Terör örgütü olarak tanımlanmış örgütler listesi

liste

Bir dizi ulusal hükûmet ve iki uluslararası kuruluş, terörist olarak tanımladıkları örgütlerin listelerini oluşturmuştur. Aşağıdaki tanımlanmış terörist örgütleri listesi, mevcut ve eski ulusal hükûmetler ve hükûmetler arası kuruluşlar tarafından terörist olarak tanımlanan örgütleri listeler. Bu tür tanımlamaların genellikle örgütlerin faaliyetleri üzerinde önemli bir etkisi olmuştur. Terörist olarak tanımlanan birçok örgüt, terörizmi amaçlarına ulaşmak için askeri bir taktik olarak kullanmayı reddetmiştir ve terörizmin yasal tanımı konusunda uluslararası bir fikir birliği yoktur.[1][2] Bazı örgütlerin birden fazla kanadı veya bileşeni vardır ve bunlardan biri veya birkaçı terörist olarak tanımlanırken diğerleri değildir.

Bu liste, yalnız kurt terörü olarak kabul edilen terörizmle suçlanan bağımsız bireyleri içermez. Bu liste aynı zamanda geniş çapta terörist olarak kabul edilebilecek, ancak yukarıda belirtilen kriterlere göre resmi olarak bu şekilde tanımlanmayan örgütleri da kapsamamaktadır.

Şu anda çeşitli hükûmetler tarafından resmî olarak terörist olarak tanımlanan örgütler

değiştir
Örgüt Tanımlayanlar
BMGK DAEŞ ve El-Kaide Yaptırımlar Komitesi tarafından tanımlanmıştır
Abdullah Azzam Tugayları  Birleşmiş Milletler,  Arjantin,[3]  Bahreyn,  Kanada,  Irak,[4]  Japonya,[5]  Yeni Zelanda,  Birleşik Arap Emirlikleri,[6][7][8]  Birleşik Krallık,  ABD
Ebu Seyyaf  Birleşmiş Milletler,  Arjantin,[3]  Avustralya,[9]  Bahreyn,  Kanada,  Japonya,[5][10]  Malezya,  Yeni Zelanda,  Filipinler,  Birleşik Arap Emirlikleri,[6][7][8]  Birleşik Krallık,  ABD
Aden-Abyan İslam Ordusu  Birleşmiş Milletler,[11]  Arjantin,[3]  Bahreyn,  Japonya,[5]  Yeni Zelanda,  Birleşik Krallık
El-Harameyn Vakfı  Birleşmiş Milletler,  Arjantin,[3]  Bahreyn,  Irak,[4]  Japonya,[5]  Yeni Zelanda,  Pakistan,[12]  Rusya[13]
İttihad ül-İslamiye  Birleşmiş Milletler,  Arjantin,[3]  Japonya,[5]  Yeni Zelanda,  Birleşik Krallık
El-Murabitun[upper-alpha 1]  Birleşmiş Milletler,  Arjantin,[3]  Avustralya,[9]  Bahreyn,  Kanada,  Irak,[4][15]  Japonya,[5]  Yeni Zelanda,  Birleşik Arap Emirlikleri,[6][7][8]  Birleşik Krallık,  ABD[14]
El-Nusra Cephesi[upper-alpha 2]  Birleşmiş Milletler,[21]  Arjantin,[3]  Avustralya,[9]  Bahreyn,  Kanada,  İran,[22]  Irak,[23][24]  Japonya,[5]  Kazakistan,  Kuveyt,[25]  Kırgızistan  Lübnan,[26]  Malezya,  Yeni Zelanda,  Suriye,[27][28]  Rusya,[13]  Suudi Arabistan,[29]  Tacikistan,  Türkiye,[30][31]  Birleşik Arap Emirlikleri,[6][7][8]  Birleşik Krallık,  ABD[32]
