Baltaoğlu Süleyman

Baltaoğlu Süleyman Bey, 15. yüzyılda yaşamış Osmanlı devlet adamı ve kaptan-ı derya.

Baltaoğlu Süleyman Bey
Osmanlı Kaptan-ı derya
Görev süresi
1451 - Nisan 1453
Hükümdar II. Mehmed
Yerine geldiği -
Yerine gelen Hamza Bey

Baltaoğlu Süleyman Bey, aslen Bulgar asilzâdesi olup II. Murad zamanında devşirme olarak saraya alındı. Eğitimde başarı gösterince kapıcıbaşılığa yükselip birçok devlet hizmetlerinde bulundu. Haçlı orduları karşısında başarılı olamayan uç beyi Turahan Bey'i Veziriazam Halil Paşa'nın emriyle tutuklayarak 1443'te Tokat'a hapse gönderdi). Edirne-Segedin Antlaşması'nın ön hazırlıklarının yapıldığı müzakerelerinin kararlarını Macar Kralı Ladislas'a 1444'te bildiren elçi oldu ve antlaşmayı imzalattı, Osmanlı idaresindeki Sırp kalelerini tahliye edip Sırplara teslim etti.

Çeşitli kademelerdeki görevlerinde gösterdiği başarıları dolayısıyla II. Murad'ın itimadını kazanan Baltaoğlu Süleyman Bey, daha sonra sancak beyliğine yükseldi. Fâtih devrinde Karaman kuvvetleriyle mücadele etti. 1449'da Gelibolu sancakbeyi olarak kaptan-ı derya oldu ve Osmanlı donanmasının başında Midilli Adası'na akın düzenleyerek Kalonya kasabasını ele geçirdi.

1453 baharında 400 civarında savaş ve nakliye gemisinden oluşan donanmasıyla kuşatmaya katılmak üzere İstanbul önlerine gelip bugünkü Baltalimanı'na yerleşti. 18 Nisan'da başta Büyükada olmak üzere bütün adaları fethetmesine rağmen 20 Nisan'da Bizans'a yardım için gelen üç Ceneviz ve bir Bizans gemisinin Haliç'e girmesini önleyemeyince görevinden alındı.

Savaş sırasında bir gözünü kaybeden Baltaoğlu Süleyman Bey kaptan-ı deryalıktan azledildikten sonra kara ordusunda görev yapmış, birçok savaşa katılmıştır. Ölüm tarihi hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi yoktur.[1]

Baltaoğlu Süleyman Bey'in Osmanlı donanmasını geliştirdiği limanın bulunduğu semt bugün de Baltalimanı adını taşımaktadır.

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Ece (11 Mart 2009). "Baltaoğlu Süleyman Bey". Târih Portâli. 3 Nisan 2014 tarihinde kaynağından (HTML) arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Nisan 2013. 

Dış kaynaklar

değiştir
  • Yayın Kurulu, "Süleyman Bey (Baltaoğlu)" (1999) Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Cilt.2 Sayfa.562, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Yayıncılık A.Ş. ISBN 975-08-0071-01.

Dış bağlantılar

değiştir
  • Bostan, İdris (1992) "Baltaoğlu Süleyman Bey", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Cilt:5 Sayfa:41, İstanbul:TDV Yayınları. Online:[1]2 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
  • Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) "Baltaoğlu Süleyman Bey" (1996), Sicill-i Osmani C.III say.77, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 Online: [2] Erişim tarihi:27.1.2017


Askerî görevi
Önce gelen:
Önce gelen yoktur.
Kaptan-ı Derya
1449 - 1453
Sonra gelen:
Hamza Bey