Abdülfettah Paşa

Abdülfettah Paşa, Osmanlı kaptan-ı deryası (ö.1702)

1695 yılında Kapudane, 1697de ise Patrona rütbesine ulaştı. Mezomorto Hüseyin Paşa'nın emrinde yetişti ve Hüseyin Paşa'nın ölümü üzerine 1701 Ağustos sonlarında Cezayir beylerbeyi payesiyle kaptan-ı deryalığa getirildi.

Mezomorto Hüseyin Paşa'nın hazırladığı ve Osmanlı donanmasının komutasında mutlak surette denizcilerin getirilmesini de âmir Bahriye Kanunnamesi Abdülfettah Paşa zamanında uygulanmaya başlandı.

Osmanlıların barış içinde olduğu 1702 yılı sefer mevsiminde Osmanlı donanmasının başında (asayiş ve korsanlarla mücadele amaçlı) mutad Akdeniz seferine çıktı. Bununla birlikte, sağlık sorunları (kulunç) nedeniyle 1702 Kasım'ın emekliye ayrıldı.

KaynakçaDeğiştir

Askerî görevi
Önce gelen:
Mezomorto Hüseyin Paşa
Kaptan-ı Derya
1701-1702
Sonra gelen:
Aşçı Mehmed Paşa