El-Kaide  Birleşmiş Milletler,[33]  Avrupa Birliği,[34]  Arjantin,[3]  Avustralya,[9]  Bahreyn,  Brezilya,[35]  Kanada,  Çin,[36]  Hindistan,[37]  Endonezya,[38]  İran,[39]  İrlanda,[40]  İsrail,[41][42]  Japonya,[5][43][44]  Kazakistan,  Kırgızistan,  Malezya,  Yeni Zelanda,  Pakistan,[12]  Paraguay,[45]  Rusya,[13]  Suudi Arabistan,[46]  Tacikistan,  Türkiye,[47]  Birleşik Arap Emirlikleri,[6][7][8]  Birleşik Krallık,  ABD
Arap Yarımadası el-Kaidesi  Birleşmiş Milletler,  Arjantin,[3]  Avustralya,[9]  Bahreyn,  Kanada,  Japonya,[5]  Malezya,  Yeni Zelanda,  Suudi Arabistan,[48]  Birleşik Arap Emirlikleri,[6][7][8]  ABD
Mağrip el-Kaidesi  Birleşmiş Milletler,  Arjantin,[3]  Avustralya,[9]  Bahreyn,  Kanada,  Japonya,[5]  Malezya,  Yeni Zelanda,  Rusya,[13]  Birleşik Arap Emirlikleri,[6][7][8]  ABD
Ensar eş-Şeriat (Libya)[upper-alpha 3][./Terör_örgütü_olarak_tanımlanmış_örgütler_listesi#cite_note-59 [upper-alpha 3]]  Birleşmiş Milletler,  Arjantin,[3]  Bahreyn,  Irak,[4]  Japonya,[5]  Yeni Zelanda,  Türkiye,[50]  Birleşik Arap Emirlikleri,[6][7][8]  Birleşik Krallık,  ABD
Ensar eş-Şeriat (Tunus)  Birleşmiş Milletler,  Arjantin,[3]  Bahreyn,  Irak,[4]  Japonya,[5]  Yeni Zelanda,  Tunus,[51]  Birleşik Arap Emirlikleri,[6][7][8]  Birleşik Krallık,  ABD
Ensaru'l İslam  Birleşmiş Milletler,  Arjantin,[3]  Avustralya,[9]  Bahreyn,  Kanada,  Japonya,[5]  Yeni Zelanda,  Birleşik Arap Emirlikleri,[6][7][8]  Birleşik Krallık,  ABD
Ensarüddin  Birleşmiş Milletler,  Arjantin,[3]  Bahreyn,  Irak,[52]  Japonya,[5]  Yeni Zelanda,  Birleşik Arap Emirlikleri,[6][7][8]  ABD,  Kanada[53]
Ansaru  Birleşmiş Milletler,  Bahreyn,  Irak,[4][15]  Japonya,[5]  Yeni Zelanda,  Birleşik Krallık,  ABD
Silahlı İslami Grup  Birleşmiş Milletler,  Arjantin,[3]  Bahreyn,  Kanada,  Japonya,[5]  Yeni Zelanda,  Birleşik Krallık,
Usbetü'l Ensar  Birleşmiş Milletler,  Arjantin,[3]  Bahreyn,  Kanada,  Japonya,[5]  Kazakistan,  Yeni Zelanda,  Rusya,[13]  Birleşik Arap Emirlikleri,[6][7][8]  Birleşik Krallık,  ABD
Boko Haram  Birleşmiş Milletler,  Avustralya,[9]  Bahreyn,  Kanada,  Irak,[4][15]  Japonya,[5]  Malezya,  Yeni Zelanda,  Türkiye,[6][7][8]  Birleşik Arap Emirlikleri,[54]  Birleşik Krallık,  ABD
Kafkasya Emirliği  Birleşmiş Milletler,[55]  Arjantin,[3]  Bahreyn,  Kanada,  Japonya,[5]  Yeni Zelanda,  Rusya,[13]  Birleşik Arap Emirlikleri,[6][7][8]  Birleşik Krallık,  ABD[56]
Mısır İslam Cihadı[upper-alpha 4]  Birleşmiş Milletler,  Arjantin,[3]  Bahreyn,  Kanada,  Japonya,[5]  Yeni Zelanda,  Rusya,[13]  Birleşik Krallık
