailelerinden Rahatoğlu Ailesi'nin çocuğu olarak 1869 yılında Sivas’ta dünyaya gelmiştir. Rahatoğullarının Sivas’a yerleşmeleri 1328'lere kadar uzanmakta olup, 14. yüzyılda bir dönem Sivas'ı yönetmişlerdir. Aile fertleri daha sonra Osmanlı Devletinde de önemli görevlerde bulunmuşlardır. Ziya Bey İptidai ve Rüştiye mekteplerini tamamladıktan sonra Sivas Mekteb-i Kalem'ine girmiş ve orada mümeyyizliğe yükselmiştir. Daha sonra kaymakamlık, mektupçuluk, Sivas Mekteb-i Sanayi öğretmenliği ve müdürlüğü, Vilayet iaşe müdürlüğü yapmıştır.

Sivas Vilayet Gazetesi'nde muhabir olarak çalışmış, Sivas Vilayet Meclisinde Hamidiye-Hicaz demiryolu komisyonunda görev almıştır. Cumhuriyet sonrasında da yedi dönem TBMM'de milletvekilliği yapmıştır.

Sivas Mütevellizade Ziya Bey Kütüphanesi

değiştir

Mütevellizade Ziya Bey Kütüphanesi Sivas il merkezinde iki katlı, kesme taş ve tuğladan inşa edilmiş bir yapıdır. Yusuf Ziya Bey tarafından 1908 yılında kurulmuş ve 1943 yılında ölümüne kadar tarafından yönetilerek giderleri karşılanmıştır. Yapının altında yuvarlak kemerli altı adet dükkân bulunmaktadır. Bunun üzerindeki birinci kat bütünüyle kütüphaneye ayrılmıştır. Ziya Bey'in oğluna devrettiği kütüphane günümüzde kütüphane bir mütevelli heyetince yönetilmekte, giderleri binanın altında bulunan dükkânların kira bedeli ile karşılanmaktadır. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin kuruluşundan sonra bu kütüphane vârisleri tarafından ücretsiz olarak üniversite kütüphanesine bağışlanmıştır.

Kaynakça

değiştir
  1. ^ "TBMM Albümü". tbmm.gov.tr. 31 Ekim 2012. 11 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Eylül 2013.