Sinan Paşa

Osmanlı amirali

Sinan Paşa veya Sinanüddin Yusuf Paşa (ö. 21 Aralık 1553), I. Süleyman döneminde, 1550-1553 yılları arasında Osmanlı Donanması'nın kaptan-ı deryasıydı.

Sinan Paşa
veya
Sinanüddin Yusuf Paşa
Osmanlı Kaptan-ı Derya
Görev süresi
1550-1553
Hükümdar I. Süleyman
Yerine geldiği Sokollu Mehmed Paşa
Yerine gelen Piyale Paşa
Kişisel bilgiler
Doğum Aslı Hırvat veya Boşnak
Ölüm 21 Aralık 1553
İstanbul

HayatıDüzenle

Osmanlı Hanedanı'na akrabalık bağıyla bağlı olan Sinan Paşa sadrazam Damat Rüstem Paşa'nın erkek kardeşi olup, Rüstem Paşa I. Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan'la evli olduğu için I. Süleyman'ın damadının erkek kardeşi oluyordu.[1]

Hırvat veya Boşnak asıllı Hristiyan bir ailenin çocuğu olarak Saraybosna yakınlarında olan ya Butmir ya da Sarajevsko Polje adlı bir köyde doğmuştur. Ailesinin adının Öpüçoviç veya Cığaliç olduğu bildirilmektedir. Erkek Kardeşi Damat Rüstem Paşa ve Nefise adlı bir kız kardeşi olduğu bilinmektedir.[1]

Sinan Paşa Enderun'da yetişmiştir. Sokollu Mehmed Paşa'nın kaptan-ı deryalığından sonra 1550'de kaptan-ı derya olmuştur. 1551'de Malta Şövalyeleri'ne karşı Trablus Kuşatması, 1553'de Fransa'ya yardım için yapılan Akdeniz seferinde resmen Osmanlı donanması komutanı idi. Ama gerçekte Sinan Paşa'nın kaptan-ı derya olarak görev yaptığı dönem Turgut Reis'in yıldızının parlamağa başladığı döneme denk geldi. Turgut Reis ve Sinan Paşa özellikle Kuzey Afrika'da birçok sefere birlikte katıldılar. Turgut Reis padişah ve Osmanlı denizcileri tarafından Sinan Paşa'dan daha başarılı olarak görülmekteydi. 1551'de Trablusgarp'ın Osmanlılar tarafından ele geçirilmesi Turgut Reis'in bir başarısı olarak görüldü. Ancak Sinan Paşa 1553'deki ölümüne kadar kaptan-ı deryalık görevini sürdürdü.[1]

Öldüğünde kendisinin 2 kızı ve 1 oğlu olmasına rağmen, garip bir kararla servetini Mihrimah Sultan'a bıraktı. Öldüğü sırada Mimar Sinan Sinan Paşa'nın adına Beşiktaş'ta Sinan Paşa Camii'ni inşa etmekteydi. Ancak cami henüz hazır olmadığı için Sinan Paşa'nın yine Mimar Sinan tarafından inşa edilmiş olan Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camii'ne gömülmüştür.[1]

Fakat bazı yazarlara göre, Amiral Sinan Paşa Arnavutluk'ta bir Yahudi mezarlığında gömülmüştür.[2]

Popüler kültürdeki yeriDüzenle

2011 yapımı Muhteşem Yüzyıl dzisinde. Serdar Orçin tarafından canlandırılmıştır.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ a b c d Kılıç, Abdullah, "Sinan Paşa", (1999) Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür 344 ISBN 975-08-0072-9
  2. ^ sitesi, Sultan Süleyman Siyonist miydi, Erişim tarihi:30.05.2010

Dış kaynaklarDüzenle

  • Kılıç, Abdullah, "Sinan Paşa", (1999) Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.2 s.544-545 ISBN 975-08-0072-9
  • Danişmend, İsmail Hami, (2011), İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi Cilt:II sayfa:264,266, 278, 296, İstanbul:Doğu Kütüphanesi, ISBN 9789944397681

Dış bağlantılarDüzenle

  • Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar), "Sinaneddin Yusuf Paşa", (1996), Sicill-i Osmani C.III say.106, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 Online: [1]
Askerî görevi
Önce gelen:
Sokollu Mehmed Paşa
Kaptan-ı Derya
1550 - 1553
Sonra gelen:
Piyale Paşa