Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü

Sağlık örgütü

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (DHSÖ) Dünya çapında hayvan sağlığının iyileştirilmesi sorumlu uluslararası bir örgüttür.

DHSÖ logosu.
Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (DHSÖ) Merkez binası, Paris

Geçmiş

değiştir

Küresel düzeyde hayvan hastalıklarıyla mücadele ihtiyacı 25 Ocak 1924 tarihinde imzalanan uluslararası anlaşma ile Uluslararası Salgın Hastalıklar Ofisinin açılmasına yol açtı. Mayıs 2003'te ofis Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü haline geldi. Dünya Ticaret Örgütü tarafından referans kuruluş olarak kabul edilmektedir ve 2014 yılı itibarıyla üyesi olan 180 devlet vardır. DHSÖ 45 uluslararası ve bölgesel kuruluş ile sürekli ilişki içindedir ve her kıtada bölgesel ve alt-bölgesel ofisleri bulunmaktadır. Ofisin temel amacı salgın hastalıkları kontrol ve etmek ve yayılmalarını önlemek için çalışmaktır. Birleşmiş Milletler sistemine bağlı değildir; özerk bir kurumdur, mali açıdan ve faaliyetleri açısından kendi tüzük metinleri vardır. Paristeki ilk genel oturumundan beri, hükûmetlerin temsilcilerinden oluşan bir komitenin yetkisi altında kendi çalışmalarını sürdürmektedir.

Örgütün 24 tane kurucu üyesi vardır, bunlar: Arjantin, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Danimarka, Mısır, İspanya, Finlandiya, Fransa, Büyük Britanya, Yunanistan, Guatemala, Macaristan, İtalya, Lüxemburg, Fas, Meksika, Monako, Hollanda, Peru, Polonya, Prtekiz, Romanya, Siam (Tayland), İsveç, İsviçre, Çekoslovakya ve Tunus'tur.

