Fîrûz ed-Deylemî

sahabe

Fîrûz ed-Deylemî (ö. 673)[1], İslam peygamberi Muhammed'in sahabelerinden.

Sasani hükümdarı I. Hüsrev'in Habeşlileri Yemen'den çıkartmak için gönderdiği orduyla gelmiş ve Himyer'e yerleşmiştir. 631 yılında Medine'ye gelen heyetin içinde bulunmuş ve Müslüman olmuştur.

Sonraki yaşamında Yemen'de peygamberlik iddiasında bulunan Esved el-Ansî üzerine gönderilen birlikte bulundu ve Esved el-Ansî'yi bir grup arkadaşıyla bazı anlatımlara göre de tek başına öldürdü.

Muaviye zamanında San'a valiliği yapmış, 673 yılında ölmüştür.

KaynakçaDüzenle