TBMM 7. dönem milletvekilleri listesi

1943 genel seçimleri sonucu (1943–1946)

TBMM 7. dönem milletvekilleri listesi,1943 Türkiye genel seçimleri ile seçilen ve 8 Mart 1943 - 14 Haziran 1946 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmış milletvekillerinin listesidir. Bu dönemdeki tüm milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçildi. Tek partili son meclistir.

Seçim Bölgesi Mebus
Afyonkarahisar İsmail Hakkı Baltacıoğlu
Ali Haydar Çerçel
Berç Keresteciyan Türker[a]
Mebrure Gönenç
Ali Çetinkaya
Ahmet Hamit Selgil
Ali Taşkapılı
Suat Yurtkoru
Ağrı Halit Bayrak
Rıfkı Refik Pasin
Hüsamettin Tugaç
Amasya Mehmet Nafiz Aktin
Zeki Tarhan
Ahmet Esat Uras
Ali Kemal Yiğitoğlu
Ankara İsmet İnönü
Falih Rıfkı Atay
Nihat Anılmış
Mebrure Aksoley
Rukiye Belkıs Baykan
Arif Baytın
Hıfzı Oğuz Bekata
Raşit Börekçi
Arif Çubukçu
Fevzi Daldal
Muammer Eriş
Mihal Kayakoğlu[a]
Halil Naci Mıhçıoğlu
Mümtaz Ökmen
Ziya Yörük
Antalya Tayfur Sökmen
Nurullah Esat Sumer
Hikmet Turan Dağlıoğlu
Ahmet Cemal Tunca
Mehmet Mesut Çankaya
Numan Aksoy
Galip Kahraman
Hüsamettin Kural
Aydın Adnan Menderes
Hulûsi Alataş
Refet Alpman
Mazhar Germen
Ahmet Nuri Göktepe
Agâh Sırrı Levend
Ali Rıza Levent
Balıkesir Kâzım Özalp
Hacim Çarıklı
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Osman Niyazi Burcu
Süreyya Örgeevren
Fahrettin Tiritoğlu
Muzaffer Akpınar
Yahya Sezai Uzay
Mehmet Emir
Pertev Etçioğlu
Hayrettin Karan
Hulusi Küçükler
Mehmet Hikmet Onat
Bilecik Ahmet Esen
Kasım Gülek
Memduh Şevket Esendal
Kemal Sun
Muhlis Suner
Bingöl Feridun Fikri Düşünsel
Tahsin Banguoğlu
Bitlis Bülent Osma
Muhtar Ertan
Bolu Fethi Okyar
Abdullah Alpdoğan
Celâl Sait Siren
Hasan Şükrü Adal
Hasan Cemil Çambel
Hıfzırrahman Raşit Öymen
Cemil Özçağlar
Zihni Ülgen
Burdur İbrahim Necmi Dilmen
Şekip Engineri
Mehmet Sanlı
Ahmet Ruhi Yeşilyurt
Bursa Atıf Akgüç
Aşir Atlı
Refet Canıtez
Mustafa Fehmi Gerçeker
Aziz Duru
Ahmet Münir Erhan
Hüseyin Fatin Güvendiren
Sadi Konuk
Ahmet Refik Güran
Muhittin Baha Pars
Talat Simer
Naci Tınaz
Çanakkale Reşat Nuri Güntekin
Sadık Tahsin Arsal
Selahattin Batu
Rusuhi Bolayırlı
Ahmet Hilmi Ergeneli
Atıf Kamçıl
Çankırı Abdülhalik Renda
Behiç Erkin
Mehmet Avni Doğan
Atıf İnan
Ahmet Talat Onay
