Soğanyemez Mahmud Paşa

Soğanyemez Mahmud Paşa ya da Mâcid Mahmud Paşa, Osmanlı devlet adamı.

Enderûn’da yetişti. 1728 yılında Kapıcıbaşı olarak Osmanlı sarayından çıktı.

1746 yılında Vezir unvanıyla kaptan-ı deryalığa getirildi.

Bununla birlikte, soğan yemediği için kalyonlara soğan taşıyan askerleri cezalandırması nedeniyle aynı yıl azledildi ve vezirliği de elinden alınarak Midilli’ye sürgüne gönderildi.[1]

Midilli'de öldü.

Kaynakça

değiştir
  1. ^ "Sicill-i Osmânî", Mehmed Süreyya, haz. Nuri Akbayar, çev. Seyit Ali Kahraman, c.3, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul (1996), s.906
Askerî görevi
Önce gelen:
Elçi Mirahor Mustafa Paşa
Kaptan-ı Derya
Ekim 1746 - Aralık 1746
Sonra gelen:
Şehsüvarzâde Mustafa Paşa