Süheyl bin Amr

sahabe

Süheyl bin Amr (Arapça: سهيل بن عمرو) bir zamanlar Mekke eşrafından olan ve Mekke'nin Fethinden sonra Müslüman olmuş sahabelerdendir. Bedir Muharebesinde esir alınmasına rağmen, Muhammed Süheyl'in cezalandırılmasına engel olmuş ve Hudeybiye Antlaşması'nın imzalandığı görüşmeye Süheyl müşriklerin temsilcisi olarak katılmış. Böylece kendisi Müslüman olmuş ve Suriye fetihlerinde İslam dininin yayılması için savaşmış. Amvas veba salgını sırasında ölmüştür.


Ebu Yezid Süheyl b. Amr b. Abdişems el-Amirî el-Kureşî
سهيل بن عمرو
Doğum?
Mekke
Ölüm639
Kudüs
Dinİslam
Çocuk(lar)Abdullah bin Süheyl
Ebu Cendel

Kaynakça değiştir