Hakkani ağı  Birleşmiş Milletler,  Arjantin,[3]  Kanada,  Japonya,[5]  Yeni Zelanda,  Birleşik Arap Emirlikleri,[6][7][8]  Birleşik Krallık,  ABD
İslam Cihat Hareketi  Birleşmiş Milletler,  Arjantin,[3]  Bahreyn,  Japonya,[5]  Yeni Zelanda,  Birleşik Krallık,  ABD
Hareketü'l Mücahit  Birleşmiş Milletler,  Bahreyn,  Kanada,  Japonya,[5]  Yeni Zelanda,  Hindistan,[37]  Birleşik Krallık,  ABD
Şam el-İslam Hareketi  Birleşmiş Milletler,  Arjantin,[3]  Bahreyn,  Japonya,[5]  Yeni Zelanda,  ABD[57]
Hareketü'l Ensar[upper-alpha 5]  Birleşmiş Milletler,  Avustralya,[9]  Kanada,[59]  Yeni Zelanda,  Hindistan,[37]  Pakistan[12]
Heyetu Tahriru'ş Şam[upper-alpha 6]  Birleşmiş Milletler,  Arjantin,[3]  Suriye[kaynak belirtilmeli]  Yeni Zelanda,  Rusya,[13]  Türkiye,[60]  Birleşik Krallık,  ABD
Cihat Birliği  Birleşmiş Milletler,  Arjantin,[3]  Çin,[61]  Kırgızistan  Yeni Zelanda,  Pakistan,[62]  Birleşik Krallık,  ABD
Özbekistan İslami Hareketi  Birleşmiş Milletler,  Arjantin,[3]  Avustralya,[9]  Bahreyn,  Kanada,  Çin,[61]  Japonya,[5]  Kazakistan,  Kırgızistan  Yeni Zelanda,  Pakistan,[62]  Rusya,[13]  Tacikistan,  Birleşik Arap Emirlikleri,[6][7][8]  Birleşik Krallık,  ABD
Büyük Sahra İslam Devleti  Birleşmiş Milletler,  Arjantin,[3]  Kanada,[53]  Irak,[63]  Japonya,[5]  Yeni Zelanda,  ABD
Irak ve Şam İslam Devleti  Birleşmiş Milletler,[21]  Avrupa Birliği,[64]  Arjantin,[3]  Avustralya,[9]  Azerbaycan,[65]  Bahreyn,  Kanada,  Çin,[66]  Mısır,[67]  Hindistan,[37]  Endonezya,[68] Irak,[69][70][71]  İran,[72]  İsrail,[73]  Japonya,[5]  Ürdün,[74]  Kazakistan,  Kuveyt,[25]  Kırgızistan  Lübnan,[26][75]  Paraguay,[45]  Malezya,  Yeni Zelanda,  Pakistan,[62]  Paraguay,  Suriye,[kaynak belirtilmeli]  Rusya,[13]  Suudi Arabistan,[29]  Tacikistan,  Türkiye,[76][77]  Birleşik Arap Emirlikleri,[6][7][8]  Birleşik Krallık,  ABD
DEAŞ-Horasan Eyaleti  Birleşmiş Milletler,  Afganistan,[78]  Arjantin,[3]  Avustralya,[79]  Kanada,  Irak,[80]  Japonya,[5]  Yeni Zelanda,  Hindistan,[37]  ABD
DEAŞ-Libya Eyaleti  Birleşmiş Milletler,  Avustralya,[9]  Irak,[81]  Japonya,[5]  ABD
DEAŞ-Yemen Eyaleti  Birleşmiş Milletler,  Irak,[81]  Japonya,[5]  ABD[82]
DEAŞ-Batı Afrika Eyaleti  Birleşmiş Milletler,  Japonya,[5]  ABD
Ceyş-i Muhammed  Birleşmiş Milletler,  Avustralya,[9]  Bahreyn,  Kanada,  Hindistan,[37]  Japonya,[5]  Yeni Zelanda,  Pakistan,[12]  Birleşik Arap Emirlikleri,[6][7][8]  Birleşik Krallık,  ABD
Ceyş'ül-Muhacirin vel-Ensar  Birleşmiş Milletler,  Bahreyn,  Kanada,  Japonya,[5]  Yeni Zelanda,  ABD[57]
