Mâriye el-Kıbtiyye

Mâriye el-Kıbtiyye (Mâriyetü'l Kıbtiyye), İslam peygamberi Muhammed'in eşi.[1][2] Mısır’ın Said bölgesinden Hafn denilen bir köydendir. Kıptî bir baba ve Rum bir anneden dünyaya geldiği belirtilmektedir.

EvliliğiDüzenle

Muhammed, hicretin yedinci yılında Mısır Mukavkısı denilen Bizans'ın İskenderiye valisine bir mektup göndererek kendisini İslam'a davet etmiş, bunun üzerine Vali aldığı davete değer vermiş ancak İslam'ı kabul etmemiştir. Vali Mukavkıs, Muhammed'den kendisine mektup getiren elçi Hâtıb b.Ebî Beltaa'ya büyük ikramlarda bulunmuş ve Muhammed'e yazdığı cevabi mektupla birlikte, iki cariye, bir hadım ağası, 1000 miskal altın, kıymetli elbiseler, kumaşlar, güzel kokular ve bunun gibi bir takım hediyeler göndermiştir.[2] Mâriye ve kardeşi Sirîn adlı cariyeler Medine yolunda Hâtıb b.Ebî Beltaa'nın daveti üzerine[2] veya Medine'de Peygamber'in tebliği üzerine İslam'ı kabul edip Müslüman oldular. Mâriye el-Kıbtiyye, Muhammed ile nikâhlandıktan bir yıl sonra ondan bir erkek çocuk dünyaya getirmiştir.[3] Kardeşi Sirîn, Muhammed'in şâiri Hassan b. Sâbit ile evlenmiştir.[2]

Mâriye'nin cariyelik statüsünden, Müslüman olmasıyla veya bir çocuk dünyaya getirmesiyle kurtulduğunu ifade eden iki görüş bulunmaktadır.

Evliliğin Müslümanlar için önemiDüzenle

Mâriye el-Kıbtiyye'nin İslam peygamberi Muhammed ile evliliği, bütün Mısırlıları etkilemiştir. Müslümanlarla Mısır'daki Bizanslılar arasında çıkan savaşta, Mısırlılar tarafsız davranmış, Bizanslılara destek olmamışlardır. Mısırlıların tarafsız davranmalarının sebeplerinden biri olarak, kendi milletlerinden olan bir kadının, Peygamber'le evli oluşu gösterilmektedir.[1]

İbrahimDüzenle

Muhammed'in Mâriye el-Kıbtiyye'den dünyaya gelen çocuğuna İbrahim ismi verildi. İbrahim'in hangi yaşta vefat ettiği tartışma konusu olmakla birlikte yaygın olan görüş iki yaşını doldurmadan vefat ettiğidir.

VefâtıDüzenle

Mâriye, hicrî 16 senesinde vefat etmiş, cenaze namazı Ömer tarafından kıldırılmıştır.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ a b http://web.firat.edu.tr/msoysaldi/efendimizinevlilikleri.pdf Prof.Dr.Mehmet SOYSALDI
  2. ^ a b c d Kâinatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı, Salih SURUÇ,370. Baskı,s.609
  3. ^ İbn Sa’d, age., VIII, 212, 213.