TBMM 11. dönem milletvekilleri listesi

1957 genel seçimleri sonucu (1957–1960)

TBMM 11. dönem milletvekilleri listesi, 1957 Türkiye genel seçimleri ile seçilen ve 1 Kasım 1957 - 25 Mayıs 1960 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmış milletvekillerinin listesidir.

Seçim Bölgesi Milletvekili Siyasi Parti
Adana Nevzat Arman Cumhuriyet Halk Partisi
Suphi Baykam
Kazım Bozdoğan
Hamza Eroğlu
Mehmet Geçioğlu
Kasım Gülek
Ahmet Karamüftüoğlu
Saim Karaömerlioğlu
Melih Kemal Küçüktepepınar
Ali Menteşoğlu
Muslihittin Yılmaz Mete
Hamdi Öner
Kemal Sarıibrahimoğlu
Kemal Satır
Rıza Tekeli
Turgut Yeğenağa
Adıyaman Şefik San Demokrat Parti
Sait Ağar
Mehmet Sırrı Turanlı
Ali Yaşar
Gani Gürsoy
Afyonkarahisar Mehmet Rıza Çerçel Demokrat Parti
Arif Demirer
Orhan Kökten
Kemal Özçoban
Mustafa Öztürk
Osman Talu
Necati Topçuoğlu
Orhan Uygun
Murat Ali Ülgen
Gazi Yiğitbaşı
Ağrı Celal Yardımcı Demokrat Parti
Kasım Küfrevi
Halis Öztürk
Şeref Saracoğlu
Selim Yatağan
Amasya İsmet Olgaç Demokrat Parti
Kemal Eren
Faruk Çöl
Nazifi Şerif Nabel
Hüseyin Özbay
Hamit Koray
Ankara Bülent Ecevit Cumhuriyet Halk Partisi
Ahmet Üstün
Mehmet Avni Doğan
Faik Ahmet Barutçu
Fuat Börekçi
Halil Sezai Erkut
Hasan Tez
Hıfzı Oğuz Bekata
Hüseyin Balık
İbrahim İmirzalıoğlu
İbrahim Saffet Omay
İlyas Seçkin
İsmail İnan
İsmail Rüştü Aksal
Muammer Akpınar
Mustafa Yeşil
Nuri Ciritlioğlu
Osman Alişiroğlu
Recep Dengin
Selim Soley
Übeyde Elli
Antalya Mehmet Ak Demokrat Parti
Kenan Akmanlar
Sadık Erdem
Atilla Konuk
Burhanettin Onat
Adnan Selekler
İbrahim Subaşı
Ahmet Tokuş
Enver Yaşar Yazıcı
Artvin Mehmet Kemal Balta Demokrat Parti
Mecit Bumin
Hilmi Çeltikçioğlu
Eyüp Doğan
Yaşar Gümüşel
Aydın Etem Menderes Demokrat Parti
Namık Gedik
Necati Çelim
Hüsamettin Coşkun
Nail Geveci
Nihat İyriboz
Piraye Levent
Fethi Batur
Ekrem Torunlu
Cevat Ülkü
Balıkesir Vacit Asena Demokrat Parti
Esat Budakoğlu
Muzaffer Emiroğlu
Mekki Sait Esen
Mücteba Iştın
Ali İleri
Halil İmre
Arif Kalıpsızoğlu
Ahmet Kocabıyıkoğlu
Faik Ocak
Fuat Onat
Haluk Timurtaş
Muharrem Esir Tunçay
Sırrı Yırcalı
Sıtkı Yırcalı
Bilecik Ertuğrul Çolak Demokrat Parti
Yümnü Üresin
Mehmet Erdem
Şevki Hasırcı
Bingöl Sait Göker Demokrat Parti
Mustafa Nuri Okçuoğlu