Üye Ülke Üye olduğu tarih
  21 Temmuz 1960
  11 Şubat 1991
  8 Ekim 1962
  28 Temmuz 1993
  1 Aralık 1976
  25 Ocak 1924
  2 Mart 1992
  1 Kasım 1945
  14 Aralık 1955
  2 Mart 1992
  18 Eylül 1973
  21 Eylül 1971
  17 Eylül 1974
  9 Aralık 1966
  24 Ekim 1945
  25 Ocak 1924
  25 Eylül 1981
  20 Eylül 1960
  21 Eylül 1971
  14 Kasım 1945
  22 Mayıs 1992
  17 Ekim 1966
  25 Ocak 1924
  21 Eylül 1984
  25 Ocak 1924
  20 Eylül 1960
  18 Eylül 1962
  16 Eylül 1975
  14 Aralık 1955
  20 Eylül 1960
  9 Kasım 1945
  20 Eylül 1960
  20 Eylül 1960
  24 Ekim 1945
  24 Ekim 1945
  5 Kasım 1945
  12 Kasım 1975
  20 Eylül 1960
  2 Kasım 1945
  20 Eylül 1960
  22 Mayıs 1992
  24 Ekim 1945
  20 Eylül 1960
  25 Ocak 1924
  17 Eylül 1991
  20 Eylül 1960
  25 Ocak 1924
  20 Eylül 1977
  18 Aralık 1978
  24 Ekim 1945
  21 Aralık 1945
  25 Ocak 1924
  24 Ekim 1945
  12 Kasım 1968
  28 Mayıs 1993
  17 Eylül 1991
  13 Kasım 1945
  13 Ekim 1970
  25 Ocak 1924
  25 Ocak 1924
  20 Eylül 1960
  21 Eylül 1965
  31 Temmuz 1992
  18 Eylül 1973
  8 Mart 1957
  25 Ocak 1924
  25 Ocak 1924
  12 Aralık 1958
  17 Eylül 1974
  20 Eylül 1966
  24 Ekim 1945
  17 Aralık 1945
  25 Ocak 1924
  19 Kasım 1946
  30 Ekim 1945
  28 Eylül 1950
  24 Ekim 1945
  21 Aralık 1945
  14 Aralık 1955
  11 Mayıs 1949
  25 Ocak 1924
  18 Eylül 1962
  18 Aralık 1956
  14 Aralık 1955
  2 Mart 1992
  16 Aralık 1963
  14 Mayıs 1963
  2 Mart 1992
  14 Aralık 1955
  17 Eylül 1991
  24 Ekim 1945
  17 Ekim 1966
  2 Kasım 1945
  14 Aralık 1955
  18 Eylül 1990
  17 Eylül 1991
  25 Ocak 1924
  8 Nisan 1993
  20 Eylül 1960
  1 Aralık 1964
  17 Eylül 1957
  21 Eylül 1965
  28 Eylül 1960
  1 Aralık 1964
  27 Ekim 1961
  24 Nisan 1968
  25 Ocak 1924
  17 Eylül 1991
  27 Ekim 1961
  28 Haziran 2006
  25 Ocak 1924
  16 Eylül 1975
  19 Nisan 1948
  23 Nisan 1990
  14 Aralık 1955
  25 Ocak 1924
  25 Ocak 1929
  24 Ekim 1945
  24 Ekim 1945
  20 Eylül 1960
  7 Ekim 1960
  27 Kasım 1945
  7 Ekim 1971
  30 Eylül 1947
  13 Kasım 1945
  10 Ekim 1975
  24 Ekim 1945
  25 Ocak 1924
  24 Ekim 1945
  25 Ocak 1924
  25 Ocak 1924
  21 Eylül 1971
  17 Eylül 1991
  2 Mart 1992
  25 Ocak 1924
  24 Ekim 1945
  18 Eylül 1962
  2 Mart 1992
  16 Eylül 1975
  24 Ekim 1945
  28 Eylül 1960
  1 Kasım 2000
  21 Eylül 1976
  27 Eylül 1961
  21 Eylül 1965
  25 Ocak 1924
  22 Mayıs 1992
  20 Eylül 1960
  7 Kasım 1945
  14 Temmuz 2011
  25 Ocak 1924
  14 Aralık 1955
  12 Kasım 1956
  4 Aralık 1975
  24 Eylül 1968
  25 Ocak 1924
  25 Ocak 1924
  24 Ekim 1945
  2 Mart 1992
  25 Ocak 1924
  27 Eylül 2002
  20 Eylül 1960
  18 Eylül 1962
  25 Ocak 1924
  24 Ekim 1945
  2 Mart 1992
  25 Ekim 1962
  24 Ekim 1945
  9 Aralık 1971
  25 Ocak 1924
  14 Aralık 1961
  24 Ekim 1945
  18 Aralık 1945
  2 Mart 1992
  15 Eylül 1981
  15 Eylül 1981
  20 Eylül 1977
  30 Eylül 1947
  1 Aralık 1964
  25 Ağustos 1980

Dünya Hayvan Sağlığı Bilgi Veritabanı Arabirimi (WAHID)

değiştir

Bilgilerin zamanında yayınlanması salgınların önlenmesi açısından çok önemlidir. WAHID arayüzü, DHSÖ'nün yeni Dünya Hayvan Sağlığı Bilgi Sistemi içinde bulunan tüm verilere erişim sağlar.

Bu sistemle aşağıdaki bilgilere ulaşılabilir:

  • Acil bildirimler ve bu olaylar hakkında takip raporlarının yanı sıra bu ülkelerde meydana gelen olağanüstü hastalık olaylarına yanıt olarak üye ülkeler tarafından sunulan takip raporları,
  • Her ülkede DHSÖ tarafından listelenen hastalık durumlarını açıklayan altı aylık raporlar,
  • Laboratuvar ve aşı üretim tesisleri, hayvan sağlığı ile ilgili daha fazla arka plan bilgi veren faaliyet raporları

Dış bağlantılar

değiştir