Türkiye'deki herbaryumlar listesi

Vikimedya liste maddesi

Herbaryumlar, genellikle üniversitelere bağlı fakülte ve enstitüler bünyesinde kurulurlar. Botanik, ekoloji, biyocoğrafya ve iklim bilimi gibi doğa bilimlerinin bir parçası olan bölümlerde oluşturulanlar, daha çok bitkinin genetiğini araştırma, belirli bir coğrafya üzerindeki dağılış ve yayılışını inceleme ve gelecek nesiller adına koruma altına alma amacıyla kullanılırken eczacılık gibi daha çok uygulamaya dayalı bölümlerde ilaç üretim teknikleri ve aşamaları konusunda kaynaklık etmesi için yararlanılır.

Türkiye'deki ilk herbaryum; Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi bünyesinde 1933 yılında açılmıştır. Kuruculuğunu Kurt Krause ve Hikmet Birand'ın üstlendiği bu herbaryum, ülkedeki muadilleri arasında en eskisi ve 200 bin parçalık koleksiyonuyla en çok örneğe sahip olanıdır. Bu yüzden Herbarium Turcicum (Türk Herbaryumu) olarak da anılır.[1][2] Şeker Enstitüsü Herbaryumu, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu ve Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu fiili olarak ziyarete ve bilimsel araştırmalarda kullanmaya kapalıdır. Fakat özel olarak oluşturulan internet sitesi sayesinde EÜEF bünyesindeki herbaryuma ait tüm verilere interaktif olarak erişim sağlamak mümkündür.[3] 2018 yılında açılan Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu ise bir vakıf üniversitesi tarafından kurulan ilk herbaryum olma özelliği taşımaktadır. Ayrıca; Anadolu, Ankara, Ege, Marmara, Onsekiz Mart ve Siirt Üniversiteleri ikişer herbaryuma sahipken Hacettepe, İstanbul ve Yüzüncü Yıl Üniversiteleri bünyesinde üçer adet herbaryum bulunmaktadır. 2020 yılı itibarıyla ülkenin 34 farklı ilinde, toplamda 55 adet herbaryum bulunmaktadır.

İsimlendirme ve kısaltma değiştir

Bir herbaryum oluşturmak için; ciddi bir araştırma, arşivleme ve muhafaza tekniğine sahip olunması gerekir. Herbaryumlar genellikle üniversitelerin fen ve eczacılık fakülteleri bünyesinde kurulsalar da botanik bahçeleri ya da doğa tarihi müzeleri gibi kurumlar da kendi koleksiyonlarını oluşturabilirler. Fakat yapılan bilimsel çalışmaların ve tutulan kayıtların korunması kadar bunların evrensel bilim camiasıyla paylaşılması da önem arz etmektedir. Bu yüzden; kayıt altına alınan bir bitki örneğinin bilgi etiketi oluşturulur ve saklandığı herbaryumun kısaltması not edilir. Resmi herbaryumların isimleri ve kısaltmaları, 1935 yılından beri faaliyette olan Index Herbariorum adındaki uluslararası bir veri sisteminde kayıt altına alınır. Uluslararası kodlar tayin edilirken genellikle herbaryumun bulunduğu şehrin adı baz alınsa da bağlı olduğu kurumdan gelen teklifler de göz önünde bulundurulur. Herbaryum kısaltmaları daima büyük harfle yazılır, en az bir en çok sekiz harften oluşur ve sonuna nokta konmaz.[4]

Bu sistem sayesinde, dünya üzerinde etkin olan bütün herbaryumlar sadece kendilerine ait olan bir tanımlayıcı koda sahip olurlar ve barındırdıkları koleksiyonlar da ortak bir bilgi havuzuna aktarılır. 1952-1974 yılları arasında Uluslararası Bitki Taksonomisi Derneği tarafından idare edilen sistem, bu yıldan beri New York Botanik Bahçesi tarafından işletilmektedir. 2020 yılı itibarıyla dünyanın çeşitli ülkelerinden 3 bin 100 kadar herbaryum ve bunların barındırdıkları toplamda 390 milyondan fazla örnek bu sistemde kayıt altına alınmıştır.[5]

