Enes bin Nadr (ﺍﻧﺲ ﺑﻦ ﻧﻀﺮ, tam ismi; Enes b. en-Nadr b. Damdam el-Ensârî el-Hazrecî) Medineli bir sahabedir. Benî Adî b. Neccâr kabilesinden olup Enes bin Mâlik’in amcasıdır.

Uhud Muharebesi'nde öldürülmüştür. İslam inancina göre ölümün şerefli bir mertebesi sayılan şehitlik makamına sahip olduğu kabul edilmektedir. Kur’ân'da yer alan “Müminlerden öyle yiğitler var ki Allah’a verdikleri sözde durdular." (Ahzâb Suresi 33/23) meâlindeki âyetin Enes bin Nadr hakkında nâzil olduğu belirtilmiştir. Enes’in vücudunda seksenden fazla yara bulunduğu görülmüş, bu sebeple kız kardeşi Rubeyyi‘ onu güçlükle tanıyabilmiştir.

Kaynakça

değiştir
  • Müsned, III, 128, 167, 194, 201, 253;
  • Buhârî, “Cihâd”, 12, “Ṣulḥ”, 8;
  • İbn İshak, es-Sîre, s. 309;
  • Vâkıdî, el-Meġāzî, I, 280, 307; İbn Hişâm, es-Sîre, III, 83, 124-125;
  • İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-gabe (Bennâ), I, 155-156;
  • İbn Hacer, el-İsâbe, I, 74; IV, 301
  • İbn-i Kesir, c. 3, 89