TBMM 2. dönem milletvekilleri listesi

1923 genel seçimleri sonucu (1923–1927)

TBMM 2. dönem milletvekilleri listesi, 11 Ağustos 1923 - 26 Haziran 1927 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmış milletvekillerinin listesidir. Bu dönemde bağımsız olarak seçilebilen birkaç vekil dışında hepsi Birinci Grup'tan seçildi.

Seçim Bölgesi Mebus
Adana İsmail Safa Özler
Kemal Kusun
Damar Arıkoğlu
Afyonkarahisar Ali Çetinkaya
İzzet Ulvi Aykurt
Kâmil Miras
Musa Kazım Tunç
Ruşen Eşref Ünaydın
Mehmet Sadık
Aksaray Besim Atalay
Vehbi Çorakçı
Neşet Özercan
Amasya Ali Rıza Özdarende
Ahmet Esat Uras
Mehmet Nafiz Aktin
Osmanbey Selmen
Ankara Mustafa Kemal Atatürk
Ali Fuat Cebesoy
Ali Kütükçüoğlu
Mustafa Hilmi Çayırlıoğlu
İhsan Pehlivanlı
Ömer Mümtaz Tambi
Şakir Kınacı
Antalya Ahmet Saki Derin
Hasan Pırıltı
Mahmut Murat Şerefli
Rasih Kaplan
Ardahan Deli Halid Paşa
Hasan Tahsin Uzer
Talat Sönmez
Artvin Hilmi Gür
Aydın İzzettin Çalışlar
Mazhar Germen
Mithat Aydın
Reşit Galip
Hasan Tahsin San
Zekai Apaydın
Bayazıt (Doğubeyazıt) Süleyman Sudi Acarbay
Şefik Baydar
Biga Mehmet Dinç
Sâmih Rifat
Şükrü Yaşın
Bitlis Muhittin Başay
Sofrasur Asizade Resul Bey
Bolu Cevat Abbas Gürer
Emin Cemal Suda
Falih Rıfkı Atay
Mehmet Şükrü Gülez
Mehmet Nuhoğlu
Bozok (Yozgat) Ahmet Hamdi Altıok
Mehmet Avni Doğan
Salih Bozok
Sırrı İçöz
Burdur Hüseyin Çelikbaş
Mustafa Şeref Özkan
Bursa Ali Hikmet Ayerdem
Mustafa Fehmi Gerçeker
Necati Kurtuluş
Sakallı Nureddin Paşa
Osman Nuri Özpay
Refet Canıtez
Canik (Samsun) Cavid Paşa
Süleyman Necmi Selmen
Talat Özüdoğru
Cebel-i Bereket (Osmaniye) Hüseyin Avni Zaimler
İhsan Eryavuz
Çatalca Şakir Kesebir
Çorum Hüseyin Ferit Törümküney
İsmail Kemal Alpsar
İsmet Eker
Münir Çağıl
Ahmet Ziya Tonguç
Mustafa Cantekin
Denizli Kazım Samanlı
Ali Haydar Öktem
Mazhar Müfit Kansu
Necip Ali Küçüka
Yusuf Başkaya
Dersim (Tunceli) Ahmet Şükrü Kulualp
Feridun Fikri Düşünsel
Diyarbekir Cavit Ekin
Pirinççizade Feyzi Bey
İbrahim Talî Öngören
Mehmet Nuri Budak
Şeref Uluğ
Ziya Gökalp
Zülfü Tigrel
Edirne Cafer Tayyar Eğilmez
Faik Kaltakkıran
Hüseyin Rıfkı Bey
Elaziz (Elazığ) Cevat Çobanlı
Hüseyin Gökçelik
Muhittin Çöteli
Mustafa Solmaz
Mehmet Naci Karaali