Ekrem Yıldız
Bitlis Nusrettin Barut Demokrat Parti
Rıfat Bingöl
Selâhattin İnan
Bolu Reşat Akşemsettinoğlu Demokrat Parti
Servet Bilir
Zuhuri Danışman
Mithat Dayıoğlu
Mahmut Güçbilmez
İhsan Gülez
Kadir Kocaeli
Nezih Tütüncüoğlu
Burdur Fethi Çelikbaş Hürriyet Partisi
Osman Eroğlu
Behçet Kayaalp
Alim Sipahi
Bursa Necdet Azak Demokrat Parti
Hüseyin Bayrı
Müfit Erkuyumcu
Agah Erozan
Sadettin Karacabey
Selahaddin Karacagil
Mazlum Kayalar
Recep Kırım
Halûk Şaman
Ahmet Hulusi Köymen
Yekta Teksel
Nurullah İhsan Tolon
Hilal Ülman
Kenan Yılmaz
Çanakkale Fatin Rüştü Zorlu Demokrat Parti
Emin Kalafat
Ahmet Hamdi Sezen
Halim Alyot
Fuat Alpkartal
Servet Sezgin
Nuri Togay
Nahit Ural
Çankırı Dursun Akçaoğlu Cumhuriyet Halk Partisi
Ali Ferhan Arkan
Ahmet Kemal Barlas
Naşit Fırat
Kamil Tabak
Ethem Yalçınalp
Çorum Sedat Baran Demokrat Parti
Mustafa Kemal Biberoğlu
Hamdi Bulgurlu
Ali Dedekargınoğlu
Kemal Erdem
Yakup Gürsel
Fevzi Hacırecepoğlu
Cevat Köstekçi
Hüseyin Ortakçıoğlu
Kemal Terzioğlu
Denizli Baha Akşit Demokrat Parti
Ahmet Hamdi Sancar
Turan Bahadır
Ali Çobanoğlu
İsmail Hadımlıoğlu
Ali Rıza Karaca
Mehmet Karasan
Osman Ongan
Refet Tavaslıoğlu
Diyarbakır Mehmet Nuri Onur Demokrat Parti
Fikri Arığ
Tahsin Cahit Çubukçu
Sezai Demiray
Kamil Tayşi
Hamit Zülfü Tigrel
Halil Turgut
Hasan Hüseyin Ülkü
Mehmet Hüsrev Ünal
Edirne Mükerrem Sarol Demokrat Parti
Rükneddin Nasuhioğlu
Rasih Gürkan
Nurettin Manyas
Kadrettin Oğuzalıcı
Sabahattin Parsoy
Elazığ Mustafa Altındoğan Cumhuriyet Halk Partisi
Celal Dora
Fahri Karakaya
Hürrem Müftügil
Nazım Öztürk
İsmail Hakkı Talay
Erzincan Rauf Bayındır Cumhuriyet Halk Partisi
Nusret Safa Coşkun
Cemal Işık
Adil Sağıroğlu
Hüseyin Şahin
Naci Yıldırım
Erzurum Abdülmelik Fırat Demokrat Parti
Rıfkı Salim Burçak
Sabri Erduman
Şevki Erker
Abdülkadir Eryurt
Mehmet Eyüboğlu
Sait Kantarel
Hasan Numanoğlu
Münip Özer
Fethullah Taşkesenlioğlu
Rıza Topçuoğlu
Mustafa Zeren
Eskişehir Hasan Polatkan Demokrat Parti
Kemal Zeytinoğlu
Halil Akkurt
Muhtar Başkurt
Mustafa Çürük
Hamit Dedelek
Abidin Potuoğlu
Hicri Sezen
Gaziantep Bahadır Dülger Demokrat Parti
Nedim Ökmen
Ali Kemal Ocak
Ekrem Cenani
İhsan Dai
Samih İnal
Süleyman Kuranel
Cevdet San
Ali Şahin
Selahattin Ünlü