Liste değiştir

Adı Örnek sayısı Kodu Bağlı olduğu kurum Bulunduğu il Açılışı[a] Durumu
Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Herbaryumu 10.000[6] ADO Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale 2000[6] Aktif
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu 25.000[7] AEF Ankara Üniversitesi Ankara 1978[7] Aktif
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Herbaryumu 14.300[8] AIBU Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu 1994[8] Aktif
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Herbaryumu 2.218[9] AKDE Akdeniz Üniversitesi Antalya 2019[9] Aktif
Akdeniz Üniversitesi Herbaryumu 5.400[10] AKDU Akdeniz Üniversitesi Antalya 2011[10] Aktif
Aksaray Üniversitesi Herbaryumu 5.000[11] AKSU Aksaray Üniversitesi Aksaray 2006[11] Aktif
Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu 19.525[12] ANES Anadolu Üniversitesi Eskişehir 1994[12] Aktif
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu 200.000[13] ANK Ankara Üniversitesi Ankara 1933[13] Aktif
İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Herbaryumu 5.830[14] ANKO Orman Genel Müdürlüğü Ankara 1959[14] Aktif
Artvin Çoruh Üniversitesi Herbaryumu 30.000[15] ARTH Çoruh Üniversitesi Artvin 2013[15] Aktif
Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu 3.000[16] ATA Atatürk Üniversitesi Erzurum 1969[16] Kapalı[17]
Adnan Menderes Üniversitesi Botanik Bahçesi ve
Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi
10.120[18] AYDN Adnan Menderes Üniversitesi Aydın 1998[18] Aktif
Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü Herbaryumu 6.000[19][20] BIA Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü Ankara 1970[19][20] Aktif
Bingöl Üniversitesi Herbaryumu 11.597[21] BIN Bingöl Üniversitesi Bingöl 2022[21] Aktif
Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Herbaryumu 55.000[22] BULU Uludağ Üniversitesi Bursa 1984[22] Aktif
Çanakkale Botanik Bahçesi Herbaryumu 25.000[23] CBB Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale 2015[23] Aktif
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Herbaryumu 5.468[24] CNH Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale 1999[24] Bilinmiyor
Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu 2.000[25] CUEF Çukurova Üniversitesi Adana 2015[25] Aktif
Çukurova Üniversitesi Doğu Akdeniz Bölgesi Herbaryumu 7.500[26] CUFEFB Çukurova Üniversitesi Adana 1983[26] Aktif
Cumhuriyet Üniversitesi Herbaryumu 25.000[27] CUFH Cumhuriyet Üniversitesi Sivas 1983[27] Aktif
Dicle Üniversitesi Herbaryumu 4.804[28] DUF Dicle Üniversitesi Diyarbakır 1974[28] Aktif
Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Herbaryumu 5.400[29] DUOF Düzce Üniversitesi Düzce 2009[29] Aktif
Dumlupınar Üniversitesi Herbaryumu 11.000[30] DUP Dumlupınar Üniversitesi Kütahya 1992[30] Aktif
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Herbaryumu 13.628[31] EBYU Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Erzincan 2006[31] Aktif
Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Herbaryumu 5.790[32] EDTU Trakya Üniversitesi Edirne 1983[33] Aktif
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu 35.000[34] EGE Ege Üniversitesi İzmir 1964[34] Aktif
Erciyes Üniversitesi Herbaryumu 7.308[35][36] ERCH Erciyes Üniversitesi Kayseri 1996[35][36] Aktif
Şeker Enstitüsü Herbaryumu 725[37] ESK Ankara Şeker Fabrikası Ankara 1956[37] Kapalı[38]
Anadolu Üniversitesi Herbaryumu 13.983[39] ESSE Anadolu Üniversitesi Eskişehir 1979[39] Aktif
Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu 6.750[40] FUH Fırat Üniversitesi Elazığ 1987[41] Aktif
Gazi Üniversitesi Herbaryumu 30.929[42] GAZI Gazi Üniversitesi Ankara 1985[42] Aktif
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Herbaryumu 8.300[43] GOPU Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Bilinmiyor Aktif
Gül Herbaryumu 25.000[44] GUL Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta 2009[44] Aktif