Süleyman Karakaya
Ergani İhsan Sağlam
İhsan Hamit Tiğrel
Kâzim Bey (Oral)
Ertuğrul (Bilecik) Ahmet İffet Mercimekoğlu
Fikret Onuralp
Halil Işık
İbrahim Çolak
Rasim Celalettin Öztekin
Erzincan Abdülhak Fırat
Mehmet Hamdi Arpağ
Mehmet Sabit Sağıroğlu
Erzurum Bahri Sarıtepe
Mehmet Cazım Duru
Halet Sağıroğlu
Münir Hüsrev Göle
Raif Dinç
Rüştü Paşa
Ziyaeddin Gözübüyük
Eskişehir Abdullah Azmi Torun
Ali Ulvi Bayrakdar
Mehmet Arif Bey
Emin Sazak
Gaziantep Remzi Güres
Ali Cenani
Mustafa Ferit Arsan
Ali Kılıç
Hafız Mehmet Şahin
Gelibolu Celâl Nuri İleri
Genç Ali Haydar Bey
Muhittin Temoçin
Giresun Hacim Çarıklı
Hakkı Tarık Us
Musa Kazım Okay
Ali Şevket Çolak
Tahir Karadeniz
Gümüşhane Cemal Hüsnü Taray
Hasan Fehmi Ataç
Veysel Rıza Zarbun
Zeki Kadirbeyoğlu
Hakkâri Asaf Süleyman Doras
Mehmet Nazmi Dilaveroğlu
Isparta Hüseyin Hüsnü Özdamar
Hafız İbrahim Demiralay
Ahmed Mükerrem Karaağaç
İçel (Silifke) Emin İnankur
Tevfik Marlalı
İstanbul Abdurrahman Şeref
Abdülhak Adnan Adıvar
Ahmet Hamdi Denizmen
Muhtar Mollaoğlu
Ali Rıza Bebek
Behiç Erkin
Edip Servet Tör
Refet Bele
Fevzi Çakmak
Tevfik Kamil Koperler
Fuat Ağralı
Hakkı Şinasi Erel
Hamdullah Suphi Tanrıöver
Ali Haydar Yuluğ
Rauf Orbay
İhsan Sökmen
İsmail Canbulat
Kâzım Karabekir
Fethi Okyar
Refik Saydam
Süleyman Sırrı Aral
Yusuf Akçura
Ziya Karamürsel
İzmir Fahrettin Altay
Mustafa Kamil Dursun
Celâl Bayar
Mahmut Esat Bozkurt
Mustafa Necati
Rahmi Köken
Ahmet Münir Akkaya
Hamdi Aksoy
Şükrü Saracoğlu
Tevfik Rüştü Aras
Seyyid Bey
Kangırı (Çankırı) Ahmet Talat Onay
Yusuf Ziya İsfendiyaroğlu
Karahisar-ı Şarki (Şebinkarahisar) Binbaşızade Rıza Bey
Ali Sururi Tönük
İsmail Sabuncu
Mehmet Emin Yurdakul
Karesi (Balıkesir) Süreyya Örgeevren
Şuuri Hoşafcı
Haydar Adil Müsteçaplıoğlu
Abdullah Hulusi Zarplı
Kâzım Özalp
Mehmet Emir
Mehmet Vehbi Bolak
Osman Niyazi Burcu
Kars Ahmet Ağaoğlu
Ömer Tarım
Kastamonu Ahmet Mahir Efendi
Ali Nazmi Özügür
Ali Rıza Bey
Halit Akmansü
Hasan Fehmi Tümerkan
Mehmet Mühto
Necmettin Molla Kocataş
Veled Çelebi İzbudak
Kayseri Ahmet Hilmi Kalaç
Halit Mazhar Karakaya
Nuh Naci Yazgan
Sabit Gözügeçgel
Ahmet Zeki Karakimseliler
Kırklareli Fuat Umay
Şevket Ödül
Şükrü Naili Gökberk
Kırşehir Ali Rıza Benli
