Balıkesir milletvekilleri listesi

Vikimedya liste maddesi

Balıkesir milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1. döneminden beri şehrini temsil eden milletvekilleri ve senatörlerin listesidir.

Milletvekilleri listesi

değiştir
Meclis Dönemi Milletvekili Siyasi Parti
TBMM 1. Dönem Kâzım Özalp Yok
Hacim Muhittin Çarıklı
Hasan Basri Çantay
İbrahim Cevdet Yörük
Abdülgafur Iştın
Mehmet Vehbi Bolak
TBMM 2. Dönem Kâzım Özalp Cumhuriyet Halk Partisi
Şuuri Hoşafcı
Haydar Adil Müsteçaplıoğlu
Abdullah Hulusi Zarplı
Ahmet Süreyya Örgeevren
Mehmet Emir
Mehmet Vehbi Bolak
Osman Niyazi Burcu
TBMM 3. Dönem Kâzım Özalp Cumhuriyet Halk Partisi
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Fahrettin Tiritoğlu
Hayrettin Karan
Emin İnan
Şuuri Hoşafcı
Mehmet Ülkü
Mehmet Emir
Osman Niyazi Burcu
Mehmet Sadık Deniz
TBMM 4. Dönem Kâzım Özalp Cumhuriyet Halk Partisi
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Hacim Muhittin Çarıklı
İbrahim Cevdet Yörük
Enver Adakan
Şuuri Hoşafcı
Mehmet Emir
Muzaffer Akpınar
Pertev Etçioğlu
Ahmet Vasfi Şenözen
TBMM 5. Dönem Kâzım Özalp Cumhuriyet Halk Partisi
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Hacim Muhittin Çarıklı
Mehmet Emir
Cemal Esener
Sabiha Gökçül Erbay
Hayrettin Karan
Ahmet Süreyya Örgeevren
Enver Adakan
Rahmi Selçuk
Hasan Vasıf Somyürek
Osman Niyazi Burcu
TBMM 6. Dönem Kâzım Özalp Cumhuriyet Halk Partisi
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Hacim Muhittin Çarıklı
Mehmet Emir
Hayrettin Karan
Muzaffer Akpınar
Rahmi Selçuk
Fevzi Sözener
Hilmi Şeremetli
Fahrettin Tiritoğlu
Yahya Sezai Uzay
Osman Niyazi Burcu
TBMM 7. Dönem Kâzım Özalp Cumhuriyet Halk Partisi
Hacim Muhittin Çarıklı
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Osman Niyazi Burcu
Ahmet Süreyya Örgeevren
Fahrettin Tiritoğlu
Muzaffer Akpınar
Yahya Sezai Uzay
Mehmet Emir
Pertev Etçioğlu
Hayrettin Karan
Hulusi Küçükler
Mehmet Hikmet Onat
TBMM 8. Dönem Kâzım Özalp Cumhuriyet Halk Partisi
İzzettin Çalışlar
Hacim Muhittin Çarıklı
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Abdi Ağabeyoğlu
Muzaffer Akpınar
Esat Altan
Fuat Bilal
Osman Niyazi Burcu
Eminittin Çeliköz
Pertev Etçioğlu
Ahmet Süreyya Örgeevren
Hilmi Şeremetli
Fahrettin Tiritoğlu
TBMM 9. Dönem Vacit Asena Demokrat Parti
Selahattin Baskan
Ali Enver Güreli
Esat Budakoğlu
Muzaffer Emiroğlu
İbrahim Sıtkı Yırcalı
Müfit Erkuyumcu
Mücteba Iştın
Ali Fahri İşeri
Arif Kalıpsızoğlu
Ahmet Kocabıyıkoğlu
Yahya Pelvan
Muharrem Esir Tunçay
TBMM 10. Dönem Vacit Asena Demokrat Parti
Ali Enver Güreli
Esat Budakoğlu
Mekki Sait Esen
Mücteba Iştın
Halil İmre
Arif Kalıpsızoğlu
Ahmet Karagür
Ahmet Kocabıyıkoğlu
Yahya Pelvan
Haluk Timurtaş
Muharrem Esir Tunçay
Sırrı Yırcalı
İbrahim Sıtkı Yırcalı
TBMM 11. Dönem Vacit Asena Demokrat Parti
Esat Budakoğlu
Muzaffer Emiroğlu
Mekki Sait Esen
Mücteba Iştın
Ali İleri
Halil İmre
Arif Kalıpsızoğlu
Ahmet Kocabıyıkoğlu
Faik Ocak
Fuat Onat
Haluk Timurtaş
Muharrem Esir Tunçay
Sırrı Yırcalı
İbrahim Sıtkı Yırcalı
TBMM Temsilciler Meclisi Ali Nefi Demirlioğlu Yok
TBMM 12. Dönem Ahmet İhsan Kırımlı Adalet Partisi
Cevat Kanpulat
Cihat Bilgehan
Cihat Turgut
Gökhan Evliyaoğlu
Kaya Bulut
Mithat Şükrü Çavdaroğlu
Ahmet Aydın Bolak Cumhuriyet Halk Partisi
Fenni İslimyeli
Mehmet Tiritoğlu
Süreyya Koç
TBMM 13. Dönem Adnan Akın Adalet Partisi
Ahmet İhsan Kırımlı
Cihat Turgut
İbrahim Aytaç
Mehmet Zeki Yücetürk
