Bakırçay

Batı Anadolu'da, Ege Bölgesinde, Manisa ve İzmir ili içinde akan bir nehir

Bakırçay, Batı Anadolu'da, Ege Bölgesinde, Manisa ve İzmir ili içinde akan bir nehirdir. Gelenbe'nin doğusundan başlayan Bakırçay Vadisi'nin, çok küçük bir bölümü Manisa ili alanı içinde kalmaktadır. Vadinin Manisa il sınırları içinde kalan kısmında, Soma-Kırkağaç Ovası bulunmaktadır.

Bakırçay
Uzunluk 129 km

Bakırçay, Balıkesir'in güneyindeki Ömer Dağı'ndan doğar. Güneyde Kırkağaç'ın Bakır Beldesi yakınlarından geçerken Bakırçay adını alır. Madra ve Yunt Dağları arasından Bergama'yı geçer, Çandarlı Körfezi'ne dökülür. Denize döküldüğü yerde Bakırçay Deltası bulunur.[1] Nehir 129 km uzunluğundadır. Suları kışın bol yazın yok denecek kadar azdır. Suladığı ovaya Bakırçay Ovası denir ve ova son derece verimlidir. Ova'da yetişen pamuk Türkiye'nin en ince lifli pamuğu olarak bilinir.

İlk çağlardaki adı Kaikos'tur. Tarihte ilk kez Hesiodos tarafından anılır.[2] Plutarkhos'a göre nehrin adı önceleri Astraeus'tur (Astra). Sonra Kaikos'a dönüşmüştür.[3] Herodotos ve Strabon da Kaikos'tan (Bakırçay'dan) söz eder.[4][5]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Pınar, Ömer (1985). "Bakırçay Deltası'nın Alüvyal Jeomorfolojisi" (PDF). Ege Coğrafya Dergisi. 3 (1). Erişim tarihi: 1 Haziran 2020. [ölü/kırık bağlantı]
  2. ^ Hesiod. Theogony 343
  3. ^ William Smith. Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology 4 Mart 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
  4. ^ Herodotus. The Histories. vi. 28; vii. 42.
  5. ^ Strabon,Coğrafya, p. 615.