Peçenek Deresi

Peçenek deresi, Şereflikoçhisar'dan geçip Tuz Gölü'ne dökülen bir akarsudur.

Peçenek deresi, Şereflikoçhisar'ın 40 km güneydoğusundan doğar. Camişli Göl denilen yerden yan yana birkaç yerden doğan pınarlardan kaynağını alır. Kuzeybatıya doğru düz bir yatak içinde aktıktan sonra Şereflikoçhisar yakınında Peçenek Boğazını aşarak Koçhisar ovasına; ova üzerindeki menderesli yatağını takip ederek batıya doğru akar ve Tuz Gölü'ne dökülür. Kaynağından göle kadar yaklaşık 60 km uzunluğu, 350 m'lik seviye farkı vardır.

Peçenek Deresi'nin yıllık ortalama akımı 1,076 metreküp/saniye'dir. Akımın en yüksek olduğu ay 1,774 m³/sn ile Şubat, en az olduğu ay ise 0,277 m³/sn. ile Ağustos ayıdır.[kaynak belirtilmeli]

Peçenek deresinden daha çok sulamada faydalanılmaktadır. Koçhisar ovasının sulanabilmesi ve Şereflikoçhisar'ın su ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla Fadıllı köyü yakınında Peçenek Barajı inşa edilmiştir.[kaynak belirtilmeli]