Aşçı Mehmed Paşa

Aşçı Mehmed Paşa (ö. 1716, Trablusgarp) Osmanlı denizcisi. III. Mustafa saltanatında 1702 - 1703 ile III. Ahmet saltanatında Ekim 1713 - Ocak 1714 tarihleri arasında iki kez kaptan-ı derya olarak görev yapmıştır. Sancak beyliği ve valilik görevleri de verilmiştir.[1]

Abazadır. Tersaneden yetişti. Sonra kul kethüdası oldu. 1702'de ilk kez kaptan-ı derya görevine getirildi ve 1703'te azledilene kadar bu görevde bulundu. Karadeniz'in güvenliğinin sağlanması amacıyla Osmanlı donanması'yla bu denizde faaliyet gösterdi.[2] Azledilmesinden hemen sonra Safed sancakbeyi görevi verildi. Sonra yine tersane görevine gelip kalyonlar başkaptanı tayin edildi.[1]

Ekim 1713 ikinci kez kaptan-ı derya yapıldı ve Ocak 1714'te bu görevden ayrıldı.[1]

1714'te Trablusgarp valisi tayin edildi. Bu görevde iken 1716 öldü.[1]

Kaynakça

değiştir
  1. ^ a b c d Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C.İV s.211 [1]
  2. ^ "Harîta-i Kapudânân-ı Deryâ", Râmizpaşazâde Mehmed İzzet Bey, (haz. Cemil Sağlam), İstanbul (2021), s.63
Askerî görevi
Önce gelen:
Silahdar Süleyman Paşa
Kaptan-ı Derya
Ekim 1713 - Ocak 1714
Sonra gelen:
İzmirli Süleyman Paşa
Önce gelen:
Abdülfettah Paşa
Kaptan-ı Derya
1702 - 1703
Sonra gelen:
Küçük Osman Paşa