Ana menüyü aç

1935 Türkiye genel seçimleri

1935 Türkiye genel seçimleri, 8 Şubat 1935 tarihinde yapılmış milletvekili genel seçimleridir.

5 Aralık 1934'te yapılan ve kadınlara milletvekili seçilme hakkı veren anayasa değişikliği sonrasında yapılan ilk milletvekili seçimleri olup 383 erkek, 18 kadın milletvekili seçilmiştir. Bu, %4,8'lik oran, Cumhuriyet tarihinde kadınların meclise en yüksek orandaki katılımı olma özelliğini 2007 genel seçimlerine dek korudu. Ayrıca seçim öncesinde seçmen yaşı 18'den 22'ye çıkarılmış, seçimde bu şekilde uygulanmıştır. Seçim, tek parti dönemindeki diğer seçimler gibi iki dereceli yapılmış ve seçime sadece CHF listesi katılmıştır. CHF'nin 1927 tüzüğü uyarınca aday listeleri partinin "değişmez genel başkanı" sıfatıyla Cumhurbaşkanı Atatürk tarafından belirlenmiş ve ilan edilmiştir.[1] Ayrıca Cumhuriyet Halk Fırkası'nın bu isimle katıldığı son seçimlerdir, 1935 yılının mayıs ayında 384 milletvekili ve 160 il delegesi ile toplanan Dördüncü Kurultay'da partinin adı, Dil Devrimi'nin getirdiği yeni anlayış uyarınca Cumhuriyet Halk Partisi olarak değiştirilmiştir.[2] Seçimden hemen sonra yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde Atatürk 4. kez cumhurbaşkanı seçilmiştir.

Kadın milletvekilleriDüzenle

Seçim sonuçlarına göre, Meclis'e 17 kadın milletvekili girmiştir. 1936'da boşalan milletvekillikleri için yapılan ara seçimde Hatice Özgener Çankırı'dan milletvekili seçilmiş, böylece TBMM'nin 5. döneminde 18 kadın parlamenter Meclis'te bulunmuştur.[3]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Tüzüğün tam metni için Tunçay, Türkiye'de Tek Parti Rejiminin Kurulması, Yurt Yay. 1981, s. 382. Tartışma için bak. İsmail Beşikçi, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın 1927 Tüzüğü, Yurt Yay. 1991, s. 73-80
  2. ^ Atatürk'ün CHP Program ve Tüzükleri, Doğu Perinçek, Kaynak Yayınları, 2. Basım, s. 171, ISBN 978-975-343-526-0
  3. ^ MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ 1923 - 2011