Küçük Hüseyin Paşa

Küçük Hüseyin Paşa ya da Tayazade Damat Küçük Hüseyin Paşa (1757-7 Aralık 1803) Osmanlı devlet adamı ve Kaptan-ı Derya'ydı.

Küçük Hüseyin Paşa

Küçük Hüseyin Paşa 1757 yılında Gürcistan'da doğdu. Topkapı Sarayı'ndaki Enderun'da eğitim gördü. Şehzadeliği sırasında III. Selim'in yakın arkadaşı idi. Hatta III. Selim'in sütkardeşi olduğu söylenir. IV. Mustafa ve II. Mahmut'un kızkardeşi olan Esma Sultan'la evlenerek Osmanlı hanedanına damat oldu. III. Selim 1789 yılında tahta çıkınca önce Küçük Hüseyin Paşa'yı Başçuhadar yaptı, 11 Mart 1792 tarihinde de Kaptan-ı Deryalığa tayin etti.

Küçük Hüseyin Paşa Akdeniz'deki korsanları temizlemek konusunda başarılı oldu. III. Selim'in Osmanlı donanmasında yaptığı reformları gerçekleştirdi. Mühendishane-i Berri Hümayun'dan ayrı olarak Mühendishane'i Bahri Hümayün kuruldu.

III. Selim'in Napolyon Bonapart'a karşı Mısır'da İngiliz donanmasıyla birlikte çarpıştı. Napolyon Mısır'ı terk etmek zorunda kaldı.

12 yıla yakın bir süre Osmanlı Devletine Kaptan-ı Derya olarak hizmet veren Küçük Hüseyin Paşa 7 Aralık 1803 tarihinde öldü, cenazesi Eyüpsultan'daki Mihrişah Valide Sultan türbesinin yanına gömüldü.

KaynakçaDeğiştir

Askerî görevi
Önce gelen:
Giritli Hüseyin Paşa
Kaptan-ı Derya
11 Mart 1792 - 7 Aralık 1803
Sonra gelen:
Mehmed Kadri Paşa