Mevlüt Yılmaz
Nevzat Cihat Bilgehan
Ali Enver Güreli Cumhuriyet Halk Partisi
Mehmet Fenni İslimyeli
Süreyya Koç
Mesut Ozansü Millet Partisi
TBMM 14. Dönem Ahmet İhsan Kırımlı Adalet Partisi
Cihat Bilgehan
İbrahim Aytaç
Kemal Erdem
Mevlüt Yılmaz
Mithat Şükrü Çavdaroğlu
Osman Tarı
Mehmet Niyazi Gürer Cumhuriyet Halk Partisi
Mehmet Nurettin Sandıkçıoğlu
Salih Zeki Altunbaş
TBMM 15. Dönem Cihat Bilgehan Adalet Partisi
İbrahim Behram Eker
Ahmet İhsan Kırımlı
İlhan Aytekin
Mustafa Kemal Alver
Necati Cebe Cumhuriyet Halk Partisi
Orhan Üretmen
Sadullah Usumi
Ahmet Akçeel Millî Selamet Partisi
TBMM 16. Dönem Cemalettin İnkaya Adalet Partisi
Nevzat Cihat Bilgehan
Emin Engin Tanrıverdi
Hüsnü Yılmaz
İlhan Aytekin
İrfan Özaydınlı Cumhuriyet Halk Partisi
Necati Cebe
Nuri Bozyel
Sadullah Usumi
TBMM Danışma Meclisi İbrahim Barangil Yok
Fenni İslimyeli
TBMM 17. Dönem İsmail Dayı Anavatan Partisi
Necat Tunçsiper
Şerafettin Toktaş
Cahit Tutum Halkçı Parti
Davut Abacıgil
Mehmet Fenni İslimyeli Milliyetçi Demokrasi Partisi
Mustafa Tosun Çorapçıoğlu
TBMM 18. Dönem Ahmet Edip Uğur Anavatan Partisi
Ali Sami Akkaş
İsmail Dayı
Kudret Bölükoğlu
Mehmet Fenni İslimyeli
Necat Tunçsiper
Mustafa Tosun Çorapçıoğlu
İsmet Önder Kırlı Sosyaldemokrat Halkçı Parti
TBMM 19. Dönem Abdülbaki Ataç Doğru Yol Partisi
Hüseyin Balyalı
Ekrem Ceyhun
Ömer Lütfi Coşkun
Melih Pabuçcuoğlu
Sami Sözat
Mehmet Cemal Öztaylan
TBMM 20. Dönem Abdülbaki Ataç Doğru Yol Partisi
Ahmet Bilgiç
İlyas Yılmazyıldız
Safa Giray Anavatan Partisi
Hüsnü Sıvalıoğlu
Tamer Kanber Demokratik Sol Parti
Mustafa Güven Karahan
İsmail Özgün Refah Partisi
İsmet Önder Kırlı Cumhuriyet Halk Partisi
TBMM 21. Dönem Mustafa Güven Karahan Demokratik Sol Parti
Numan Gültekin
Tamer Kanber
Aydın Gökmen Milliyetçi Hareket Partisi
Hüseyin Kalkan
İlhan Aytekin Doğru Yol Partisi
İlyas Yılmazyıldız
İsmail Özgün Fazilet Partisi
Agah Oktay Güner Anavatan Partisi
TBMM 22. Dönem Turhan Çömez Adalet ve Kalkınma Partisi
Ahmet Edip Uğur
Ali Aydınlıoğlu
İsmail Özgün
Ali Osman Sali
Ali Kemal Deveciler Cumhuriyet Halk Partisi
Sedat Pekel
Orhan Sür
TBMM 23. Dönem Ahmet Edip Uğur Adalet ve Kalkınma Partisi
İsmail Özgün
Mehmet Cemal Öztaylan
Ali Osman Sali
Ayşe Akbaş
Hüseyin Pazarcı Cumhuriyet Halk Partisi
Ergün Aydoğan
Ahmet Duran Bulut Milliyetçi Hareket Partisi
TBMM 24. Dönem Ahmet Edip Uğur Adalet ve Kalkınma Partisi
Mehmet Cemal Öztaylan
Tülay Babuşcu
Ali Aydınlıoğlu
Namık Havutça Cumhuriyet Halk Partisi
Ayşe Nedret Akova
Haluk Ahmet Gümüş
Ahmet Duran Bulut Milliyetçi Hareket Partisi
TBMM 25. Dönem Mahmut Poyrazlı Adalet ve Kalkınma Partisi
Sema Kırcı
Ali Aydınlıoğlu
Mehmet Tüm Cumhuriyet Halk Partisi
Ahmet Akın
Namık Havutça
İsmail Ok Milliyetçi Hareket Partisi
Recep Çetin
TBMM 26. Dönem Ali Aydınlıoğlu Adalet ve Kalkınma Partisi
Kasım Bostan
Mahmut Poyrazlı
Sema Kırcı
Ahmet Akın Cumhuriyet Halk Partisi
Mehmet Tüm
Namık Havutça
İsmail Ok Milliyetçi Hareket Partisi
TBMM 27. Dönem Adil Çelik Adalet ve Kalkınma Partisi
Belgin Uygur
Yavuz Subaşı
Mustafa Canbey
Pakize Mutlu Aydemir
İsmail Ok
Ahmet Akın Cumhuriyet Halk Partisi
Fikret Şahin
Ensar Aytekin
TBMM 28. Dönem İsmail Ok Adalet ve Kalkınma Partisi
Belgin Uygur
Mustafa Canbey
Ali Taylan Öztaylan
Ensar Aytekin Cumhuriyet Halk Partisi
Serkan Sarı
Burak Dalgın Demokrasi ve Atılım Partisi
Ekrem Gökay Yüksel Milliyetçi Hareket Partisi
Turhan Çömez İYİ Parti

