Kaptan-ı deryalar listesi

Vikimedya liste maddesi

1401-1867 yılları arasında Osmanlı donanmasının en üst kademedeki sorumlusu olan ve önceleri -16. yüzyılın ortalarına kadar- deryabeyi olarak da anılan Kaptan-ı Derya'ların (Kaptan Paşa) listesi aşağıdadır. Kaptan-ı Deryalık kurumu 1867'de kaldırılarak yerine Bahriye Nezareti ve Osmanlı Donanması donanma komutanlığı görevleri kurulmuştur.

Oturan Kaptan-ı Derya ve maiyeti Ressam:Arif Paşa

Kaptan-ı Deryalık makamı ve görevi 1867'de resmen kaldırılmasına rağmen sonradan gelen donanma komutanlığı makam sahiplerinden, Kayserili Ahmed Paşa (1876) okuma yazması olmadığından, Hacı Vesim Paşa da daha önce Kaptan-ı Deryalık yaptığından görevlerinde bu unvanı kullanmışlardır. Bazı tarihçiler bu nedenle, Kaptan Paşa unvanını kullanmış olduklarından dolayı, son Kaptan Paşa olarak Hacı Vesim Paşa (1879) olduğu kabul etmektedirler. 1880'de Osmanlı Donanması'nin başına geçen Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa bu eski unvanı kullanmamış ve sonraki Osmanlı Donanması donanma komutanları'da devletin sonuna kadar bu eski unvanı kullanmayıp Osmanlı Donanması donanma komutanı olarak görev yapmışlardır.[1]