Harran Üniversitesi Herbaryumu 7.000[45] HARRAN Harran Üniversitesi Şanlıurfa 2017[45] Aktif
Hacettepe Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik
Araştırma ve Uygulama Merkezi Herbaryumu
5.000[46] HBH Hacettepe Üniversitesi BIOM Ankara 2008[47] Aktif
Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu 500[48] HERA Altınbaş Üniversitesi İstanbul 2018[48] Aktif
Hacettepe Üniversitesi Herbaryumu 42.000[49] HUB Hacettepe Üniversitesi Ankara 1977[49] Aktif
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu 6.000[50] HUEF Hacettepe Üniversitesi Ankara 1975[50] Aktif
İnönü Üniversitesi Herbaryumu 8.000[51] INU İnönü Üniversitesi Malatya 2008[52] Aktif
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu 90.000[53] ISTE İstanbul Üniversitesi İstanbul 1956[53] Aktif
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu 40.000[54] ISTF İstanbul Üniversitesi İstanbul 1956[54] Aktif
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Herbaryumu 41.500[55] ISTO İstanbul Üniversitesi İstanbul 1956[55] Aktif
Aegean Agricultural Research Institute Herbaryumu 21.500[56] IZ Ege Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü İzmir 1964[56] Aktif
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu 6.051[57] IZEF Ege Üniversitesi İzmir 1990[58] Kapalı[59][b]
Kahramanmaraş Sütçü İmam Herbaryumu 2.500[61] KASOF Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş 2011[61] Aktif
Karadeniz Teknik Üniversitesi Herbaryumu 23.240[62] KATO Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon 1973[62] Aktif
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu 24.000[63] KNYA Selçuk Üniversitesi Konya 1975[64] Aktif
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu 16.575[65] MARE Marmara Üniversitesi İstanbul 1985[65] Aktif
Mersin Üniversitesi Herbaryumu 7.810[66] MERA Mersin Üniversitesi Mersin 1996[66] Aktif
Bitki Sağlığı Kliniği Uygulama ve Araştırma Merkezi Herbaryumu 250[67] MKUBK Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay 2020[67] Aktif
Marmara Üniversitesi Herbaryumu 19.984[68] MUFE Marmara Üniversitesi İstanbul 1984[68] Aktif
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Herbaryumu 6.000[69] NAKU Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ 2012[69] Aktif
Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Herbaryumu 8.500[70] NGBB Ali Nihat Gökyiğit Vakfı İstanbul 2010[70] Aktif
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Herbaryumu 7.500[71] OMUB Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun 1985[71] Aktif
Pamukkale Üniversitesi Herbaryumu 5.000[72] PAMUH Pamukkale Üniversitesi Denizli 2008[72] Aktif
Sakarya Üniversitesi Herbaryumu 11.200[73] SAKU Sakarya Üniversitesi Sakarya 2007[73] Aktif
Siirt Üniversitesi Herbaryumu 2.000[74] SIIRT Siirt Üniversitesi Siirt 2015[74] Aktif
Siirt Üniversitesi Flora ve Fauna Merkezi Herbaryumu 2.000[75] SUFAF Siirt Üniversitesi Siirt 2015[75] Aktif
Türkiye Milli Botanik Bahçesi Herbaryumu 1.350[76] TC TC Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 2020[76] Aktif
Gaziantep Üniversitesi Herbaryumu 1[77] TRGFGA Gaziantep Üniversitesi Gaziantep 2022[77] Aktif
Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Herbaryumu 1[78] TRZYNT TC Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir 2022[78] Aktif
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Herbaryumu 23.500[79] VANF Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van 1982[79] Aktif
Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu 22.996[80] VHLV Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van 1982[81] Aktif
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu 1.200[82] VPH Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van 2015[82] Aktif
Bülent Ecevit Üniversitesi Bryofit Herbaryumu 10.500[83] ZNG Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak 2009[83] Aktif