Senatörler listesi

değiştir
Senatör Siyasi Parti Görev Süresi
Mehmet Enver Aka Adalet Partisi 15 Ekim 1961 - 2 Haziran 1968
Hamdi Oğuzbeyoğlu Adalet Partisi 15 Ekim 1961 - 7 Haziran 1964
Kadri Öztaş Adalet Partisi 15 Ekim 1961 - 7 Haziran 1964
Hasan Ali Türker Adalet Partisi 15 Ekim 1961 - 1 Aralık 1967
Mehmet Güler Adalet Partisi 7 Haziran 1964 - 14 Ekim 1973
Nejat Sarlıcalı Cumhuriyet Halk Partisi 7 Haziran 1964 - 12 Eylül 1980
Nuri Demirel Adalet Partisi 2 Haziran 1968 - 14 Ekim 1973
Cemalettin İnkaya Adalet Partisi 2 Haziran 1968 - 12 Ekim 1975
Hikmet Aslanoğlu Adalet Partisi 14 Ekim 1973 - 14 Ekim 1979
Raif Eriş Adalet Partisi 14 Ekim 1973 - 14 Ekim 1979
İbrahim Sıtkı Yırcalı Adalet Partisi 12 Ekim 1975 - 12 Eylül 1980
Cemal Örgen Adalet Partisi 14 Ekim 1979 - 12 Eylül 1980
Mithat Şükrü Çavdaroğlu Adalet Partisi 14 Ekim 1979 - 12 Eylül 1980

Kaynakça

değiştir