Kaptan-ı Deryalar listesi değiştir

İsim Görev Başlangıcı Görev Bitişi
Kara Mürsel 1320 1324
Kara Ali Bey 1324 13??
Yusuf Bey 13?? 13??
Mansur Bey 1366 13??
İl Tutan 137? 137?
Saruca Paşa[2] 1390 1402
Çavlı Bey[3] 1413 29-05-1416
Hamza Bey 1416 1422
Saruca Paşa 1422 1451?
Baltaoğlu Süleyman[4] 03-02-1451 21-04-1453
Hamza Bey 21-04-1453 ??-01-1455
Has Yunus Bey 1455 1456
Hadım İsmail Bey 1456 1459
Kasım Bey 1459 1460
Hadım İsmail Bey 1461 1462
Yakub Bey[5] 1462 1463
Zağanos Paşa 1463 1466
Veli Mahmud Paşa[6] 1466 1472
Gedik Ahmed Paşa 1472 1480
Ahmed Mesih Paşa 1480 1481
Hzırıçelebizade Sinan Paşa 1481 1484
Ahmed Mesih Paşa 1484 1492
Güveği Sinan Paşa 1492 1493
Küçük Davud Paşa 1492 1502
Kara Nişancı Davud Paşa 1502 1503
Küçük Davud Paşa 1503 07-09-1506
Hersekli Ahmed Paşa 07-09-1506 ??-07-1511
İskender Ağa ??-07-1511 18-12-1514
Küçük Sinan Paşa 18-12-1514 26-04-1516
Cafer Ağa 26-04-1516 03-10-1520
Parlak Mustafa Paşa 03-10-1520 ??-10-1522
Bayram Paşa ??-10-1522 1525
Kurdoğlu Muslihiddin Reis 1525 1530
Deryabey Süleyman Paşa 1530 1531
Kemankeş Ahmed Paşa 1531 06-04-1534
Barbaros Hayreddin Paşa 06-04-1534 04-07-1546
Sokullu Mehmed Paşa 04-07-1546 1550
Sinan Paşa 1550 1553
Piyale Paşa 1553 1569
Müezzinzade Ali Paşa 1569 07-10-1571
Kılıç Ali Paşa 28-10-1571 19-06-1587
Damat İbrahim Paşa 06-07-1587 14-04-1588
Uluç Hasan Paşa 14-04-1588 12-07-1591
Yusuf Sinan Paşa 17-07-1591 25-06-1595
Damat Halil Paşa 26-06-1595 08-04-1598
Yusuf Sinan Paşa 08-04-1598 24-01-1605
Kayapaşazâde Kubad Mustafa Paşa 24-01-1605 18-01-1606
Derviş Mehmed Paşa 18-01-1606 21-05-1606
Frenk Cafer Paşa 21-05-1606 09-02-1608
Hafız Ahmed Paşa 09-02-1608 ??-02-1609
Kayserili Halil Paşa ??-??-1609 ??-12-1611
Öküz Mehmed Paşa ??-12-1611 24-11-1613
Kayserili Halil Paşa 24-11-1613 17-11-1616
İstanköylü Çelebi (Güzelce) Ali Paşa 17-11-1616 23-11-1617
Kara Davut Paşa 23-11-1617 02-01-1618
İstanköylü Çelebi (Güzelce) Ali Paşa 02-01-1618 23-12-1619
Kayserili Halil Paşa 24-12-1619 ??-12-1620
Niğdeli Mustafa Paşa ??-12-1620 ??-06-1621
Kayserili Halil Paşa ??-06-1621 05-02-1623
Topal Recep Paşa 05-02-1623 13-07-1626
Çatalcalı Hasan Paşa 13-07-1626 20-10-1630
Canbolatzade Mustafa Paşa 20-10-1630 01-07-1632
Bostancı Cafer Paşa 01-07-1632 30-06-1634
Deli Hüseyin Paşa[7] 30-06-1634 21-10-1635
Kemankeş Kara Mustafa Paşa 21-10-1635 23-12-1638
Silahtar Mustafa Paşa 24-12-1638 22-02-1640
Deli Hüseyin Paşa 22-02-1640 09-09-1640
Siyavuş Paşa 09-09-1640 01-02-1642
Uzun Piyale Paşa 23-12-1642 13-03-1644
Koca Bekir Paşa 13-03-1644 16-06-1644
Silahdar Yusuf Paşa[8] 16-06-1644 22-01-1646
Koca Musa Paşa 22-01-1646 27-01-1647
Kara Musa Paşa ??-01-1647 ??-07-1647
Damat Fazlı Paşa ??-07-1647 25-12-1647
Ammarzade Mehmed Paşa 25-12-1647 18-06-1648
Voynuk Ahmed Paşa 18-06-1648 28-07-1649
Bıyıklı Mustafa Paşa 16-08-1649 10-10-1649
Haydarağazade Mehmed Paşa 10-10-1649 07-10-1650
Hüsambeyzade Ali Paşa 07-10-1650 03-10-1652
