Mekke'nin Fethi

Müslümanların Mekke'yi fethi
(Mekke'nin fethi sayfasından yönlendirildi)

Mekke'nin Fethi, 11 Ocak 630[4] (Hicrî : 20 Ramazan 8) tarihinde Peygamber Muhammed komutasındaki Müslüman ordusunun, Mekkeli Kureyşliler'in elindeki Mekke'yi fethetmesidir. Bu fetih, İslam tarihindeki önemli olaylardan biridir. Fetih, Arap Yarımadası'nda İslam'ın yayılışını da hızlandırmıştır.

Mekke'nin Fethi
Müslümanlar - Kureyşliler çatışmaları
Siyer-i Nebi 298a.jpg
Muhammed ve ashabını Mekke'ye ilerlerken gösteren bir betimleme (Kanatlı betimlenen varlıklar, İslam'daki Dört Büyük Melek olan Cebrail, Azrail, Mikâil ve İsrafil'dir. Kur'an'da yasak edilmemesine rağmen, İslam'da meleklerin betimlenmesi pek hoş karşılanmaz ve sıklıkla rastlanmaz. Siyer-i Nebi; 1595)
Tarih11 Ocak 630[1]
Bölge
Sonuç Müslümanların kesin zaferi, Mekke'nin alınması
Taraflar
Müslümanlar
Mekkeli Kureyşliler
Komutanlar ve liderler
 • Ebu Süfyan bin Harb
 • İkrime bin Ebu Cehil
 • Safvan bin Ümeyye
 • Güçler
  10.000 2.000 - 4.000 (yaklaşık)
  Kayıplar
  2 [2] 13 [3]

  Fetih öncesiDüzenle

  Bir süre önce Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında Hudeybiye Antlaşması yapılmıştı. Mekkeli Kureyşlilerin müttefiki olan Benî Bekir kabilesi, bu antlaşmaya aykırı bir biçimde, Müslümanların himâyesindeki Benî Huzaa kabilesine saldırdı.[5][6]

  İslam peygamberi Muhammed, Mekke'ye haber göndererek, öldürülenlerin kan bedellerinin ödenmesini veya Benî Bekir kabilesiyle olan ittifakın sonlandırılmasını, aksi hâlde Hudeybiye Antlaşması'nın bozulmuş sayılacağını ve savaşa mecbur kalacaklarını bildirdi. Mekkeliler, teklifleri reddettiler ve savaşa hazırlanacaklarını haber verdiler.[7]

  Mekkeli paganlar, daha sonra fikir değiştirip Ebu Süfyan'ı Müslümanları bir barışa iknâ etmesi için Medine'ye gönderdi. Ancak görüşmelerden hiçbir netice alınamadı.

  FetihDüzenle

  Muhammed, Hicret'in 8. yılında, Ramazan ayının 13. günü, yaklaşık 10 bin kişilik bir ordu ile Medine'den yola çıktı (4 Ocak 630).[8] 11 Ocak'ta Muhammed, ordusunu dört kola ayırdı ve ordusuna şu emri verdi:

  "Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça, hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz."

  Muhammed hareket emri verdi ve Fetih Suresi'ni okuyarak Mekke'ye girdi.[9] Muhammed'in ordusunun 3 tane kolu herhangi bir direnişle karşılaşmazken; Halid bin Velid'in komutasındaki 4. kol, İkrime bin Ebu Cehil önderliğindeki küçük bir saldırıyı geri püskürttü.[10]

  Muhammed, Mekke'ye girer girmez genel af ilan edildiğini bildirdi ve Ebu Süfyan'a bildirdiği şekilde kimseye dokunulmayacağını ilan etti. Ardından içerisinde 360 put bulunan Kâbe'ye yöneldi. İsra Suresi'nin 81. âyetini okuyarak putları birer birer devirdi. Daha sonra da beraberindeki Müslümanlar ile birlikte Kâbe'yi tavaf etti.

  SonrasıDüzenle

  Fetihten hemen sonra Muhammed, Kâbe'de ilk hutbesini verdi. Mekkelilerin şüphelerini de gidermek adına hutbesinde şu sözlere yer verdi:

  "Benim hâlimle sizin hâliniz, Yusuf'un kardeşlerine dediğinin tıpkısı olacaktır. Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi, ben de diyorum ki: 'Size bugün hiçbir başa kakma ve ayıplama yok. Allah, hepinizi bağışlasın. O, merhamet edenlerin en merhametlisidir. Gidiniz, sizler artık serbestsiniz." (Yusuf Sûresi 92. âyet)

  KaynakçaDüzenle

  Özel
  1. ^ MEKKE - Nebi Bozkurt - Mustafa Sabri Küçükaşcı
  2. ^ Akram, Agha Ibrahim (10 Ağustos 2007). Khalid Bin Al-waleed: Sword of Allah: A Biographical Study of One of the Greatest Military Generals in History. Maktabah Publications. s. 57. ISBN 978-0954866525. 
  3. ^ Akram 2007, p. 61.
  4. ^ Muhammad: Islam’s First Great General, by Richard A. Gabriel, p176.
  5. ^ İbn-i, Hişam (1971). es-Siretun Nebeviyye (Sîre). Beyrut. c. 4 s.32. 
  6. ^ SURUÇ, Salih (2005). Peygamberimizin Hayatı. İstanbul: Nesil Yayınları. ISBN 975-408-019-4 c. 2 s.470. 
  7. ^ SURUÇ, Salih. a.g.e. c. 2 s.469,470,471. 
  8. ^ 1 OCAK 630 MEKKE'NİN FETHİ
  9. ^ Sahih-i Buhari, Mekke'nin Fethi Gazası URL erişim tarihi:04 Ağustos 2008
  10. ^ Hamidullah, Muhammad. a.g.e. Yenişafak. s. 88. 
  Genel
  • Ünal Kılıç, Psikolojik Taktik Ölümsüz Zafer Mekke'nin Fethi, Kayıhan Yayınları, İstanbul 2009, 151 sayfa