Dere

en küçük akarsu türü

Dere, en küçük akarsu türüdür. Dereler genellikle vadi içinde olurlar. Derelerde akan su genellikle düzensizdir, bazen su taşkınlarına neden olur bazen de kuruyabilir. Dere kenarlarının bitki örtüsü çevresine göre daha gür ve sık olur. Çünkü dere kenarları çevresine göre nispeten daha nemli olmaktadır.

Indiana'da bir dere
Kavak ağacı, Anadolu'da özellikle dere kenarlarında bulunur