Giresun Sadık Altıncan Demokrat Parti
Hamdi Bozbağ
Ali Naci Duyduk
Mustafa Hemiş
Tahsin İnanç
Doğan Köymen
Mazhar Şener
Hayrettin Erkmen
Gümüşhane Necati Alp Cumhuriyet Halk Partisi
Necmettin Coşar
Sabahattin Kadirbeyoğlu
Avni Karaman
Hüsrev Polat
Nihat Sargınalp
Hakkâri Übeydullah Seven Demokrat Parti
Hatay İhsan Ada Cumhuriyet Halk Partisi
Ahsen Aral
Rifat Bahadır
İzzettin Cilli
Ali Şelhum Devrim
Ahmet Sırrı Hocaoğlu
Hasan İkiz
İnayet Mursaloğlu
Ömer Fevzi Reşa
Isparta Sait Bilgiç Demokrat Parti
Kemal Demiralay
Ali Latifaoğlu
Ahmet Hamdi Ongun
İçel (Mersin) Refik Koraltan Demokrat Parti
Mehmet Dölek
Hüseyin Fırat
Sami Göknar
İbrahim Gürgen
Yakup Karabulut
Rüştü Çetin
Hidayet Sinanoğlu
Niyazi Soydan
İstanbul Celâl Bayar Demokrat Parti
Adnan Menderes
Ali Fuat Cebesoy
Ayşe Günel
Celal Ramazanoğlu
Fahrettin Ulaş
Ali Harputlu
Faruk Nafiz Çamlıbel
Aleksandros Hacopulos
Hâdi Hüsman
Haluk Nihat Pepeyi
Hristaki Yoannidis
Hüsamettin Giray
İbrahim Sevel
Lütfi Kırdar
Enver Kaya
Mahmut Yüksel
Mehmet Faruk Gürtunca
Mehmet Gürpınar
Mithat Perin
Mıgırdıç Şellefyan
Mucip Kemalyeri
Muhlis Erdener
Nazlı Tlabar
Nazmi Ataç
Necmi Nuri Yücel
Neclâ Tekinel
Nihat Bekdik
Nizamettin Ali Sav
Nizamettin Kırşan
Numan Menemencioğlu
Nuri Yamut
Rüştü Güneri
Sedat Çetintaş
Selim Erengil
Tahsin Yazıcı
Yusuf Salman
Zakar Tarver
İsak Altabev
İzmir Abdullah Aker Demokrat Parti
Behçet Uz
Fevzi Uçaner
Muammer Çavuşoğlu
Osman Kapani
Rauf Onursal
Sebati Acun
Danyal Akbel
Selahattin Akçiçek
Perihan Arıburun
Enver Dündar Başar
Behzat Bilgin
Necdet Davran
Selim Ragıp Emeç
Sadık Giz
Necdet İncekara
Ekmel Kavur
Nuriye Pınar
Kemal Serdaroğlu
İlhan Sipahioğlu
Vamık Tayşi
Ahmet Ünal
Kars Fevzi Aktaş Cumhuriyet Halk Partisi
Sırrı Atalay
Şemsettin Ataman
Kemal Güven
Hasan Erdoğan
Turgut Göle
Mehmet Hazer
Rasim İlker
Behram Öcal
İbrahim Us
Osman Yeltekin
Ali Yeniaras
Kastamonu Ali Münif İslamoğlu Demokrat Parti
Ahmet Şükrü Esen
Muzaffer Akdoğanlı
Hasan Basri Aktaş
Zeki Cemal Bakiçelebioğlu
Nazım Batur
Süleyman Çağlar
İsmail Hilmi Dura
Şükrü Esen
Ali Gözlük
Hadi Tan
Kayseri Osman Kavuncu Demokrat Parti
Fikri Apaydın
Ömer Başeğmez
Ebubekir Develioğlu
Kamil Gündeş
Servet Hacıpaşaoğlu
Ali Rıza Kılıçkale
İbrahim Kirazoğlu
