TBMM 6. dönem milletvekilleri listesi

1939 genel seçimleri sonucu (1939–1943)

TBMM 6. dönem milletvekilleri listesi, 1939 Türkiye genel seçimleri ile seçilen ve 3 Nisan 1939 - 15 Ocak 1943 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmış milletvekillerinin listesidir. Bu dönemdeki tüm milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçildi.

Seçim Bölgesi Mebus
Afyonkarahisar Cemal Akçin
İzzet Akosman
Ali Haydar Çerçel
Hamza Osman Erkan
Berç Keresteciyan Türker[a]
Mebrure Gönenç
Ali Çetinkaya
Şevket Raşit Hatipoğlu
Ağrı Halit Bayrak
İhsan Tav
Hüsamettin Kural
Kemal Doğan
Amasya Mehmet Nafiz Aktin
İsmail Hakkı Mumcu
Ahmet Esat Uras
Ankara İsmet İnönü
Nihat Anılmış
Rifat Araz
Falih Rıfkı Atay
Mümtaz Ökmen
Rukiye Belkıs Baykan
Arif Baytın
Nikola Taptas[a]
Fevzi Daldal
Eşref Demirel
Ekrem Ergun
Muammer Eriş
Aka Gündüz
Yahya Galip Kargı
Şakir Kınacı
Ahmet Ulus
Antalya Tayfur Sökmen
Cezmi Erçin
Rasih Kaplan
Türkân Örs Baştuğ
Münir Soykam
Numan Aksoy
Nurullah Esat Sumer
Ahmet Cemal Tunca
Aydın Adnan Menderes
Hulûsi Alataş
Mazhar Germen
Nazmi Topçuoğlu
Ahmet Nuri Göktepe
Mümtaz Kaynak
Agâh Sırrı Levend
Şakir Şener
Balıkesir Kâzım Özalp
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Hacim Çarıklı
Mehmet Emir
Hayrettin Karan
Muzaffer Akpınar
Rahmi Selçuk
Fevzi Sözener
Hilmi Şeremetli
Fahrettin Tiritoğlu
Yahya Sezai Uzay
Osman Niyazi Burcu
Bilecik Salih Bozok
Memduh Şevket Esendal
Kasım Gülek
Besim Ömer Akalın
Muhlis Suner
Bingöl Feridun Fikri Düşünsel
Necmettin Sahir Sılan
Bitlis Süreyya Örgeevren
Tevfik Temelli
Bolu Fethi Okyar
Hasan Cemil Çambel
Lütfi Gören
Celâl Sait Siren
Cemil Özçağlar
Emin Cemal Suda
Zihni Ülgen
Emin Yerlikaya
Burdur İbrahim Necmi Dilmen
Mehmet Sanlı
Ahmet Ruhi Yeşilyurt
Bursa Atıf Akgüç
Nevzad Ayas
Refet Canıtez
Mustafa Fehmi Gerçeker
Fazlı Güleç
Hüseyin Fatin Güvendiren
Galip Kahraman
Sadi Konuk
Ahmet Refik Güran
Muhittin Baha Pars
Talat Simer
Naci Tınaz
Çanakkale Reşat Nuri Güntekin
Ahmet Hilmi Ergeneli
Rusuhi Bolayırlı
Ziya Gevher Etili
Atıf Kamçıl
Avni Yukaruç
Çankırı Abdülhalik Renda
Mehmet Avni Doğan
Hüseyin Cahit Yalçın
Fazıl Nazmi Örkün
Akif Arkan
Yusuf Ziya İsfendiyaroğlu
Çoruh (Artvin) Mazhar Müfit Kansu
Ali Rıza Erem
Atıf Tüzün
Asım Us
Çorum Mustafa Cantekin
Münir Çağıl
İsmail Kemal Alpsar
İsmet Eker
Şakir Baran
Eyüp Sabri Akgöl
Nuri Kayaalp
Süleyman Köstekçioğlu
Denizli Necip Ali Küçüka
Fahri Akça
Yusuf Başkaya
Tahir Berkay
Hamdi Berkman
Haydar Günver
Behçet Uz
Kazım Samanlı
Emin Aslan Tokat
Diyarbakır Zeki Mesut Alsan
Mehmet Rüştü Bekit
Tahsin Cahit Çubukçu
Şükrü Emed
İbrahim Talî Öngören
Kâzım Sevüktekin
Veli Necdet Sünkitay
Zülfü Tigrel
Edirne Fuat Balkan
Şeref Aykut
Faik Kaltakkıran
Temel Nücûm'i Göksel
Fatma Şakir Memik
Osman Şahinbaş
Elazığ Fuat Ağralı
Mehmet Sabit Sağıroğlu
Fazıl Ahmet Aykaç
Fuat Ziya Çiyiltepe
Fethi Altay
