Kılavuz Ali Paşa

Kılavuz Ali Paşa, Osmanlı devlet adamı.

Devletin çeşitli kademelerinde ve Enderun'da görev alan Kılavuz Ali Paşa sırasıyla Başdefterdar, Valide sultan kethüdası ve Rikâb-ı Hümayun Kaymakamı görevlerinde bulundu.

Deli Hüseyin Paşa'nın 3 Aralık 1658'de kaptan-ı deryalık görevinden (3.kez) azledilmesinden sonra bu göreve getirildi. 16 Nisan 1660'ta Karadeniz'e sefer düzenledi.

1660'ta Belgrad Muhafızlığına getirildi ve kaptan-ı deryalık görevini Hüsambeyzade Ali Paşa'ya devretti.

Kılavuz Ali Paşa Erdel'le devam eden savaşta 1661 yılında Varad kalesini fethetti.[1]

Kaynakça değiştir

  1. ^ "Tuhfe-I Mustafaviyye Fi Beyan-ı Kapudanan-ı Devlet-i Aliyye", Şehrizade Mehmed Said Efendi, (haz. Davut Adlığ), Efe Akademi Yayınları (2020), s.120
Askerî görevi
Önce gelen:
Deli Hüseyin Paşa
Kaptan-ı Derya
1658 - 1660
Sonra gelen:
Hüsambeyzade Ali Paşa