Silahdar Yusuf Paşa

Silahdar Yusuf Paşa (1604 - 1646), Osmanlı devlet adamı ve kaptan-ı derya.

1604 yılında Hırvatistan'ın Vrana şehrinde doğdu. Asıl adı Josef Mašković olup bir Hırvat aileye mensuptu. Fakat ana-babası o küçük yaşlarındayken ölmüş ve Yusuf Paşa, o zamanlar bölgede hüküm süren Osmanlı sancakbeyinin ahırında görev yapan Hristiyan bir çocuktu. Buradan başkent İstanbul'a götürülen çocuk devşirme ocağına alınır ve Müslüman yapılarak Yusuf adı verilir. Burada yetenekleri görülen Yusuf sarayda silahdarlık görevine kadar yükselir. 1644'te kaptan-ı derya olur. Girit adasında yerleşik Venediklilerin Osmanlı kalyonlarını tehdit etmesi üzerine buraya bir sefer düzenlenmesine karar verilir. Bu deniz kuvvetinin başına Yusuf Paşa kumandan olarak atanır. 1645 yılında iki aylık bir kuşatma sonunda adanın en önemli kalesi olan Hanya Osmanlı hakimiyetine girer.

Bu başarısı İstanbul'da sadrazam Sultanzade Mehmed Paşa tarafından kıskançlıkla karşılanır ve Sultan İbrahim 1646 yılında Yusuf Paşa'yı idam ettirir. Öldürttüğü muzaffer paşası ve aynı zamanda damadı arkasından çok kederlendiği Osmanlı tarihlerinde yazılıdır.

Dış kaynaklarDüzenle

  • Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, (1954) Osmanlı Tarihi III. Cilt, 2. Kısım , XVI. Yüzyıl Ortalarından XVİİ. Yüzyıl Sonuna kadar), Ankara: Türk Tarih Kurumu (6. Baskı 2011) ISBN 975-16-0014-6) say.391-393