Lütfi Müfit Özdeş
Mahbub Erdoğru
Refik İsmail Kakmacı
Yahya Galip Kargı
Kocaeli Ahmet Şükrü Bey
İbrahim Hakkı Tolon
İbrahim Süreyya Yiğit
Mustafa Kerem
Mehmet Ragıp Akça
Saffet Arıkan
Konya Eyüp Sabri Hayırlıoğlu
Fuat Gökbudak
Hacı Bekir Sümer
Halil İbrahim Nakıpoğlu
Musa Kazım Onar
Mustafa Ulusan
Mustafa Feyzi Karaağaç
Mehmet Naim Onat
Refik Koraltan
Tevfik Fikret Sılay
Kozan Ali Saip Ursavaş
Ali Şadi Çelik
Kütahya Ahmet Ferit Tek
Cevdet Barlas
Faik Soylu
Nuri Conker
Ragıp Soysal
Recep Peker
Mehmet Rıza Dinçay
Seyfi Aydın
Malatya İsmet İnönü
Hilmi Oytaç
Bedir Fırat
Mahmut Nedim Zabcı
Reşit Ağar
Maraş Abdülkadir Emirmahmutoğlu
Mehmet Erten
Mitat Alam
Mehmet Nurettin Akkın
Mehmet Tahsin Hüdayioğlu
Mardin Abdülgani Ensari
Abdürrezzak Şatana
Ali Rıza Erten
Derviş Ural
Mehmet Necip Güven
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Menteşe (Muğla) Esat İleri
Şükrü Kaya
Yunus Nadi Abalıoğlu
Mersin Ahmet Besim Özek
Mehmet Niyazi Ramazanoğlu
Muş İlyas Sami Muş
Osman Kadri Bingöl
Rıza Kotan
Niğde Ata Atalay
Ebubekir Hâzım Tepeyran
Ali Galip Yenen
Halit Mengi
Ordu Faik Günday
Halil Sıtkı Kumru
Ahmet Hamdi Yalman
İsmail Çamaş
Mehmet Recai Baykal
Rize Ali Zırh
Ekrem Rize
Esat Özoğuz
Fuat Bulca
Hasan Cavit Belül
Rauf Benli
Saruhan (Manisa) Abidin Bey
Ethem Büke
Kemal Gürol
Mehmet Sabri Toprak
Mustafa Fevzi Sarhan
Mehmet Nafiz Dumlu
Reşat Kayalı
Saim Uzel
Vasıf Çınar
Mehmet Yaşar Özey
Siirt Halil Hulki Aydın
Mahmut Soydan
Sinop Kemalettin Sami Gökçen
Recep Zühtü Soyak
Rıza Nur
Yusuf Kemal Tengirşenk
Sivas Mehmet Halis Tarıkahya
Muammer Bey
Ömer Şevki Purut
Rahmi Katoğlu
Rasim Başara
Şemsettin Günaltay
Yusuf Ziya Başara
Siverek Cudi Paşa
Halil Fahri Gürmen
Abdulkadir Kadri Kürkcü
Mahmut Odabaşı
Tekirdağ Faik Öztrak
Cemil Uybadın
Tokat Bekir Sami Kunduh
Mehmet Emin Bayav
Kamil Baştopçu
Mustafa Vasfi Süsoy
Trabzon Abdullah Okyay
Ahmet Muhtar Cilli
Hasan Saka
Ahmet Hamdi Ülkümen
Rahmi Eyüboğlu
Süleyman Sırrı Gedik
Şefik Başman
Urfa Ali Fuat Bucak
Hüsrev Gerede
Refet Ülgen
Refet Topçuoğlu
Saffet Yetkin
Yahya Kemal Beyatlı
Van Hakkı Ungan
İbrahim Arvas
Münip Boya
Zonguldak Halil Türkmen
Ragıp Özdemiroğlu
Tunalı Hilmi
Yusuf Ziya Özenci

Dipnotlar değiştir