İbrahim Rauf Ayaşlı

İbrahim Rauf Ayaşlı [1] (d. 1879, Ayaş) - (ö. 3 Ağustos 1953), Türk siyasetçi.

İstanbul Hukuk Mektebi mezunudur. Selanik ve İzmir Ticaret mahkemeleri üyelikleri, Üsküdar Mukavelat Muharrirliği, Adliye Nezareti Müdevvenat Kalemi 1.sınıf katipliği, Kütahya ve Denizli Müddeyi Umumi Muavinliği, Hayrabolu Hakimliği, Bilecik Müddeyi Umumiliği ve ceza reisliği, Ankara merkez Müddeyi Umumiliği ve mülferit hakimliği, Ankara İstinaf Müddeyi Umumiliği, serbest avukatlık, Ankara Barosu başkanlığı, Ankara Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeliği ile TBMM VIII. Dönem Ankara milletvekili olarak görev yapmıştır. Evlidir.

KaynakçaDüzenle