Sâbit bin Kays

Sâbit bin Kays (ö.632), İslam peygamberi Muhammed'in sahabesi.


Sâbit bin Kays
Sâbit bin Kays bin Şemmas
ثابت بن قيس
Kendi dilinde adı Ebu Abdurrahman Sâbit bin Kays bin Şemmas el-Hazrecî
Doğum 589
Medine, Arabistan
Ölüm 633
Yemame, Arabistan
Milliyet Arap
Hazrec kabilesi
Diğer ad(lar)ı Lakaplar
Hatibü'l-ensar
Hatibü'n-nebi
Meslek Şair, Hatip
Evlilik ?Cemile bint Übey bin Selül
?Habibe bint Sehl
Çocuk(lar) Muhammed bin Sabit
Kays bin Sabit
İsmail bin Sabit
Yahya bin Sabit
Abdullah bin Sabit
Ebeveyn(ler) Kebşe bint Vakıd (anne)
Akraba(lar) Amir bin Ebu'l-Bükeyr (hicret kardeşi)
Aile Abdullah bin Revaha (kardeş)

Medine'nin Hazrec kabilesine mensuptur. Hicretten önce müslüman olmuştur.

Yemame Savaşı'nda Müseylime üzerine gönderilen ordunun komutanlarındandı. Bu savaşta ölmüştür.