Notlar değiştir

 1. ^ "Açılışı" sütununda belirtilen yıllar, ilgili herbaryumun uluslararası herbaryum kodunu aldığı yıl baz alınarak belirtilmiştir. Söz konusu tarih herbaryumun fiili veya resmi olarak kurulduğu yılı değil, uluslararası arenada bilimsel olarak tescillendiği yılı göstermektedir.
 2. ^ IZEF kodlu Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu fiili olarak kapatılmasına karşın, herbaryumun sahip olduğu tüm örnekler internete yüklendiği için varlığını interaktif olarak devam ettirmektedir. Bu bağlamda "IZEF", Türkiye'nin ilk sanal herbaryumu olarak tarihe geçmiştir.[3][60]

Harita değiştir

 

Kaynakça değiştir

 1. ^ Çelebioğlu, Sarım (1958). "Prof. Dr. Kurt Krause Ankaradaki Türkiye Herbariumunu (Herbarium Turcicum) Kuran Değerli Türk Dostu". Acta Biologica Turcica. 8 (4). 29 Haziran 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Nisan 2020. 
 2. ^ Baytop, Asuman (2009). "Hikmet Birand'ın (1904-1972) Anadolu Bitkileri Koleksiyonu" (PDF). Osmanlı Bilimi Araştırmaları. ss. 321-329. 29 Haziran 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 29 Nisan 2020. 
 3. ^ a b Bintuğ Öztürk; Mehmet Ali Ege (2014). "Türkiye'nin ilk sanal herbaryumu IZEF örneği ve sanal herbaryumların bitkisel ilaç hammaddesi araştırmaları açısından önemi" (PDF). Marmara Pharmaceutical Journal, 18. Marmara Üniversitesi. ss. 79-84. doi:10.12991/mpj.2014186124. 21 Haziran 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 14 Nisan 2020. 
 4. ^ Baytop, Asuman. Botanikte Adlandırma. 28 Haziran 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Nisan 2020. 
 5. ^ "History". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 12 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Şubat 2020. 
 6. ^ a b "Kirikkale University". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Aralık 2019. 
 7. ^ a b "Herbaryum". Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi. Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı. 2019. 20 Haziran 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 8. ^ a b "Abant Izzet Baysal Üniversitesi". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 16 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Nisan 2020. 
 9. ^ a b "Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 15 Ağustos 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ağustos 2023. 
 10. ^ a b "Akdeniz Üniversitesi". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 15 Ağustos 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ağustos 2023. 
 11. ^ a b "Aksaray University". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 12. ^ a b "Anadolu University". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 13. ^ a b "Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu (ANK) "Herbarium Turcicum"". Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü. 2019. 23 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 14. ^ a b "Silvikültür ve Orman Botaniği". Orman Genel Müdürlüğü İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Orman Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı. 23 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 15. ^ a b "Artvin Çoruh Üniversitesi Herbaryumu (ARTH)". Artvin Çoruh Üniversitesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı. 2019. 22 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 16. ^ a b "Atatürk Üniversitesi". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Aralık 2019. 
 17. ^ "Atatürk Üniversitesi". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Aralık 2019. 
 18. ^ a b "Adnan Menderes University". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 19. ^ a b "British Institute of Archaeology". Global Biodiversity Information Facility (İngilizce). 23 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 20. ^ a b "British Institute of Archaeology". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 21. ^ a b "Bingöl Üniversitesi". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 15 Ağustos 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ağustos 2023. 
 22. ^ a b "Herbaryum (BULU)". Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü. 17 Haziran 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 23. ^ a b "Herbaryum". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığ. 22 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Aralık 2019. 
 24. ^ a b "Çanakkale Onsekiz Mart University". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 25. ^ a b "Herbaryum". Çukurova Üniversitesi. Çukurova Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı. 22 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Aralık 2019. 
 26. ^ a b "Çukurova Üniversitesi". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 15 Ağustos 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ağustos 2023. 
 27. ^ a b "Cumhuriyet University". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Aralık 2019. 
 28. ^ a b "University of Dicle". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 29. ^ a b "Tarihçe". Düzce Üniversitesi. Düzce Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı. 22 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Aralık 2019. 
 30. ^ a b "Dumlupinar University". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 31. ^ a b "Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 15 Ağustos 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ağustos 2023. 
 32. ^ "Koleksiyon". Edirne Trakya Üniversitesi Herbaryumu. 26 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 33. ^ "EDTU Herbaryumu". Trakya Üniversitesi. 26 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 34. ^ a b "Ege University". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 35. ^ a b "Erciyes University". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 36. ^ a b "ERÜ Herbaryum Merkezi, Uluslararası Herbaryum İndeksi'nde". Cappadocia explorer. 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 37. ^ a b "Şeker Pancarı Araştırma Enstitüsü Herbaryumu: ANKŞ". Acta Biologica Turcica. ss. 12-13. 23 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 38. ^ "Seker Enstitüsü". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Aralık 2019. 
 39. ^ a b "Anadolu University". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 40. ^ "Firat Üniversitesi". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 41. ^ "Fırat Üniversitesi Herbaryumu'nun (FUH) Zenginleştirilmesi ve Modernizasyonu Projesi". Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Otomasyonu. Fırat Üniversitesi. 2014. 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Aralık 2019. 