Bıyıklı Koca Derviş Mehmed Paşa 03-10-1652 21-03-1653
Çavuşzade Mehmed Paşa 23-03-1653 26-11-1653
Kara Murad Paşa[9] 26-11-1653 11-05-1655
Dellak Mustafa Paşa 11-05-1655 21-05-1655
Zurnazen Mustafa Paşa 21-05-1655 29-03-1656
Firari Kara Mustafa Paşa 30-03-1656 04-05-1656
Sarı Kenan Paşa 04-05-1656 18-07-1656
Seydi Ahmed Paşa 18-07-1656 12-12-1656
Topal Mehmed Paşa 12-12-1656 20-12-1657
Çavuşzade Mehmed Paşa 20-12-1657 14-07-1658
Deli Hüseyin Paşa 14-07-1658 04-12-1658
Kılavuz Ali Paşa 04-12-1658 16-04-1660
Hüsambeyzade Ali Paşa 16-04-1660 16-05-1661
Hüsambeyzade Abdülkadir Paşa ??-06-1661 23-12-1661
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 23-12-1661 06-02-1666
Kaplan Mustafa Paşa 06-02-1666 30-03-1672
Köse Ali Paşa 30-03-1672 ??-12-1675
Seydizade Mehmed Paşa ??-12-1675 13-11-1677
Kara İbrahim Paşa 13-11-1677 25-11-1678
Kaplan Mustafa Paşa 25-11-1678 05-12-1680
Bozoklu Mustafa Paşa 14-01-1681 14-01-1683
Musahip Mustafa Paşa 20-12-1683 27-11-1685
Sarhoş Ahmed Paşa 27-11-1685 20-12-1685
Mısırlızade İbrahim Paşa 20-12-1685 07-12-1688
Kalaylıkoz Hacı Ahmed Paşa 07-12-1688 04-01-1690
Mezomorto Hüseyin Paşa[10] 04-01-1690 08-02-1690
Mısırlızade İbrahim Paşa 08-02-1690 16-01-1692
Palabıyık Yusuf Paşa 16-01-1692 13-12-1694
Köprülü Amcazade Hacı Hüseyin Paşa 13-12-1694 11-05-1695
Mezomorto Hüseyin Paşa 11-05-1695 21-07-1701
Abdülfettah Paşa 21-07-1701 23-12-1702
Aşçı Mehmed Paşa 23-12-1702 14-12-1703
Küçük Osman Paşa 14-12-1703 06-11-1704
Baltacı Mehmed Paşa 06-11-1704 25-12-1704
Frenk Abdurrahman Paşa 27-12-1704 14-01-1706
Veli Mehmed Paşa 15-01-1706 16-12-1706
Moralı İbrahim Paşa 16-12-1706 28-10-1709
Köse Ali Paşazade Mehmed Paşa 01-11-1709 23-12-1711
Kirli Ahmed Paşa 24-12-1711 16-01-1713
Hoca İbrahim Paşa[11] 16-01-1713 06-04-1713
Silahdar Süleyman Paşa 06-04-1713 07-11-1713
Aşçı Mehmed Paşa 07-11-1713 13-01-1714
İzmirli Süleyman Paşa 13-01-1714 23-12-1714
Canım Hoca Mehmed Paşa 23-12-1714 14-02-1717
Moralı İbrahim Paşa 14-02-1717 05-04-1718
İzmirli Süleyman Paşa 05-04-1718 07-09-1721
Kaymak Mustafa Paşa[12] 11-09-1721 01-10-1730
Abdi Paşa 01-10-1730 08-10-1730
Hafız Ahmed Paşa 08-10-1730 25-10-1730
Canım Hoca Mehmed Paşa[13] 25-10-1730 18-05-1731
Abdi Paşa 18-05-1731 16-06-1731
Şahin Mehmed Paşa 16-06-1731 30-11-1731
Hacı Hüseyin Paşa[14] 30-11-1731 12-06-1732
Koca Bekir Paşa[15] 12-06-1732 07-05-1733
Canım Hoca Mehmed Paşa 07-05-1733 14-11-1736
Laz Ali Paşa 14-11-1736 ??-12-1736
Fındıklılı Süleyman Paşa ??-12-1736 30-01-1741
Elçi Mirahor Mustafa Paşa 30-01-1741 03-07-1743
Hatibzade Yahya Paşa 03-07-1743 29-09-1743
Pir Mustafa Paşa 29-09-1743 20-12-1743
Ahmed Ratib Paşa 20-12-1743 18-10-1744
Elçi Mirahor Mustafa Paşa 18-11-1744 16-04-1746
Soğanyemez Mahmud Paşa 16-04-1746 28-11-1746
Şehsuvarzade Mustafa Paşa 28-11-1746 09-10-1750
Koca Bekir Paşa 09-10-1750 16-01-1751
Durak Mehmed Paşa 16-01-1751 07-11-1752