Akif Arkan
Çoruh (Artvin) Mazhar Müfit Kansu
Ali Rıza Erem
Asım Us
Atıf Tüzün
Çorum Mustafa Cantekin
Eyüp Sabri Akgöl
Münir Çağıl
İsmet Eker
Hasan Akdoğan
Naim Atalay
Edip Alpsar
Nuri Kayaalp
Cemal Kazancıoğlu
Denizli Faik Asal
Yusuf Başkaya
Hamdi Berkman
Cemil Çalgüner
Abidin Ege
Haydar Günver
Naili Küçüka
Emin Aslan Tokat
Server Kamil Tokgöz
Behçet Uz
Diyarbakır Mehmet Rüştü Bekit
Osman Ocak
İbrahim Talî Öngören
Kâzım Sevüktekin
Kemal Şedele
Şeref Uluğ
Edirne Mehmet Edip Ağaoğulları
Fuat Balkan
Ekrem Demiray
Fatma Şakir Memik
Mahmut Nedim Gündüzalp
Elazığ Fuat Ağralı
Mehmet Sabit Sağıroğlu
Fazıl Ahmet Aykaç
Hasan Kişioğlu
İhsan Yalçın
Erzincan Behçet Kemal Çağlar
Abdülhak Fırat
Aziz Samih İlter
Feyzi Kalfagil
Şükrü Sökmensüer
Erzurum Hüseyin Aziz Akyürek
Raif Dinç
Mehmet Nafiz Dumlu
Münir Hüsrev Göle
Nakiye Elgün
Şükrü Koçak
Salim Altuğ
Pertev Demirhan
Ahmet Zeki Soydemir
Eskişehir Emin Sazak
İstamat Zihni Özdamar[a]
Yavuz Abadan
İzzet Arukan
İzzet Ulvi Aykurt
Gaziantep Cemil Sait Barlas
Mehmet Ali Ağakay
Muzaffer Canbolat
Ömer Asım Aksoy
Bekir Kaleli
Abdurrahman Melek
Ali Şefik Özdemir
Hafız Mehmet Şahin
Giresun Ahmet Münir Akkaya
Ahmet Ulus
Ayetullah Sayar
Fikret Yüzatlı
Hasan Vasıf Somyürek
İhsan Gürak
İhsan Sökmen
İsmail Sabuncu
Necmi Osten
Gümüşhane Hasan Fehmi Ataç
Mehmet Şevket Erdoğan
Recai Güreli
Cabir Selek
Edip Servet Tör
Hakkâri Ali Reşat Göksidan
Hatay Ali Şelhum Devrim
Eyüp Durukan
Hasene Ilgaz
Bekir Sıtkı Kunt
Ahmet Hamdi Selçuk
Abdülgani Türkmen
Isparta Ahmed Mükerrem Karaağaç
Kazım Aydar
Hüseyin Hüsnü Özdamar
Kemal Turan
Cemil Tüzemen
İçel (Mersin) Hamdullah Suphi Tanrıöver
Şefik Tugay
Turhan Cemal Beriker
Muhtar Berker
Ferit Celâl Güven
Emin İnankur
Refik Koraltan
Şefik Türsan
İstanbul Ali Kami Akyüz
Celâl Esat Arseven
Galip Ataç
Atıf Bayındır
Ali Rana Tarhan
Refet Bele
Fakihe Öymen
Mekki Hikmet Gelenbeğ
Galip Bahtiyar Göker
Kemal Cenap Berksoy
Ahmet Hamdi Denizmen
Hüseyin Cahit Yalçın
Kâzım Karabekir
Niyazi İsmet Gözcü
Ferit Hamal
Numan Menemencioğlu
Mustafa Hayrullah Diker
Ahmet Şükrü Esmer
Salâh Cimcoz
İbrahim Alaettin Gövsa
İsmail Hakkı Ülkmen
Şükrü Âli Ögel
Yahya Kemal Beyatlı
Ziya Karamürsel
Hüsnü Kortel
Vehbi Sarıdal
Mehmet Emin Yurdakul
Muhittin Üstündağ