Cemaat Anşarut Devlet  Birleşmiş Milletler,  Endonezya,[68]  Japonya,[5]
Cemaat Anşarut Tevhid  Birleşmiş Milletler,  Bahreyn,  Endonezya,[83]  Japonya,[5]  Malezya,  Yeni Zelanda,  ABD
Cemaat Nasrülislam vel Müslimin[upper-alpha 7]  Birleşmiş Milletler,  Kanada,  Irak,[84]  Yeni Zelanda,  Birleşik Krallık,  ABD
Cemaat-ül-Ahrar  Birleşmiş Milletler,  Arjantin,[3]  Japonya,[5]  Yeni Zelanda,  Pakistan,[62]  Birleşik Krallık,  ABD[85]
İslam Cemaati  Birleşmiş Milletler,  Arjantin,[3]  Avustralya,[9]  Bahreyn,  Kanada, Endonezya,[83] Japonya,[5][10][86]  Malezya,  Yeni Zelanda,  Birleşik Krallık,  ABD
Cund el-Aksa  Birleşmiş Milletler,  Arjantin,[3]  Japonya,[5]  Malezya,  Yeni Zelanda,  Suudi Arabistan,[87]  Birleşik Krallık,  ABD[88]
Cund el-Hilafe  Birleşmiş Milletler,  Arjantin,[3]  Bahreyn,  Japonya,[5]  Kazakistan,  Yeni Zelanda,  Birleşik Krallık,
Katibat el-İmam el-Buhari  Birleşmiş Milletler,  Arjantin,[3]  Irak,[89]  Yeni Zelanda,  Japonya,[5]  Kırgızistan  ABD[90]
Leşker-i Tayyibe  Birleşmiş Milletler,  Arjantin,[3]  Avustralya,[9]  Bahreyn,  Kanada,  Hindistan,[37]  Japonya,[5][43]  Yeni Zelanda,  Pakistan,[12]  Tacikistan,  Rusya,[13]  Birleşik Arap Emirlikleri,[6][7][8]  Birleşik Krallık,  ABDt
Leşker-i Cengvi  Birleşmiş Milletler,  Arjantin,[3]  Avustralya,[9]  Bahreyn,  Kanada,  Japonya,[5]  Yeni Zelanda,  Pakistan,[12]  Birleşik Krallık,  ABD
Libya İslami Savaşçı Grubu  Birleşmiş Milletler,  Arjantin,[3]  Bahreyn,  Japonya,[5]  Yeni Zelanda,
Fas İslami Savaşçı Grubu  Birleşmiş Milletler,  Arjantin,[3]  Bahreyn,  Japonya,[5]  Yeni Zelanda,  Birleşik Krallık,
Batı Afrika Birlik ve Cihat Hareketi  Birleşmiş Milletler,  Arjantin,[3]  Bahreyn,  Kanada,  Japonya,[5]  Yeni Zelanda,  ABD[kaynak doğrulanamadı]
Mujahidin Indonesia Timur  Birleşmiş Milletler,[91]  Arjantin,[3]  Bahreyn,  Japonya,[5]  Endonezya,[83] Malezya,  Yeni Zelanda,  Birleşik Krallık,
İslami Miras Yeniden Diriliş Toplumu  Birleşmiş Milletler,  Bahreyn,  Japonya,[5]  Yeni Zelanda,  Rusya[13]
Tehrik-i-Taliban Pakistan  Birleşmiş Milletler,  Arjantin,[3]  Bahreyn,  Kanada,  Japonya,[5]  Yeni Zelanda,  Pakistan,[12]  Birleşik Arap Emirlikleri,[6][7][8]  Birleşik Krallık,  ABD
Türkistan İslam Partisi[upper-alpha 8]  Birleşmiş Milletler,  Avrupa Birliği,[94]  Arjantin,[3]  Bahreyn,  Kanada,  Çin,[95]  Japonya,[5]  Kazakistan,  Kırgızistan  Malezya,  Yeni Zelanda,  Pakistan[96]  Rusya,[97]  Tacikistan,  Türkiye,[98]  Birleşik Arap Emirlikleri,[6][7]  Birleşik Krallık
Diğer örgütler
18. Cadde Çetesi  El Salvador[99]