Damat Melek Mehmed Paşa 08-11-1752 10-04-1755
Karabağlı Süleyman Paşa 10-04-1755 ??-09-1757
Hacı Ali Paşa ??-09-1757 12-11-1757
Karabağlı Süleyman Paşa 12-11-1757 12-09-1759
Abdülkerim Paşa 12-09-1759 11-10-1760
Hacı Benli Mustafa Paşa 11-10-1760 07-03-1761
Hacı Hasan Paşa 07-03-1761 ??-01-1762
Vezir Kethüdâsı Mehmed Paşa ??-01-1762 ??-08-1762
Sinek Mustafa Paşa ??08-1762 ??-04-1763
Karabağlı Süleyman Paşa ??-04-1763 08-12-1763
Nişli Mehmed Paşa 08-12-1763 07-02-1765
Hüseyin Hüsnü Paşa 07-02-1765 ?-01-1766
Tosun Mehmed Paşa ??-01-1766 19-01-1767
Damat Melek Mehmed Paşa 19-01-1767 25-12-1768
Eğribozlu İbrahim Paşa[16] 25-12-1768 26-04-1770
Mandalzade Hüsameddin Paşa 26-04-1770 ??-07-1770
Cafer Paşa ??-07-1770 21-10-1770
Cezayirli Gazi Hasan Paşa 21-10-1770 27-02-1774
Damat Melek Mehmed Paşa 27-02-1774 09-07-1774
Cezayirli Gazi Hasan Paşa 09-07-1774 20-04-1789
Giritli Hüseyin Paşa 20-04-1789 10-03-1792
Küçük Hüseyin Paşa[17] 11-03-1792 07-12-1803
Mehmet Kadri Paşa 12-12-1803 24-11-1804
Bostancıbaşı Hafız İsmail Paşa 24-11-1804 24-04-1805
Hacı Mehmed Paşa[18] 24-04-1805 21-11-1806
Hacı Salih Paşa 21-11-1806 24-02-1807
Seydi Ali Paşa 24-02-1807 23-08-1808
Abdullah Ramiz Paşa[19] 23-08-1808 17-11-1808
Seydi Ali Paşa 22-11-1808 20-03-1809
Çarhacı Ali Paşa 20-03-1809 07-06-1809
Hacı Mehmed Paşa 07-06-1809 04-02-1810
Hafız Ali Paşa 04-02-1810 18-11-1811
Kara Mehmed Paşa 18-11-1811 22-12-1811
Koca Hüsrev Mehmed Paşa[20] 22-12-1811 02-03-1818
İçelli Ahmed Paşa 02-03-1818 15-08-1818
Kasapbaşı Hasan Paşa 15-08-1818 13-07-1819
Deli Abdullah Paşa 13-07-1819 15-11-1821
Nasuhzade Ali Paşa[21] 15-11-1821 18-06-1822
Kara Mehmed Paşa 26-06-1822 09-12-1822
Koca Hüsrev Mehmed Paşa 09-12-1822 09-02-1827
Topal İzzet Paşa 09-02-1827 24-10-1828
Pabuççu Ahmed Paşa 24-10-1828 13-01-1830
Damat Gürcü Halil Rifat Paşa[22] 13-01-1830 16-11-1832
Çengeloğlu Tahir Mehmet Paşa[23] 16-11-1832 10-11-1836
Ahmet Fevzi Paşa 10-11-1836 08-01-1840
Damad Mehmed Said Paşa 08-01-1840 29-03-1841
Çengeloğlu Tahir Mehmet Paşa 29-03-1841 16-02-1843
Damat Gürcü Halil Rifat Paşa 16-02-1843 10-08-1845
Damad Mehmed Ali Paşa 10-08-1845 20-07-1847
Damat Gürcü Halil Rifat Paşa 20-07-1847 27-04-1848
Damad Mehmed Ali Paşa 27-04-1848 11-03-1849
Süleyman Refet Paşa 11-03-1849 06-08-1851
Damad Mehmed Ali Paşa 06-08-1851 03-10-1852
Topçubaşızade Mahmud Paşa 03-10-1852 17-12-1853
Hasan Rıza Paşa 17-12-1853 30-01-1854
Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa 30-01-1854 29-05-1854
Damat Gürcü Halil Rifat Paşa 29-05-1854 30-08-1855
Damad Mehmed Ali Paşa 30-08-1855 28-08-1858
Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa 28-08-1858 21-10-1858
Damad Mehmed Ali Paşa 21-10-1858 02-01-1863
İngiliz Mustafa Paşa 01-01-1863 17-01-1863
Ateş Mehmed Salih Paşa 17-01-1863 20-01-1865
Hacı Vesim Paşa 20-01-1865 29-05-1865
Halil İbrahim Paşa 29-05-1865 15-04-1866
Damad Mehmed Ali Paşa 15-04-1866 13-03-1867

