Sahabe listesi

Vikimedya liste maddesi

Bu liste İslam peygamberi Muhammed'in sahabelerini alfabetik olarak göstermektedir. Sahabe, Muhammed'i hayatında en az bir defa görmüş kişilerdir. Sayılarının 124.000 civarında olduğu sanılmaktadır.[1] İlk sahabe eşi Hatice, son ölen sahabe Ebu Tufeyl Âmir bin Vâsile el-Leysî'dir.

ADüzenle

BDüzenle

CDüzenle

DDüzenle

EDüzenle

 • Ebu Hüdeyfe bin Utbe
 • Ebu Musa el Eş'ari
 • Ebu Rafî
 • Ebu Said el Hudri
 • Ebu Zerr el-Gifari
 • El Ala bin El Hadramî
 • El-Hansa
 • Enes bin Mâlik
 • Erkam bin Ebü'l Erkam
 • Es'ad bin Zurare
 • Ebu Eymen Mevlâ Amr
 • Ebu Hanne
 • Ebu Suryan bin Haria
 • Ebu Hubeyre bin Hâris
 • Enes bin Nadr
 • Evs bin Erkam
 • Evs bin Sabit
 • Ebu A'ver bin Haris
 • Ebu Eyyub Halid bin Zeyd
 • Huzeyfe bin Utbe
 • Ebu Hamra Mevla Haris bin Rifae
 • Ebu Humeyda Ma'bed bin Abbad
 • Ebu Hanne Malik bin 'Amr
 • Ebu Harice Amr bin Kays
 • Ebu Halid Haris bin Kays
 • Ebu Huzeyme bin Evs
 • Ebu Dücane Kays bin Simak bin Haraş
 • Ebu Zeyd Kays bin Seken
 • Ebu Sebra bin Ebi Ruhm
 • Ebu Seleme bin 'Abdi'l-esed
 • Ebu Selit Useyr bin 'Amr
 • Ebu Sinan bin Seyfiyyi
 • Ebu Sinan Vehb bin Mihsan
 • Ebu Şeyh bin Ubey bin Sabit
 • Ebu Dayyah Numan bin Sabit
 • Ebu Talha Zeyd bin Sehl
 • Ebu Ubade Sad bin Osman
 • Ebu Abs Abdurrahman bin Cebr
 • Ebu Akil Abdurrahman bin Abdillah
 • Ebu Kebşe
 • Ebu Lübabe Beşir bin Abdi'l-Münzir
 • Ebu Mahşi Süveyd et-Tai
 • Ebu Mersed Kennaz bin Husayn
 • Ebu Müleyl bin Ez'ar bin Zeyd
 • Ebu Münzir Yezid bin Amir
 • Ebu Heysem Malik bin et-Teyyihan
 • Ebu Yeser Kab bin Amr

FDüzenle

GDüzenle

HDüzenle

İDüzenle

KDüzenle

LDüzenle

MDüzenle

NDüzenle

O-ÖDüzenle

RDüzenle

S-ŞDüzenle

TDüzenle

UDüzenle

ÜDüzenle

VDüzenle

YDüzenle

 • Yezid bin Hatib

ZDüzenle

AyrıcaDüzenle

KaynakçaDüzenle