Erzincan Saffet Arıkan
İskender Artun
Salih Başotaç
Safiyüttin Erdem
Abdülhak Fırat
Aziz Samih İlter
Şükrü Sökmensüer
Erzurum Ahmet Fikri Tüzer
Ahmet Zeki Soydemir
Hüseyin Aziz Akyürek
Münir Hüsrev Göle
Nakiye Elgün
Şükrü Koçak
Salim Altuğ
Pertev Demirhan
Mehmet Nafiz Dumlu
Eskişehir İzzet Arukan
Osman Işın
Yusuf Ziya Özer
Emin Sazak
İstamat Zihni Özdamar[a]
Gaziantep Mehmet Ali Ağakay
Ömer Asım Aksoy
Ahmet Aksu
Bekir Kaleli
Nuri Pazarbaşı
Hafız Mehmet Şahin
Abdurrahman Melek
Giresun Ahmet Münir Akkaya
Fikret Yüzatlı
Ahmet Talat Onay
Nafi Atuf Kansu
İsmail Sabuncu
Hasan Vasıf Somyürek
İhsan Sökmen
Gümüşhane Hasan Fehmi Ataç
Mehmet Şevket Erdoğan
Durak Sakarya
Edip Servet Tör
Yusuf Ziya Zarbun
Hakkâri İzzet Ulvi Aykurt
Hatay Bekir Sıtkı Kunt
Abdullah Mursaloğlu
Ahmet Hamdi Selçuk
Mehmet Tecirli
Abdülgani Türkmen
Isparta Ahmed Mükerrem Karaağaç
Hafız İbrahim Demiralay
Hüseyin Hüsnü Özdamar
Kemal Turan
Ahmet Remzi Ünlü
İçel (Mersin) Turhan Cemal Beriker
Muhtar Berker
Ferit Celâl Güven
Emin İnankur
Refik Koraltan
Cemal Mersinli
Ahmet Tevfik Ovacık
İstanbul Ali Kami Akyüz
Atıf Bayındır
Abidin Daver
Ahmet Hamdi Denizmen
Hakkı Şinasi Erel
Ahmet Şükrü Esmer
Galip Bahtiyar Göker
Ziya Karamürsel
Ali Rana Tarhan
Refet Bele
Fakihe Öymen
Hüseyin Cahit Yalçın
Kâzım Karabekir
Numan Menemencioğlu
Refik Saydam
Salâh Cimcoz
İbrahim Alaettin Gövsa
Şükrü Âli Ögel
Sadettin Uraz
İsmail Hakkı Ülkmen
İzmir Mehmet Aldemir
Benal Nevzat Arıman
Hasan Âli Yücel
Mustafa Bengisu
Mahmut Esat Bozkurt
Hüseyin Hulki Cura
Mustafa Kamil Dursun
Sadettin Epikmen
Nazmi İlker
Halil Menteşe
Reşat Mimaroğlu
Rahmi Köken
Şükrü Saracoğlu
Şehime Yunus
Kars Mehmet Fuad Köprülü
Muhittin Akyüz
Kahraman Arıklı
Etem İzzet Benice
Cevat Dursunoğlu
Şerafettin Karacan
Hüsrev Sami Kızıldoğan
Ömer Lütfi Küntay
Zihni Orhon
Esat Özoğuz
Kastamonu Rauf Orbay
Muharrem Celal Bayar
Tevfik Aslan
Tahsin Coşkan
Abidin Binkaya
Hilmi Çoruk
Hacer Dicle
Mustafa Hayrullah Diker
Hüsnü Açıksöz
Rıza Saltuğ
Nuri Tamaç
Kayseri Nazmi Toker
Suat Hayri Ürgüplü
Ahmet Hilmi Kalaç
Reşit Özsoy
Mehmet Sadettin Serim
Ömer Taşçıoğlu
Salih Turgay
Mehmet Faik Baysal
Kırklareli Fuat Umay
Zühtü Akın
Burhanettin Denker
Hamdi Kuleli
Şevket Ödül
Kırşehir Ahmet Hazım Börekçi
İzzet Özkan
Mehmet Seyfelioğlu
Yusuf Ziya Somer
Hasan Hüseyin Ülkü
Kocaeli Ali Sait Akbaytogan
Mehmet Ragıp Akça
Suphi Artel
Ali Dikmen
İbrahim Dıblan
Kemalettin Olpak
Fuat Sorağman
İbrahim Hakkı Tolon
Salah Yargı
İbrahim Süreyya Yiğit
Konya Ali Fuat Cebesoy
Mustafa Vehbi Bilgin
Ahmet Hamdi Dikmen
Ahmet İzzet Erdal
Mustafa Şevki Ergun
Fuat Gökbudak
Ali Muzaffer Göker
Galip Gültekin
Musa Kazım Gürel
Musa Kazım Okay
Ali Rıza Türel
Mehmet Naim Onat
Tevfik Fikret Sılay
Osman Şevki Uludağ
Mustafa Ulusan
Kütahya Recep Peker
Besim Atalay
Aşir Atlı
Reşat Muhlis Erkmen
Mustafa Bacak
Ali Süha Delilbaşı
Sadri Ertem
Hüseyin Rahmi Gürpınar