Notlar değiştir

 1. ^ Dr. Aybars Pamir. "Kaptan Paşa ve Hukukî Statüsü" (PDF). Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi. 2 Haziran 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 21 Eylül 2009. 
 2. ^ "Osmanlı Dönemi Türk Deniz Kuvvetleri". 26 Ocak 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Şubat 2007. 
 3. ^ "The Aegean Islands" (İngilizce). 1 Temmuz 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Şubat 2007. 
 4. ^ "İstanbul'un Fethi". 4 Nisan 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Şubat 2007. 
 5. ^ "Kaptan-ı Derya Gazi Yakup Bey". Hayatı, seferleri ve eserleri. Devlet Dergisi. 2020. 1 Aralık 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Mart 2021. 
 6. ^ "Mahmud Paşa (Velî)". 5 Nisan 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Şubat 2007. 
 7. ^ "Hüseyin Paşa (Gazi, Deli)". 5 Nisan 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Şubat 2007. 
 8. ^ "Sultan İbrahim Han". Erişim tarihi: 30 Temmuz 2009. 
 9. ^ "Murad Paşa (Kara)". 5 Nisan 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Şubat 2007. 
 10. ^ "Mezomorto Hüseyin Paşa". 5 Nisan 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Şubat 2007. 
 11. ^ "Hoca İbrahim Paşa". Erişim tarihi: 30 Temmuz 2009. [ölü/kırık bağlantı]
 12. ^ "Kaymak Mustafa Paşa". Erişim tarihi: 21 Şubat 2007. 
 13. ^ "Canım Hoca Mehmed Paşa". Erişim tarihi: 12 Ağustos 2009. [ölü/kırık bağlantı]
 14. ^ "Kaptan Hacı Hüseyin Paşa Çeşmesi". Erişim tarihi: 21 Şubat 2007. [ölü/kırık bağlantı]
 15. ^ "Bekir Paşa (Koca)". Erişim tarihi: 21 Şubat 2007. [ölü/kırık bağlantı]
 16. ^ "Şanlı Bahriye:Kuruluş". Erişim tarihi: 21 Şubat 2007. [ölü/kırık bağlantı]
 17. ^ "Hüseyin Paşa (Küçük)". Erişim tarihi: 21 Şubat 2007. [ölü/kırık bağlantı]
 18. ^ "Hacı Mehmet Paşa Yalısı (Direkli Yalıkaptan Paşa Yalısı)". 30 Eylül 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Şubat 2007. 
 19. ^ "Abdullah Ramiz Paşa". botav.org. Erişim tarihi: 30 Temmuz 2009. [ölü/kırık bağlantı]
 20. ^ >age&pid=98 "Şanlı Bahriye: II. Mahmut Dönemi (1808-1839)". Erişim tarihi: 21 Şubat 2007. [ölü/kırık bağlantı]
 21. ^ "Nasuhzade Ali Paşa". 7 Temmuz 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Şubat 2007. 
 22. ^ http://www.gdd.org.tr/tarihtendetay.asp?id=68 14 Temmuz 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Halil Rifat Paşa
 23. ^ "Tahir Paşa (? – Bosna 1847)". 7 Temmuz 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Şubat 2007. 

Ayrıca bakınız değiştir

Dış bağlantılar değiştir