Ebu Nidal Örgütü  Avrupa Birliği,[100]  Kanada,  Japonya,[10][86]  Birleşik Krallık,
Addamir  İsrail[101]
Ecned Misr  Mısır,[102]  Birleşik Arap Emirlikleri,[6][7][8]  Birleşik Krallık,  ABD[103]
el-Aksa Vakfı  Avrupa Birliği[100]
El-Aksa Şehitleri Tugayları  Avrupa Birliği,[100]  Kanada,  Japonya,[10][43]  Yeni Zelanda,  ABD
El-Eştar Tugayları  Bahreyn,  Kanada,  Birleşik Krallık,  ABD
El-Badr  Hindistan[37]
İslam Cemaati  Avrupa Birliği,[100]  Kanada,  İsrail,[42]  Rusya,[13]  Birleşik Arap Emirlikleri,[6][7][8]  Birleşik Krallık,  ABD
El Gurabe  Birleşik Krallık
Hint Altkıtası el-Kaidesi  Avustralya,[9]  Kanada,  Hindistan,[37]  Japonya,[10]  Pakistan,[62]  ABD
Eş-Şebab  Avustralya,[9]  Kanada,  Japonya,[10]  Malezya,  Yeni Zelanda,  Birleşik Arap Emirlikleri,[6][7][8]  Birleşik Krallık,  ABD
El-Hak  İsrail[101]
Alex Boncayao Tugayı  ABD[104]
Akhil Bharat Nepali Ekta Samaj  Hindistan[37]
Ahvaz'ın Kurtuluşu İçin Arap Mücadelesi Hareketi  İran[105]
Atomwaffen Division  Birleşik Krallık,[106]  Kanada,[53]  Avustralya[107]
Azak Taburu  Rusya [108]
Uygulamalı Şiddetsiz Eylem ve Stratejiler Merkezi  Birleşik Arap Emirlikleri[6][7][8]
Tekfir vel-Hicret  Avrupa Birliği,[100]  Kazakistan,  Kırgızistan
El-Ömer-Mücahidin  Hindistan[37]
All Tripura Tiger Force  Hindistan[37]
Ensar Beytu'l Makdis[upper-alpha 9]  Avustralya,[9]  Kanada,  Mısır,[111]  Yeni Zelanda,  Birleşik Arap Emirlikleri,[6][8]  Birleşik Krallık,  ABD
Ensarü'l Halife [upper-alpha 10]  Avustralya,[112]  Malezya
Ensar ül İslam  Birleşik Krallık,  ABD[113]
Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu  Malezya,  Myanmar
İslam Ordusu  Birleşik Arap Emirlikleri,[6][7][8]  ABD
Nakşibendi Ordusu  Irak,[70]  ABD
Asa'ib Ehl el-Hak  Birleşik Arap Emirlikleri,[6]  ABD
Aum Şinrikyo  Kanada,  Kazakistan,  Rusya,[13]
Bedir Örgütü  Birleşik Arap Emirlikleri[6]
Babbar Halsa  Avrupa Birliği,[100]  Kanada,  Hindistan,[37]  Japonya,[10][86]  Malezya,  Birleşik Krallık
Bahreyn Özgürlük Hareketi  Bahreyn
Belucistan Kurtuluş Ordusu  Avrupa Birliği,[114]  Pakistan,[115]  Birleşik Krallık,  ABD[116][117]
Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları[upper-alpha 11]  Avustralya,[112]  Malezya
The Base  Kanada,[53] Birleşik Krallık,[118] Avustralya,[119] Yeni Zelanda[120]
Bisan Merkezi  İsrail[101]
Blood & Honour  Kanada
Değişim İçin Vatanseverler Koalisyonu  Orta Afrika Cumhuriyeti[121]
Combat 18  Kanada[118]
Filistin ile Hayır ve Dayanışma Komitesi  İsrail[41]
Hindistan Komünist Partisi (Maoist)  Hindistan[37]
Hindistan Komünist Partisi (Marksist-Leninist)  Hindistan[37]
