Enes bin Mâlik

Sahabe

Enes bin Mâlik (612-709), İslam Peygamberi Muhammed'in sahabisi.


Enes bin Mâlik
أنس بن مالك
أنس بن مالك.png
Doğum Ebu Hamza Enes bin Mâlik bin Nadr el-Ensarî
612
Medine, Arabistan
Ölüm 711
Basra, Emevi Devleti
Milliyet Arap
Hazrec kabilesi
Neccâroğulları kolu
Diğer ad(lar)ı Ebu'n-Nadr (künye)
Ebu Hamza (künye)
Hâdimü'n-Nebi (lakap)
Ebeveyn(ler) Malik bin Nadr (baba)
Sehle bint Milhân (anne)
Akraba(lar) Enes bin Nadr (amca)
Savaşları/Çatışmaları Hayber Muharebesi
Mekke'nin fethi
Huneyn Muharebesi
Taif Seferi

Hicretten on yıl önce (612) doğmuş, 10 yaşından itibaren Muhammed'e hizmet etmiş ve ölümüne kadar onun yanından hiç ayrılmamıştır. Bu birliktelik sayesinde en çok hadis rivayet eden sahabilerden biri olmuştur.[1]
İslam Peygamberi Muhammed bin Abdullah Mekke'den Medine'ye göç ettikten sonra sahabeler ona hediyeler veriyordu. Ümmü Süleym ismindeki bir kadın sahabe de çok fakir olduğu için verecek bir hediye bulamamıştır. Bunun üzerine 10 yaşındaki oğlunu vermeye karar vermiştir. Bu teklifini bildirmiş ve o da olumlu yanıt vermiştir. O günden sonra Enes, Muhammed'in yanından hiç ayrılmamıştır ve ona en yakın isimlerden biri olmuştur.

HayatıDüzenle

Sahabeler arasında en uzun ömre, en çok evlada sahip olanlardan birisidir.

Muhammed bin Abdullah Medine'ye göç ettiğinde, Enes sekiz on yaşlarında bulunuyordu. Annesinin Enes'i ona hediye etmesiyle, Muhammed bin Abdullah'ın ölümüne kadarki on sene boyunca hizmetinde bulunmuştur. Bedir Savaşı'nda hazır bulunmakla beraber aktif olarak savaşa katılmamıştır.

Dört Halife DönemiDüzenle

Ebû Bekir döneminde, Bahreyn bölgesinin zekâtını toplamakla vazifelendirilmiştir. Ömer bin Hattab’in zamanında ise Medine’de hem yönetimde danışma heyeti olarak fonksiyonu bulunan meşveret meclisinde bulunmuş, hem de fıkıh dersleri vermeye başlamıştır. Osman bin Affan zamanında Basra’da kalan fıkıh dersleri vermeye devam eden Enes bin Mâlik, Ali bin Ebu Talib'in halifeliği zamanında da yaşamıştır.

ÖlümüDüzenle

Basra’da vefât eden en son Sahabe Enes bin Mâlik'tir. Basra şehrinde vefâtına yakın hastalandı. Basra’ya 9–12 km. mesafede bulunan Tat denilen yerde vefât etti ve oraya defnedildi. Cenazesi Muhammed bin Sîrîn tarafından gasl, techîz ve tekfîn olundu.

KaynakçaDüzenle

İbn Hacer el-Askalânî - el-İSÂBE - Cild-1, Sayfa 71

İbn Sa'd, Kitabü't-Tabakati'l- Kebir, Cild-7, Sayfa 45

DipnotlarDüzenle

  1. ^ "ENES b. MÂLİK - TDV İslâm Ansiklopedisi". TDV İslam Ansiklopedisi. 19 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Mayıs 2021. 

Ayrıca bakınızDüzenle