Abdullah bin Zülbicâdeyn

sahabe

Abdullah bin Zülbicâdeyn, İslam peygamberi Muhammed'in sahabesi.


Abdullah bin Zülbicâdeyn
Arapça‎‎
Doğum Abdullah b. Abdinühm b. Afîf el-Müzenî
Mekke
Ölüm 630
Tebük
Din İslam

Mekke'nin Müzeyne kabilesine mensuptur. İslamın ilk yıllarında müslüman olmuştur. Tebük Seferi'nde ölmüştür.