Filipinler Komünist Partisi/Yeni Halk Ordusu  Avrupa Birliği,[100]  Japonya,[10]  Yeni Zelanda,  Filipinler,  ABD
TKP/ML  Türkiye[76]
Ateş Hücreleri Komplosu  ABD[122]
Devamlı İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu  Yeni Zelanda,  Birleşik Krallık,  ABD
Coordinadora Arauco-Malleco  Şili[123]
Amerikan İslam İlişkileri Konseyi  Birleşik Arap Emirlikleri,[124][125]
Cumann na mBan  Birleşik Krallık
Darül İslâm  Endonezya[83]
Deendar Anjuman  Hindistan[37]
Uluslararası Çocuklar İçin Savunma Filistin dalı  İsrail[101]
Donetsk Halk Cumhuriyeti  Ukrayna
Duhtaran-e-Millat  Hindistan[37]
Doğu Türkistan Enformasyon Merkezi  Çin[95]
Doğu Türkistan Kurtuluş Örgütü  Çin,[95]  Kazakistan,  Kırgızistan  Suudi Arabistan[126]
Euskadi Ta Askatasuna  Avrupa Birliği,[100]  Kanada,  Yeni Zelanda,  Birleşik Krallık,  ABD
1 Ekim Anti-Faşist Direniş Grupları  Avrupa Birliği[127]
14 Şubat Gençlik Koalisyonu  Bahreyn
Fianna Éireann  Birleşik Krallık
Force 17  İsrail[41]
Özgür Papua Hareketi  Endonezya[128]
Garo Ulusal Kurtuluş Ordusu  Hindistan[37]
İBDA-C  Avrupa Birliği,[100]  Türkiye[76]
Ülkü Ocakları  Kazakistan[129]
FETÖ/PDY Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi,[130]  Pakistan,[131]  Türkiye,[132]
Hamas  Avrupa Birliği,[133]  Avustralya,[134]  Kanada,  İsrail,[135]  Japonya,[10][43]  Paraguay,[45]  Birleşik Krallık,[136]  ABD, Amerikan Devletleri Örgütü[137]
İzzeddin el-Kassam Tugayları[upper-alpha 12]  Avrupa Birliği,[100]  Avustralya,[9]  Kanada,  İsrail,[139]  Japonya,[10]  Yeni Zelanda,  Birleşik Krallık,  ABD, Amerikan Devletleri Örgütü[137]
İran Ensar Hareketi  İran[140]
Hizbullah el-Nuceba Hareketi  ABD[141]
Hareketü'l Cihat el-İslami Bangladeş  Yeni Zelanda,  Birleşik Krallık,  ABD
Hareketü'l Mücahit/Alemi  Japonya,[5]  Birleşik Krallık
Hasm Hareketi  Kanada,  Mısır,[142]  Birleşik Krallık,  ABD[143]
Hizb-i İslami Gulbeddin  Kanada
Hizbullah Arap Birliği,[144] Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi,[145]  Arjantin,[3]  Avustralya,[146]  Bahreyn,  Kanada,  Kolombiya,[147]  Almanya,[148]  Honduras,[147]  İsrail,[149]  Malezya,  Paraguay,[45]  Suudi Arabistan,[150]  Birleşik Arap Emirlikleri,[150]  Birleşik Krallık,  ABD
Kürt Hizbullahı  Türkiye[76]
Hizbullah (Askeri kanat)[upper-alpha 13]  Avrupa Birliği,[151]  Bahreyn,  Kanada,  Malezya,  Yeni Zelanda,  Suudi Arabistan,[150]  Birleşik Arap Emirlikleri,[150]  Birleşik Krallık,  ABD
Hizbullah (Dış Güvenlik Örgütü)[upper-alpha 13]  Arjantin,[3]  Avustralya,[9]  Bahreyn,  Kanada,  Malezya,  Suudi Arabistan,[150]  Birleşik Arap Emirlikleri,[150]  Birleşik Krallık,  ABD
