Has Yunus Bey Osmanlı denizcisi ve kara gücü komutanı. 1453 - 1456 döneminde Osmanlı kaptan-ı deryası görevi ile nispeten yeni kurulan Osmanlı donanması komutanlığı yapmıştır.

Ümeradan olup 1454'te kaptan-ı derya olarak tayin edilmiştir.[1] Bu görevde iken Cenevizlilere bağlı Enez kasabasının Osmanlılarca ele geçirilmesinde büyük katkısı oldu.[2] 1456'da kaptan-ı derya görevinden ayrılmıştır[3] Kaptan Paşa Kasım Bey kaptan-ı derya görevine getirilmiştir.

1468'de Taşoz adasını fethetmiştir, Ardından Akkoyunlu Hükümdarı olan Uzun Hasan'la yapılan savaşta ölmüştür.[1] Mezarının Enez kasabasındaki Osmanlı mezarlığında bulunduğu iddia edilmektedir.

Kaynakça

değiştir
  1. ^ a b Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C.İV s.676 [1]
  2. ^ "Enez'de Yunus Kaptan Türbesi", Semavi Eyice, s.147
  3. ^ Sicill-i Osmani görevden ayrılma tarihini 1467 olarak vermiştir,

Dış bağlantılar

değiştir
  • Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C.IV s.230 [2]
Askerî görevi
Önce gelen:
Hamza Bey
Kaptan-ı Derya
1455 yaz - 1456 Mart
Sonra gelen:
Kaptan Paşa Kasım Bey