Akarçay Havzası

Akarçay Havzası, hep sismik olarak aktif olan, kuzeybatı-güneydoğu yönünde ortalama 130 kilometre uzunlukta ve 20 kilometre genişlikte olan bir çöküntü havzasıdır. Kuzey ve doğusunda Sakarya Havzası, güneyinde Konya Kapalı Havzası ve Antalya Havzası, batı ve güneybatısında Büyük Menderes Havzası ile çevrilidir.

KonumuDüzenle

Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinin birleştiği bir noktada, kapalı bir havza niteliğinde olan Akarçay havzasının önemli bir kesimi Afyon il sınırları içerisindedir ve doğudan Konya sınırlarına girmektedir.

Havzayı doğudan Emir ve Türkmen Dağları, kuzeydoğudan Ilbudak Dağı, kuzeybatıdan Sultan Dağları, güneydoğudan Ahır Dağı ve güneybatıdan ise Kumalar Dağı sınırlamaktadır. Eber Gölü ve Akşehir Gölü'nün güneyindeki Sultan dağlarında Orografik (yamaç yağmuru) olmak üzere Depresyonik ve Konvektif yağış tiplerinin her üçü de meydana gelmektedir.

Eber ve Akşehir Gölüne dökülen Akarçay Nehri ile Kali Çayı, Çay Deresi, Yeniköy Deresi, Engilli Deresi ve Adıyan Suyu gibi küçük dereler mevcuttur. Havza adını yan kolları ile en büyük nehir olan Akarçay’dan almaktadır.

Akarçay Havzası, kurak iklim bölgelerine özgü bir kapalı havza olup, bu havzada mevcut toplam su miktarı su bilimi (hidrolojik) çalışmalarla belirlenir, ortalama yıllık toplam akışları ve diğer veriler şöyledir:

Havza adı Yağış alanı
(km²)
Ortalama yıllık
akış (km³)
Potansiyel
iştirak oranı
Ortalama yıllık
verim (l/s/km²)
Akarçay Havzası 7 605 0,49 0,3 1,9

NotlarDüzenle

KaynakçaDüzenle