Azrail

Ibrahimi dinlerde adı geçen meleklerden biri

Azrail,[not 1] İslam'da dört büyük melekten biri ve eceli dolmuş kişilerin canını almaya gelen 'ölüm meleği' olarak görülür.[2] Yahudilikte bu melek bazen ölen kişinin ruhunu taşıyan bir melek olarak uyarlanmıştır.[3]

Evelyn De Morgan'ın resmettiği İnsan silüetine bürünmüş Azrail, 1881

Etimoloji Değiştir

İsmin Süryanice veya İbranice olduğunu söyleyenlere göre azer ve el veya îl kelimelerinden oluşan bir terkiptir ve El'in yardımcısı manasına gelir.[4][5]

Aslının Arapça olduğunu söyleyenlere göre ise a-ze-ra ve el (îl) kelimelerinden oluşmuştur ve manası da güçlü kuvvetli, salabetli demektir.[6] Kelimenin diğer kullanımları Azeryahu, Azer-el, Azra-el (Yahvenin veye El'in yardımcısı) şeklindeydi ve Yahudilikte Ezra için kullanılmıştı.[7]

Yahudilikte Değiştir

Yahudi Angelojisinde birbirinden farklı canlıların ölümleriyle ilgili farklı ölüm melekleri bulunur: Cebrâil kralların, Kapzil gençlerin, Maşbir hayvanların, Maşhit çocukların, Af ve Hemah da insanların ve büyük hayvanların canlarını alır.

Ölüm meleklerinden biri Şeytan ve Samael denir.[8] Günahkarları Tanrı'nın önünde başarılı bir şekilde suçladığında onları öldürür. Yahudilikte Mesih geldiği zaman, ölüm ortadan kalkacak ve Mesih ölüm meleğini yok edecektir.

İslamiyette Değiştir

Allah'ın kendisine verdiği emirle canlıların ruhlarını almakla görevli olan ölüm meleği için Kur'an ve Hadislerde Melekü'l-Mevt (ölüm meleği) terimi kullanılmaktadır. "De ki; üzerinize memur edilen ölüm meleği, canınızı alır Sonra Rabbinize döndürülürsünüz" (es-Secde, 32/11)

İslamda Azrail kelimesi, Kuran veya hadislerde geçmemektedir, ama tefsirle sabittir. Müslüman alimler bu meleğin adının "Azrail" olduğunu bildirmektedir. O ve onun emrindeki meleklerin hepsi ölüm melekleridir.[9] Azrail, İslam dinindeki dört büyük melekten biridir. İnsanların canını almakla görevlidir. Ölüm Meleği, Kur’an ve sahih hadislerde, melekül-mevt (ölüm meleği) şeklinde de anılmıştır. (Secde Suresi: 11)

Onun emrinde de bazı melekler vardır. Bu melekler de kendilerine Allah tarafından ulaştırılan emirleri yerine getirirler. "Nihayet birinize ölüm gelince elçilerimiz onun canını alırlar, onlar hiç geri kalmazlar" (el-En'âm, 6/61) Kur'an'da, meleklerin kâfir olan bir kul ile mümin olan bir kulun canlarını alışları tasvir edilmektedir. Kâfirlerin can verişleri şöyle tarif edilmektedir: "Melekler, kâfirlerin canlarını alırken onları görseydin, onların yüzlerine ve arkalarına vuruyorlar: Haydi, yangın (Cehennem) azabını tadın diyorlardı" (el-Enfal, 8/50) Nâşitat meleklerinin müminlerin canlarını da tatlılıkla alışları şöyle ifade edilmektedir: "Melekler iyi insanlar olarak canlarını aldıkları kimselere de: Selâm size, yaptıklarınıza karşılık Cennet'e girin' derler" (en-Nahl, 16/32)

Hadislerde Değiştir

Ölüm meleği Musa‘ya ruhunu alması için gönderilir. Musa, melekul mevt’e tokat atıp bir gözünü çıkarır. Melekul mevt Rabbine dönerek: “Beni öyle bir kula gönderdin ki, ölümü istemiyor" der Allah O’na gözünü iade eder."[10][11]

Ayrıca bakınız Değiştir

Bibliyografi Değiştir

Notlar
 1. ^ İbraniceעֲזַרְאֵל, romanize: ʿázarʾēl, lit. "Yahveh'in yardımcısı' veya 'Yahveh'in meleği";[1]:64–65 Arapçaعزرائيل, ʿAzrāʾīl veya ملك الموت, Malak al-Mawt lit. 'ölüm meleği'
Kaynaklar
 1. ^ Davidson, Gustav (1967), A Dictionary of Angels, Including the Fallen Angels. 24 Temmuz 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 2. ^ "Azrâil". İslam Ansiklopedisi. 24 Temmuz 2020. 24 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 3. ^ Michelle M. Hamilton Beyond Faith: Belief, Morality and Memory in a Fifteenth-Century Judeo-Iberian Manuscript BRILL, 14.11.2014 9789004282735 p. 234
 4. ^ Kurtubî, tefsir, 2/39
 5. ^ alusi, ruhul-meanî, 15/499
 6. ^ Askalanî, Ahmed b. Ali, El-imtinâ bi’l-erbaîne’l-mütebâyinetü’s-sima’, 1/110
 7. ^ "Arşivlenmiş kopya". 18 Şubat 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Şubat 2022. 
 8. ^ http://www.jewishencyclopedia.com/articles/5018-death-angel-of 16 Şubat 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (İngilizce)
 9. ^ "Ölüm meleğinin adı 'Azrail' Kur'an veya hadislerde geçiyor mu? Azrail ismi ne Kur'an ne de hadislerde geçiyormuş, geçen sadece "melekül mevt"miş!.. » Sorularla İslamiyet". Sorularla İslamiyet. 20 Temmuz 2011. 28 Kasım 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Haziran 2022. 
 10. ^ Sahihi Buhari, 2/113 ve 4/191
 11. ^ Sahihi Muslim 4/1843