Fahrettin Köşkeroğlu
Hakkı Kurmel
Durdu Turan
Kırklareli Şefik Bakay Demokrat Parti
Mehmet Ali Ceylan
Sıtkı Pekkip
Avni Sakman
Dündar Tekand
Hüseyin Hüsnü Yaman
Kırşehir Osman Bölükbaşı Cumhuriyetçi Millet Partisi
Osman Canatan
Hayri Çopuroğlu
Fazıl Yalçın
Kocaeli Ömer Cebeci Demokrat Parti
Dursun Erol
Cemal Tüzün
Yunus Nüzhet Unat
Saadettin Yalım
Konya Halil Özyörük Demokrat Parti
Abdurrahman Fahri Ağaoğlu
Avni Akdağ
Hamdi Ragıp Atademir
Mustafa Bağrıaçık
Osman Bibioğlu
Remzi Birant
Sıtkı Salim Burçak
Reyhan Gökmenoğlu
Muhittin Güzelkılınç
Ali Saim Kaymak
Hulki Amil Keymen
Sıtkı Koraltan
Ahmet Koyuncu
Tarık Kozbek
Himmet Ölçmen
Mustafa Runyun
Sabahattin Sayın
Sami Soylu
Ömer Şeker
Nafiz Tahralı
Kütahya Ahmet İhsan Gürsoy Demokrat Parti
Mehmet Diler
İbrahim Germiyanoğlu
Ali İrfan Haznedar
Süleyman Sururi Nasuhoğlu
Mustafa Kemal Özer
Muhittin Özkefeli
Emin Topaler
Malatya İsmet İnönü Cumhuriyet Halk Partisi
Nüvit Yetkin
Nurettin Akyurt
Mehmet Delikaya
Ahmet Fırat
Mehmet Kartal
Kamil Sürenkök
Mehmet Zeki Tulunay
Tevfik Ünsalan
Manisa Samet Ağaoğlu Demokrat Parti
Muzaffer Kurbanoğlu
Nafiz Körez
Atıf Akın
Şemi Ergin
Sezai Akdağ
Selim Akiş
Nebil Sadi Altuğ
Sudi Mıhçıoğlu
Orhan Ocakoğlu
Cevdet Özgirgin
Cemil Şener
İhsan Yalkın
Yusuf Hikmet Bayur Bağımsız
Maraş Kemali Bayazıt Cumhuriyet Halk Partisi
Kemal Aksüyek
Nusret Durakbaşa
Hasan Fehmi Evliya
Halil Gürün
Hilmi Soydan
Emin Soysal
Mehmet Şişman
Abdullah Yaycıoğlu
Mardin Mehmet Ali Arıkan Cumhuriyet Halk Partisi
Mehmet Kamil Boran
Abdulvahap Dizdaroğlu
Şevket Dursun
Halim Kermoğlu
Hasan Reşit Tankut
Selim Telliağaoğlu
Aziz Uras
Muğla Abdullah Dilaver Argun Demokrat Parti
Burhan Belge
Nuri Özsan
Turhan Akarca
Zeyyat Mandalinci
Sadi Pekin
Turgut Topaloğlu
Muş Gıyasettin Emre Demokrat Parti
Şemsettin Ağaoğlu
Şefik Çağlayan
Zeki Dede
Nevşehir Münip Hayri Ürgüplü Demokrat Parti
Necmeddin Önder
Hasan Hayati Ülkün
Zihni Üner
Niğde Medeni Berk Demokrat Parti
Vedat Mengi Cumhuriyet Halk Partisi
Asım Eren
Rifat Gürsoy
Ali Gürün
İsmail Güven
Şefik Refik Soyer
Ordu Ferda Güley Cumhuriyet Halk Partisi
Hüsrev Yürür
Eşref Ayhan
Münir Ekşi
Şevket Köksal
Zeki Kumrulu
Arif Hikmet Onat
Kahraman Sağra
Muammer Tekin
Atıf Topaloğlu