İzmir Celâl Bayar
Benal Nevzat Arıman
Hasan Âli Yücel
Şevket Adalan
Mahmut Esat Bozkurt
Münir Birsel
Rahmi Köken
Şükrü Saracoğlu
Hüseyin Hulki Cura
Esat Çınar
Sedat Dikmen
Sadettin Epikmen
Halil Menteşe
Halit Onaran
Ekrem Oran
Kamran Örs
Şehime Yunus
Kars Mehmet Fuad Köprülü
Cevat Dursunoğlu
Hasan Durudoğan
Şerafettin Karacan
Eşref Demirel
Esat Oktay
Zihni Orhon
Esat Özoğuz
Kastamonu Abidin Binkaya
Hilmi Çoruk
Fahri Ecevit
Tahsin Coşkan
Hamdi Çelen
Ziya Orbay
Tezer Taşkıran
Rıza Saltuğ
Nuri Tamaç
Kayseri Suat Hayri Ürgüplü
Nazmi Toker
Ahmet Hilmi Kalaç
Mehmet Faik Baysal
Mehmet Sadettin Serim
Mustafa Kemal Şatır
Muhittin Taner
Ömer Taşçıoğlu
Reşit Özsoy
Cafer Tüzel
Kırklareli Zühtü Akın
Kemal Doğan
Fuat Umay
Nafi Atuf Kansu
Şevket Ödül
Kırşehir Fuat Çobanoğlu
Faik Seler
İbrahim Turan
Şevket Turgut
Kocaeli Ahmet Faik Abasıyanık
Mehmet Ragıp Akça
Suphi Artel
Mürsel Bakü
Fazıl Şerafettin Bürge
Nihat Erim
İbrahim Süreyya Yiğit
Ali Dikmen
Refik Fenmen
Şükür Okan
Sedad Pek
İbrahim Hakkı Tolon
Salah Yargı
Konya Ali Fuat Cebesoy
Ali Rıza Türel
Fatin Gökmen
Mehmet Sedat Çumralı
Sadi Irmak
Saffet Arıkan
Tevfik Fikret Sılay
Mustafa Vehbi Bilgin
Muhsin Adil Binal
Ahmet Hamdi Dikmen
Mustafa Şevki Ergun
Ali Muzaffer Göker
Hulki Karagülle
Musa Kazım Okay
Mehmet Naim Onat
Osman Şevki Uludağ
Mustafa Ulusan
Kütahya Recep Peker
Halil Benli
Ali Süha Delilbaşı
Sadri Ertem
Selahattin Kutman
Ömer Bedrettin Uşaklı
Besim Atalay
Reşat Muhlis Erkmen
Hamit Pekcan
Alâettin Tiridoğlu
Emin Toktar
Vedit Uzgören
Malatya Emrullah Barkan
Nasuhi Baydar
Kemal Evliyaoğlu
Muttalip Öker
Mihri Pektaş
Tevfik Temelli
Cafer Özelçi
Mehmet Şevket Özpazarbaşı
Halet Sağıroğlu
Osman Hilmi Taner
Mahmut Nedim Zabcı
Manisa Ali Rıza Artunkal
Rıdvan Nafiz Edgüer
Osman Erçin
İsmail Ertem
Faik Kurdoğlu
Feyzullah Uslu
Yusuf Hikmet Bayur
Şevket Raşit Hatipoğlu
Saada Emin Kaatçılar
Kâni Karaosman
Mehmet Yaşar Özey
Haldun Sarhan
Maraş Ahmet Hamdi Tanpınar
Hasan Reşit Tankut
Kemali Bayazıt
Rasih Kaplan
Abdullah Yaycıoğlu
Mardin Ali Rıza Erten
İrfan Ferit Alpaya
Seyfi Düzgören
Hasan Edip Ergin
Hasan Safyettin Menemencioğlu
Aziz Uras
Lütfi Ülkümen
Muğla İzzettin Çalışlar
Abidin Çakır
Sadullah Güney
Cemal Karamuğla
Hüsnü Kitapcı
