Türkiye'deki akarsular listesi

Vikimedya liste maddesi

Türkiye'deki bütün nehir, dere, çay ve suların döküldükleri yerlere göre listesi;

Türkiye'deki büyük akarsuları gösteren harita

Açık havzalılar değiştir

Türkiye'nin denizlere ulaşan açık havzalı akarsuları döküldükleri yerlere göre şunlardır:

1. Marmara Denizi'ne dökülenler değiştir

a. Anadolu yakasından dökülenler değiştir

2. Ege Denizi'ne dökülenler değiştir

a. Anadolu yakasından dökülenler değiştir

b. Avrupa yakasından dökülenler değiştir

i. Meriç Nehri değiştir
ii. Ergene Nehri değiştir
iii. Kocadere Nehri değiştir

3. Akdeniz'e dökülenler değiştir

4. Karadeniz'e dökülenler değiştir

5. Basra Körfezi'ne dökülenler değiştir

Kapalı havzalılar değiştir

Türkiye'nin denizlere ulaşamayan kapalı havzalı akarsuları döküldükleri yerlere göre şunlardır:

1. Konya kapalı havzası değiştir

2. Tuz Gölü kapalı havzası değiştir

3. Van Gölü Kapalı Havzası değiştir

4. Akarçay Havzası değiştir

5. Burdur Gölü değiştir

6. Hazar Denizi'ne dökülenler değiştir

Ayrıca bakınız değiştir