Akarçay Havzası

Akarçay Havzası, hep sismik olarak aktif olan, kuzeybatı-güneydoğu yönünde ortalama 130 kilometre uzunlukta ve 20 kilometre genişlikte olan bir çöküntü havzasıdır. Kuzey ve doğusunda Sakarya Havzası, güneyinde Konya Kapalı Havzası ve Antalya Havzası, batı ve güneybatısında Büyük Menderes Havzası ile çevrilidir.

Konumu değiştir

Kapalı havza özelliğine sahip Akarçay Havzası, İç Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgeleri kesişim alanındadır. Doğu kısımları Konya sınırlarında bulunsa da büyük bölümü Afyon ili sınırlarında yer alır.

Akarçay Havzasını kuzeybatıdan Sultan Dağları, kuzeydoğudan Ilbudak Dağı, doğudan Türkmen ve Emir dağları, güneybatıdan Kumalar Dağı, güneydoğudan Ahır Dağı sınırlamaktadır. Akşehir Gölü ve Eber Gölü'nün güneyindeki Sultan Dağları'nda başta yamaç yağışı olmak üzere, konvektif ve depresyonik yağışların her üçü de oluşmaktadır.

Eber ve Akşehir Gölüne dökülen Akarçay Nehri ile Kali Çayı, Çay Deresi, Yeniköy Deresi, Engilli Deresi ve Adıyan Suyu gibi küçük dereler mevcuttur. Havza adını yan kolları ile en büyük nehir olan Akarçay’dan almaktadır.

Akarçay Havzası, kurak iklim bölgelerine özgü bir kapalı havza olup, bu havzada mevcut toplam su miktarı su bilimi (hidrolojik) çalışmalarla belirlenir, ortalama yıllık toplam akışları ve diğer veriler şöyledir:

Havza adı Yağış alanı
(km²)
Ortalama yıllık
akış (km³)
Potansiyel
iştirak oranı
Ortalama yıllık
verim (l/s/km²)
Akarçay Havzası 7 605 0,49 0,3 1,9

Notlar değiştir

Kaynakça değiştir