Feridun Osman Menteşeoğlu
Muş İsmail Hakkı Kılıçoğlu
Kamil Kotan
Niğde Avram Galanti Bodrumlu[a]
Mehmet Rifat Dolunay
Mehmet Rifat Gürsoy
Halit Mengi
Faik Soylu
Rasim Ferit Talay
Ebubekir Hâzım Tepeyran
Hüseyin Ulusoy
Ordu İsmail Çamaş
Ahmet Şevket Akyazı
Vehbi Demir
Zeki Mesut Sezer
Hamdi Şarlan
Selim Sırrı Tarcan
Ahmet Hamdi Yalman
Muammer Yarımbıyık
Rize Ali Zırh
Fuat Sirmen
Tahsin Bekir Balta
Hasan Cavit Belül
Saim Ali Dilemre
Kemalettin Kamu
Samsun Cemil Bilsel
Hüsnü Çakır
Fahri Engin
Sabiha Gökçül Erbay
İhsan Ezgü
Zühtü Durukan
Nasuhi Erzurumlu
Naşit Fırat
Ahmet Nail Öztuzcu
Süleyman Necmi Selmen
Mehmet Ali Yörüker
Seyhan (Adana) Damar Arıkoğlu
Selahattin Çam
Kemal Çelik
Naci Eldeniz
Şemsa İşcen
Ali Cavit Oral
Kemal Satır
Sinan Tekelioğlu
Hilmi Uran
Ali Münif Yeğenağa
Siirt Şevket Dağ
Ali Rıza Esen
Emin Kılıççıoğlu
Saffet Tuncay
Behçet Türkay
Sinop Bahaddin Kökdemir
Cemil Atay
Cevdet Kerim İncedayı
Hulusi Oruçoğlu
İsmail Habip Sevük
Sivas Yusuf Ziya Başara
Mithat Şükrü Bleda
Necmettin Sadak
Reşat Şemsettin Sirer
Şemsettin Günaltay
Atıf Esenbel
İsmail Hakkı Başak
Abdurrahman Naci Demirağ
Eşref Dizdar
Fikri Tirkeş
Hulusi Gökdalay
Osman Hikmet Işık
Kamil Kitapçı
İsmail Memet Uğur
Abidin Yurdakul
Tekirdağ Faik Öztrak
Cemil Uybadın
Rahmi Apak
Mehmet Emin Ataç
Ekrem Pekel
Nazmi Trak
Tokat Halit Nazmi Keşmir
Sabri Çelikkol
Muammer Develi
Resai Erişken
Cemal Kovalı
Ali Galip Pekel
Nazım Poroy
Refik Ahmet Sevengil
Trabzon Faik Ahmet Barutçu
Hasan Saka
Raif Karadeniz
Süleyman Daniş Eyüboğlu
Sırrı Day
Temel Nücûm'i Göksel
Salise Abanozoğlu
Süreyya Anamur
Mithat Aydın
Halil Boztepe
Lütfi Yavuz
Tunceli Necmettin Sahir Sılan
Hasan Üçöz
Urfa Mehmet Kazım Berker
Hüseyin Sami İşbay
Razi Soyer
Ahmet Kutsi Tecer
Esat Tekeli
Suut Kemal Yetkin
Van İbrahim Arvas
Nihat Berker
Münip Boya
Hakkı Ungan
Yozgat Ahmet Sungur
Sırrı İçöz
Mahmut Allıoğlu
Celal Arat
Ziya Arkant
Yusuf Karslıoğlu
Salim Korkmaz
Zonguldak Mehmet Emin Erişirgil
Şinasi Devrin
Rebii Barkın
Ahmet Nuri Gürel
Ali Rıza İncealemdaroğlu
Hasan Karabacak
Hazım Atıf Kuyucak
Yusuf Ziya Özenci
Şeref Tansan
Halil Türkmen
Mehmet Rifat Vardar

Notlar değiştir

  1. ^ a b c d Bağımsız olarak. (Ayrıca bkz. Türkiye'de azınlık milletvekilleri listesi)