Rize Osman Kavrakoğlu Demokrat Parti
İzzet Akçal
Mehmet Fahri Mete
Ahmet Morgil
Hüseyin Agun
Muzaffer Önal
Sakarya Nüzhet Akın Demokrat Parti
Tacettin Barış
Hamdi Başak
Selami Dinçer
Hamza Osman Erkan
Baha Hun
Rıfat Kadızade
Nusret Kirişçioğlu
Samsun Ahmet Tevfik İleri Demokrat Parti
Ekrem Anıt
Naci Berkman
Salim Çonoğlu
Necmettin Doğuyıldızı
Abdullah Eker
Ömer Güriş
Fikri Şen
Hamdi Tekay
Ferit Tüzel
Şükrü Uluçay
Nüzhet Ulusoy
Siirt Suat Bedük Demokrat Parti
Baki Erden
Veysi Oran
Mehmet Daim Süalp
Fikri Şendur
Sinop Server Somuncuoğlu Demokrat Parti
Hamdi Özkan
Muharrem Tansel
Nusret Kuruoğlu
Ömer Özen
Mahmut Pınar
Sivas Turhan Feyzioğlu Cumhuriyet Halk Partisi
Halim Ateşalp
Rahmi Çeltekli
Nüzhet Çubukçu
Hasan Değer
Necati İlter
Edip İmer
Ahmet Kangal
Kâmil Kırıkoğlu
Yalçın Kocabay
Şinasi Moran
Cemil Özcan
Süleyman Özsever
Nazmi Yaraş
Ahmet Yılmaz
Tekirdağ Zeki Erataman Demokrat Parti
Hasan Gürkan
İsmail Özdoyuran
Ahmet Paker
Nurettin Aknoz
Ali Çakır
Tokat Daniş Yurdakul Cumhuriyet Halk Partisi
Mustafa Latifoğlu
Reşit Önder
Faruk Ayanoğlu
Sıtkı Eken
Keramettin Gençler
Ahmet İspirli
Şahap Kitapçı
Bekir Şeyhoğlu
Ali Rıza Ulusoy
Trabzon Hasan Polat Demokrat Parti
Halûk Çulha
Sabri Dilek
Mahmut Goloğlu
Fikri Karanis
Selahattin Karayavuz
Osman Nuri Lermioğlu
Salih Zeki Ramoğlu
Pertev Sanaç
İsmail Şener
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu
Osman Turan
Tunceli Hızır Aydın Cumhuriyet Halk Partisi
Arslan Bora
Fethi Ülkü
Urfa Esat Mahmut Karakurt Cumhuriyet Halk Partisi
Osman Ağan
Atalay Akan
Yaşar Alhas
Aziz Gökkan
Etem Karakapıcı
Abdullah Köksel
Abdurrahman Odabaşı
Ömer Yüksel
Uşak Ali Rıza Akbıyıkoğlu Cumhuriyet Halk Partisi
Adnan Çalıkoğlu
Ali Rıza Salıcı
Avni Ural
Van Ferit Melen Cumhuriyet Halk Partisi
Abdulvahap Altınkaynak
Abdulhakim Arvas
Tevfik Doğuışıker
Mehmet Sait Erdinç
Yozgat Hakkı Tunaboylu Demokrat Parti
Âtıf Benderlioğlu
Mahmut Ataman
Talat Alpay
Sefer Eronat
Ömer Lütfi Erzurumluoğlu
Numan Kurban
Fuat Nizamoğlu
Nazım Tanıl
Zonguldak Ahmet Sebati Ataman Demokrat Parti
Abdullah Akın
Cemal Zühtü Aysan
Suat Başol
Necati Diken
Ali Kaya
Tahir Öktem
Mustafa Saraç
Necati Tanyolaç
Hulusi Timur
Hüseyin Ulus
Avni Yurdabayrak

Dipnotlar değiştir