 42. ^ a b "Herbaryum Dökümü". Gazi Üniversitesi Herbaryumu. 1 Haziran 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Nisan 2020. 
 43. ^ "Gaziosmanpasa University". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 44. ^ a b "Gül Herbaryumu'nun Tarihçesi". Süleyman Demirel Üniversitesi. SDÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı. 2019. 22 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 45. ^ a b "Harran Üniversitesi". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 46. ^ "Hacettepe University Biodiversity Advanced Research Center Herbarium". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 47. ^ "Hacettepe Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği". T.C. Resmî Gazete, 26964. 11 Ağustos 2008. 25 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Aralık 2019. 
 48. ^ a b "Altinbas University". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 49. ^ a b "Botanik Anabilim Dalı". Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Bölüm Başkanlığı. 24 Mart 2018. 27 Haziran 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 50. ^ a b "Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Herbaryum". Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi. 28 Haziran 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Aralık 2019. 
 51. ^ "Inonu University". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Aralık 2019. 
 52. ^ Şanlı Kabaktepe; Zeliha Bahçecioğlu; Birol Mutlu; Şükrü Karakuş; Turan Arabacı (23 Haziran 2008). "Türkiye İçin Yeni Bir Herbaryum: İnönü Üniversitesi Herbaryumu (INU)" (PDF). 19. Ulusal Biyoloji Kongresi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü. s. 350. 31 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 25 Aralık 2019. 
 53. ^ a b "İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu – ISTE". İstanbul Üniversitesi. 2019. 21 Haziran 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 54. ^ a b "Koleksiyonun Kısa Tanıtımı". İstanbul Üniversitesi Müze ve Kültür Miraslarının Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi. İstanbul Üniversitesi. 23 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 55. ^ a b "Herbaryumun Kısa Tanıtımı". İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa. 2019. 22 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Aralık 2019. 
 56. ^ a b "Aegean Agricultural Research Institute". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 57. ^ "IZEF Uluslararası Herbaryumu". Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi. 22 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 58. ^ "Tarihçe". Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi. 22 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 59. ^ "Ege Üniversitesi". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Aralık 2019. 
 60. ^ "Tıbbi bitki kütüphanesi!". Milliyet. 17 Şubat 2018. 18 Haziran 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Nisan 2020. 
 61. ^ a b "Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 15 Ağustos 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ağustos 2023. 
 62. ^ a b "Karadeniz Technical University". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 63. ^ "BÖLÜM BİLGİLERİ". Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü. Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı. 23 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 64. ^ "Selçuk Üniversitesi". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 65. ^ a b "M.Ü. Eczacılık Fakültesi Herbaryumu". Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi. 11 Şubat 2019. 9 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Aralık 2019. 
 66. ^ a b "Art and Science Faculty". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Aralık 2019. 
 67. ^ a b "Centre for Implementation and Research of Plant Health Clinic". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 3 Aralık 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Kasım 2020. 
 68. ^ a b "Marmara University". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 69. ^ a b "Namik Kemal University". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 70. ^ a b "NGBB Herbaryumu". Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi. ANG Vakfı. 2018. 7 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 71. ^ a b "Ondokuz Mayis University". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 72. ^ a b "Pamukkale University". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Aralık 2019. 
 73. ^ a b "Sakarya Üniversitesi". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 15 Ağustos 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ağustos 2023. 
 74. ^ a b "Siirt Üniversity Kezer Campus". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Aralık 2019. 
 75. ^ a b "Siirt University Flora and Fauna Center". New York Botanical Garden (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 76. ^ a b "Türkiye Milli Botanik Bahçesi". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 15 Ağustos 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ağustos 2023. 
 77. ^ a b "Gaziantep Üniversitesi". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 15 Ağustos 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ağustos 2023. 
 78. ^ a b "Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 15 Ağustos 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ağustos 2023. 
 79. ^ a b "Van Flora Application and Research Center". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 80. ^ "Van Flora Application and Research Center Herbarium Catalogue". VANF Herbarium Catalogue (İngilizce). Van YYÜ Van Flora Application and Research Center. 2018. 23 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Nisan 2020. 
 81. ^ "VANF Herbarium". VANF Herbarium Catalogue (İngilizce). Van Y.Y.U Van Flora Application and Research Center. 2018. 17 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 82. ^ a b "Yuzuncu Yil University". New York Botanik Bahçesi (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Aralık 2019. 
 83. ^ a b Hazer, Yasin (2010). "Bülent Ecevit Üniversitesi Bryofit Herbaryumu". Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bryofit Herbaryumu. 22 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Aralık 2019. 

Dış bağlantılar değiştir