Alâettin Tiridoğlu
Vedit Uzgören
Malatya Emrullah Barkan
Nasuhi Baydar
Vasıf Çinay
Muttalip Öker
Mehmet Şevket Özpazarbaşı
Mihri Pektaş
Osman Nuri Koptagel
Hilmi Oytaç
Osman Hilmi Taner
Mahmut Nedim Zabcı
Manisa Ali Rıza Artunkal
Faik Kurdoğlu
Kazım Nami Duru
Rıdvan Nafiz Edgüer
Osman Erçin
Refik Şevket İnce
Yusuf Hikmet Bayur
Kâni Karaosman
Yusuf Kenan Orer
Mehmet Yaşar Özey
Asım Tümer
Saim Uzel
Hüseyin Hüsnü Yaman
Maraş Kemali Bayazıt
Mansur Bozdoğan
Mehmet Erten
Ziya Kayran
Hasan Reşit Tankut
Mardin İrfan Ferit Alpaya
Muhittin Birgen
Seyfi Düzgören
Hasan Edip Ergin
Ali Rıza Erten
Ali Rıza Levent
Hasan Safyettin Menemencioğlu
Halit Onaran
Muğla Yunus Nadi Abalıoğlu
İzzettin Çalışlar
Hüseyin Avni Ercan
Sadullah Güney
Cemal Karamuğla
Hüsnü Kitapcı
Muş Şükrü Ataman
İsmail Hakkı Kılıçoğlu
Niğde Naim Erem
Abravaya Marmaralı[a]
Halit Mengi
Ali Cavit Oral
Faik Soylu
Rasim Ferit Talay
Ebubekir Hâzım Tepeyran
Ordu İsmail Çamaş
Vehbi Demir
Hüseyin Ekşi
Hamdi Şarlan
Selim Sırrı Tarcan
Ahmet İhsan Tokgöz
Ahmet Hamdi Yalman
Ali Canip Yöntem
Rize Hasan Cavit Belül
Saim Ali Dilemre
Raif Dinç
Kemalettin Kamu
Ali Zırh
Fuat Sirmen
Samsun Hasan Ruşeni Barkın
Zühtü Durukan
Naşit Fırat
Hüsnü Çakır
Fahri Engin
Mehmet Ali Yörüker
Meliha Ulaş
Sabiha Gökçül Erbay
Süleyman Necmi Selmen
Seyhan (Adana) Damar Arıkoğlu
Selahattin Çam
Şemsa İşcen
İbrahim Mete
Tevfik Tarman
Ahmet Kutsi Tecer
Sinan Tekelioğlu
Naci Eldeniz
Hilmi Uran
İsmail Safa Özler
Ali Münif Yeğenağa
Siirt Halil Hulki Aydın
Naki Bekmen
Ali Rıza Esen
Ali Şefik Özdemir
Şevket Dağ
Sinop Cemal Aliş
Cemil Atay
Cevdet Kerim İncedayı
Hulusi Oruçoğlu
Yusuf Kemal Tengirşenk
Sivas Yusuf Ziya Başara
Mithat Şükrü Bleda
Remzi Çiner
Akif Erdemgil
Atıf Esenbel
Mergube Gürleyük
Osman Hikmet Işık
İsmail Memet Uğur
Abdurrahman Naci Demirağ
Necmettin Sadak
Şemsettin Günaltay
Tekirdağ Rahmi Apak
Faik Öztrak
Nazmi Trak
Cemil Uybadın
Yahya Kemal Beyatlı
Tokat Sıtkı Atanç
Halit Nazmi Keşmir
Hasip Ahmet Aytuna
Muammer Develi
Resai Erişken
Cemal Kovalı
Ali Galip Pekel
Nazım Poroy
Mehmet Sıtkı Üke
Trabzon Salise Abanozoğlu
Mithat Aydın
Şerif Bilgen
Halil Boztepe
Faik Ahmet Barutçu
Hasan Saka
Raif Karadeniz
Süleyman Daniş Eyüboğlu
Sırrı Day
Süleyman Sırrı Gedik
Ahmet Hamdi Ülkümen
Tunceli Sami Erkman
Ali Haydar Öktem
Ahmet Mithat Yenel
Urfa Hüseyin Sami İşbay
Razi Soyer
Şeref Uluğ
Ali Saip Ursavaş
Refet Ülgen
Ahmet Yazgan
Mehmet Emin Yurdakul
Van İbrahim Arvas
Münip Boya
Hakkı Ungan
Yozgat Celal Arat
Ziya Arkant
Sırrı İçöz
Veled Çelebi İzbudak
Salim Korkmaz
Ekrem Pekel
Ahmet Sungur
Zonguldak İbrahim Etem Bozkurt
Mustafa Bozma
Mehmet Emin Erişirgil
Hüsamettin Okan
Şinasi Devrin
Hasan Karabacak
Hazım Atıf Kuyucak
Yusuf Ziya Özenci
Halil Türkmen
Mehmet Rifat Vardar

Notlar değiştir

  1. ^ a b c d Bağımsız olarak. (Ayrıca bkz. Türkiye'de azınlık milletvekilleri listesi)