1943 Türkiye genel seçimleri

TBMM 7. dönem milletvekillerini belirleyen seçim

1943 Türkiye genel seçimler, 28 Şubat 1943 tarihinde 7. dönem milletvekillerini belirlemek için yapılmış genel seçimlerdir. 15-20 Şubat 1943 tarihleri arasında ise ikinci seçmenlerin birinci seçmenler tarafından belirlenmesine ilişkin seçimler yapılmıştır.[1]

1943 Türkiye genel seçimleri
Türkiye
← 1939 28 Şubat 1943 (80 yıl önce) (1943-02-28) 1946 →

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 492 sandalyesi için
Çoğunluk için gereken 247 sandalye
  Birinci parti
 
Lider İsmet İnönü
Parti Cumhuriyet Halk Partisi
Önceki Başbakan

Refik Saydam
Cumhuriyet Halk Partisi

Seçilen Başbakan

Şükrü Saracoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi

Türkiye Cumhuriyeti'nin son tek partili genel seçimidir.[2] Seçim, son kez diğer seçimler gibi iki dereceli yapılmış ve seçime sadece Cumhuriyet Halk Partisi listesi katılmıştır.[3] CHP'nin 1927 Tüzüğü uyarınca aday listeleri "Millî Şef" İsmet İnönü tarafından belirlenmiş ve ilan edilmiştir.[4] Seçim sonrasında 8 Mart 1943'te TBMM açılmış ve İsmet İnönü tekrar cumhurbaşkanı seçilmiş, İnönü de kabineyi kurmakla Şükrü Saraçoğlu’nu görevlendirmiştir.

Kaynakça değiştir

  1. ^ Hakkı Uyar, “Tek Parti Döneminde Seçimler”, Toplumsal Tarih Dergisi, Sayı: 64, Nisan 1999, sf. 29
  2. ^ http://dergipark.org.tr/tr/pub/ankuayd/issue/42451/511284[yalın URL]
  3. ^ Seçim ve Seçim Sistemleri, Türkiye'deki Seçim Sistemi Uygulamaları ve Bir Model Önerisi, T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Bülent Özgül.
  4. ^ Tüzüğün tam metni için Tunçay, Türkiye'de Tek Parti Rejiminin Kurulması, Yurt Yay. 1981 sf. 382. Tartışma için bak. İsmail Beşikçi, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın 1927 Tüzüğü, Yurt Yay. 1991, sf 73-80