Fadl bin Abbas

sahabe

Fadl bin Abbas, İslam dininin peygamberi Muhammed'in sahabesi.


Fadl bin Abbas
Arapçaالفضل بن العباس‎‎
Doğum?
Mekke
Ölüm634
Ecnadeyn, Filistin
(Ecnadeyn Muharebesi)
Dinİslam
Çocuk(lar)Ümmü Mektum bint Fadl
Ebeveyn(ler)Abbas bin Abdulmuttalib (baba)
Lübabe bint el-Haris (anne)

Peygamberin amcası oğlu olan Fadl, Mekke döneminde müslüman oldu[1] fakat şiddet ortamı yüzünden açıklayamadı. Mekke'nin fethinden önce babasıyla Medine'ye hicret etti.

Mekke'nin fethine, Huneyn Muharebesi'ne katıldı. Veda Haccı'nda peygamberin devesine binmiştir. Bunun için 'Redîfu'r Rasûl' lakabını almıştır. Peygamberin cenazesini yıkayan ve mezarına indirenlerin arasındaydı.

Fadl'ın ölümü konusu ihtilaflıdır. Bazı kaynaklarda Suriye'de bir salgın hastalık sırasında öldüğü diğer bazı kaynaklarda Ecnadeyn Muharebesi sırasında öldüğü bildirilmiştir.[2]

Kaynakça değiştir

  1. ^ Ibn Sa'd, Tabakât, IV, 37
  2. ^ el-Isâbe, 212