Cafer bin Ebu Talib

sahabe

Cafer bin Ebu Talib ya da Cafer-i Tayyar (588 - 629), İslam peygamberi Muhammed'in sahabesi.


Cafer bin Ebu Talib
Arapçaجعفر ابن أبي طالب
Doğum588
Mekke
Ölüm629
Mute Muharebesi
Defin yeriMute, Ürdün
Diğer ad(lar)ıCafer-i Tayyar
Dinİslam
Çocuk(lar)Abdullah bin Cafer
Muhammed bin Cafer
Avn bin Cafer
Ebeveyn(ler)Ebu Talib (baba)
Fatıma bint Esed (anne)
Akraba(lar)Ali bin Ebu Talib (kardeş)
Talib bin Ebu Talib (kardeş)
Akil bin Ebu Talib (kardeş)
Ümmü Hani (kardeş)
Cümane bint Ebu Talib (kardeş)
Rayta bint Ebu Talib (kardeş)
Esma bint Ebu Talib (kardeş)
Abbas bin Abdulmuttalib (amca)
Câ‘fer et-Tayyâr’ın Davudî İsmailîlik'in 52nci Dâ’î'si olan "Mohammad Burhanuddin Sâhib" tarafından altın ve gümüşten yaptırılan Mu'teh, Ürdün'deki türbesi.

Hayâtı değiştir

Amcası Abbas bin Abdülmuttalib tarafından yetiştirilmiştir. Esma bint Umeys ile evlidir. Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar arasında yer almıştır. Mute Muharebesi, (Bizans İmparatorluğu'yla Müslümanlar arasında yapılan ilk savaştır.) sırasında Peygamber Muhammed'in:

Zeyd bin Harise’yi kumandan tayin ettim. Eğer Zeyd bin Harise vefât ederse yerine "Câ‘fer bin Ebû Tâlib" geçsin. "Câ‘fer bin Ebû Tâlib" vefât ederse, Abdullah bin Revaha geçsin. Eğer Abdullah bin Revaha da vefât ederse, Müslümanlar aralarından münasip birini seçip onu kendilerine kumandan yapsın.

emriyle ordunun başına geçip Bizans'a karşı mücadele vermiş ve vefat etmiş bir komutandır.

Oğulları, gelini ve torunları arasındaki meşhur şahsiyetler değiştir

 
Câ‘fer et-Tayyâr'ın Ürdün Mu'teh'deki türbesi.

Kaynakça değiştir

Bibliografya değiştir

  • Leone Caetani, Annali dell'Islam, Milano-Roma, U. Hœpli-Fondazione Caetani della Reale Accademia dei Lincei, 1906-1926, 10 voll (repr. Georg Olms, New York, 1972).
  • Ibn Ishaq/Ibn Hisham, Sīrat al-nabawiyya (Vita del Profeta), Il Cairo, 2 voll., Muṣṭafā al-Saqqā, İbrāhīm al-Ebyāri e ʿAbd al-Ḥafīẓ Šiblī (edd.), Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, II ed., 1955.