Açık havza

Açık havza, sularını akarsular aracığıyla deniz ve okyanus gibi açık sulara ulaştıran havzalardır. Önünde yüksek dağlar olmayan, aşırı kurak olmayan ve karstik olmayan alanlar genellikle açık sulara ulaşabilirler. Deniz kıyına yakın yerler ve nemli alanlar da genellikle açık havzalıdır. Ülkemiz akarsularından Kapalı havzalı olmayanların tamamı Açık havzalıdır. Açık havzalı akarsularımızın bazıları: Sakarya nehri, Bartın Çayı, Kızılırmak, Yeşilırmak, Çoruh, Seyhan, Ceyhan, Dalaman Çayı, Göksu Nehri, Fırat, Dicle, Gediz, Bakırçay, Küçük Menderes, Büyük Menderes

Açık hazalı bir ırmak:Nil

Aras nehri ve Kura nehri'nde olduğu gibi açık havza için tüm şartları taşımasına rağmen, döküldüğü su kütlesi (Hazar Denizi) göl ise kapalı havza olarak kabul edilir. Çölde buharlaşmayla kaybolan nehirler de açık havzalı değildir. Bazı ırmaklar çölleri aşabilirken bazıları aşamaz.Okavango Nehri, Kalahari Çölü içinde Okavango Deltasını oluşturarak sona erdiğinden kapalı havzalıdır. Nil Nehri Etiyopya yaylalarından ve Victoria Gölünden aldığı güçlü kaynaklarla Sahra Çölünü aşarak Akdenize ulaşabildiğinden açık havzalıdır.

Çöldeki delta:Kapalı havzalı Okavango Nehri