Abdullah bin Ömer

Halife Ömer'in oğlu, sahabe

Abdullah bin Ömer (Arapça Arapçaعبدالله بن عمر بن الخطاب‎, Abdullah bin Ömer bin Hattab) (M 614 – 693), ikinci İslâm Halifesi Ömer'in oğludur. Hadis ve hukukta önde gelen yetkili sahabidendi. Müslüman toplumunda çıkan İlk Fitne'de (M.S. 656-661) hiziplere karşı tarafsız tutumu ile bilinmiştir. Ebu Hureyre'den sonra ikinci en çok hadis rivayet eden sahabidir.

BiyografiDeğiştir

Asr-ı Saadet (614-632)Değiştir

Abdullah bin Ömer, Ömer bin Hattab ve Zeyneb binti Medhun'un (Osman bin Medhun'un kız kardeşi) oğlu olarak takriben miladi 614 yılında dünyaya gelmiştir.[1] İslâm'ı kabulünden önce Ömer'in üç karısı vardı. Ancak Müslüman olmasından sonra sadece karısı Zeyneb yeni inancı kabul etti. Abdullah da İslâm'ı genç bir yaşta kabul etti, fakat 15 yaşına kadar Muhammed ile muharebelere katılmasına izin verilmedi. İlk çarpıştığı muharebe, 627'de Mekkeli paganlara karşı Ebu Süfyan'ın komutanlığını yaptığı Hendek Savaşı idi.

Hadiste Salim bin Abdullah'tan, babası Abdullah bin Ömer'den rivayet edildiğine göre, Muhammed babası Ömer'e, "Abdullah teheccüt (gece) namazını kılsa iyi adam olur" demiştir. Salim de "Ondan sonra Abdullah geceleri az bir zaman hariç uyumazdı."[2] 632'de Muhammed'in hayatı son bulduğunda Abdullah, 18 yaşındaydı.

Muaviye devri (661 - 680)Değiştir

661'de Hasan bin Ali hilâfet makamını Muaviye bin Ebu Süfyan'a bıraktığında İlk Fitne'nin acı tadını tecrübe eden diğer tüm Müslümanlar gibi Abdullah bin Ömer ona el verip biat etmiştir.

İkinci FitneDeğiştir

İkinci Fitne sırasında Abdullah bin Ömer Medine'deyken Abdullah bin Zübeyr, Abdullah bin Abbas ve Hüseyin bin Ali'ye karargâhını Mekke yapıp Yezid bin Muaviye'ye karşı çarpışmasını tavsiye etmiştir. Bunun yerine Hüseyin bin Ali Kûfe'ye gitmeyi seçmiştir.[3]

GörüşleriDeğiştir

Kaderin güçlü bir taraftarıydı.[4]

MirasıDeğiştir

Abdurrahman bin Abdullah ve Sâlim bin Abdullah olmak üzere birkaç oğlu oldu. Abdullah bin Ömer'in kız kardeşi Hafsa bint Ömer de Muhammed'in eşlerinden biriydi.

ÖlümüDeğiştir

Abdullah bin Ömer, hac için Mina'da iken bir kişinin elindeki mızrağı ayağına düşürmesi sonucunda yaralanmış ve bu hastalık neticesinde ölmüştür.[5]

Ayrıca bakınızDeğiştir

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ "Umar son of al-Khattab - Family Tree Diagram by Happy Books, The Islamic Children's Book Publishers". Happy-books.co.uk. 4 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Aralık 2012. 
  2. ^ Related in Al-Bukhari and Muslim: Fiqh-us-Sunnah, Volume 2: The Late Night Prayer, tahajjud (qiyam al-Layil)
  3. ^ Balyuzi, H. M.: Muhammad and the course of Islam. George Ronald, Oxford (U.K.), 1976, p.193
  4. ^ "431 hadith found in 'The Book of Faith (Kitab Al-Iman)' of Sahih Muslim". 9 Mart 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Aralık 2014. 
  5. ^ M. Yaşar Kandemir, TDV İslâm Ansiklopedisi, cilt: 1, sayfa: 127