Ömer Mümtaz Tambi

Ömer Mümtaz Tambi (d. 1859, Adıge - ö. 28 Eylül 1925), Türk siyasetçi.

Çerkes Sürgünü sonrası İstanbul'a göç eden bir ailesindendir. Rüştiye (ortaokul) eğitimi gördü. İdari görevlerde bulundu. Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın III.döneminde Ankara milletvekili olarak görev yaptı. Mondros Mütarekesi sonrası ve Yunanların İzmir'e çıkması üzerine Türk Kurtuluş Savaşı'na katılmıştır. Sivas Kongresi'nde Heyet-i Temsiliye'ye üye seçildi. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'ne de Ankara'dan milletvekili seçildi. Meclisteki Kuvâ-yi Milliye'yi destekleyen milletvekillerince kurulan "Felah-ı Vatan" grubu içinde yer aldı. İstanbul'un işgali ve meclisin dağılması üzerine Anadolu'ya geçerek Ankara'da toplanan TBMM'ne katıldı ve I.ve II. dönem Ankara milletvekili olarak görev yaptı.