Hizbullah el-Hicaz  Suudi Arabistan,[48]  Birleşik Arap Emirlikleri[6][7][8]
Hizb ut-Tahrir  Çin,[152]  Mısır,[153]  İran,[153]  Kazakistan,  Pakistan,[12]  Rusya,[13]  Suudi Arabistan,[153]  Tunus,[154]  Tacikistan,  Türkiye[155][156]
Hizb ul-Mücahit  Avrupa Birliği,[100]  Hindistan,[37]  ABD,  Kanada[53]
Hofstad Ağı  Avrupa Birliği[100]
Yardım ve Gelişim için Kutsal Topraklar Vakfı  Avrupa Birliği,[100]  Japonya[10]  İsrail[41]
Husiler  Malezya,  Suudi Arabistan,[29]  Birleşik Arap Emirlikleri[6][7][8]
Hindistan Mücahitleri  Kanada,  Hindistan,[37]  Japonya,[10]  Yeni Zelanda,  Birleşik Arap Emirlikleri,[6][7][8]  Birleşik Krallık,  ABD
Uluslararası Sih Gençlik Vakfı  Avrupa Birliği,[100]  Kanada,  Hindistan[37]  Japonya,[10][86]
İrlanda Ulusal Kurtuluş Ordusu  Birleşik Krallık
HPG  Avustralya,[157]  Birleşik Krallık  Türkiye
YPG  Türkiye, Katar[158]
İrlanda Halk Kurtuluş Örgütü  Birleşik Krallık
İrlanda Cumhuriyet Ordusu  Birleşik Krallık[upper-alpha 14]
İslami Cihat

Mücahit Cemaati
 Japonya,[5]  Rusya[13]
Etkilenenler ve İhtiyaç Sahipleri İçin Uluslararası Yardım Fonu – Kanada  Kanada
Uluslararası Müslüman Akademisyenler Birliği  Bahreyn,  Mısır,[160][161]  Suudi Arabistan,[160][161]  Birleşik Arap Emirlikleri[160][161]
Tacikistan İslami Rönesans Partisi  Tacikistan,
İslam Devrimi Muhafızları Ordusu  Bahreyn,  Suudi Arabistan,[162]  ABD[163]
Kudüs Gücü  Bahreyn,  Kanada,  İsrail,[164]  Suudi Arabistan,[162]  ABD
DEAŞ - Sina Vilayeti  Avustralya,[9]  Kanada,  Japonya,[10]  Malezya,  Yeni Zelanda,  Katar,[165]  ABD
DEAŞ - Orta Afrika Vilayeti[upper-alpha 15]  ABD[166]
Dava ve Kur'an Cemaati  ABD[167]
Cemaatü'l Furkan  Japonya,[5]  Birleşik Krallık
Cemaatü'l Mücahit Bangladeş  Hindistan,[37]  Malezya,  Birleşik Krallık,  Bangladeş[168]
Jamaah Ansharusy Syariah  Endonezya[83]
Jamiat al-Islah al-Idzhtimai  Rusya[13]
Yahudi Yeraltı  İsrail[169]
Cemiyet-i İslami  Rusya[13]
Cund el-Şam  Rusya[13]
Cundullah  İran,[170]  Yeni Zelanda,  ABD
Kach ve Kahane Chai  Avrupa Birliği,[171]  Kanada,  İsrail,[41]  Japonya,[10][86]  ABD
Kamtapur Kurtuluş Örgütü  Hindistan[37]
Kangleipak Komünist Partisi  Hindistan[37]
Kanglei Yawol Kanna Lup  Hindistan[37]
Kataib Hizbullah  Birleşik Arap Emirlikleri,[6][7][8]  ABD
Halistan Komando Kuvveti  Hindistan[37]
Halistan Kurtuluş Kuvveti  Hindistan[37]
Halistan Zindabad Kuvveti  Avrupa Birliği,[100]  Hindistan[37]
İran Krallık Meclisi  İran[172]
İran Kürdistan Komala Partisi  İran,[173][174]
Komala (İran Komünist Partisi)  İran,[175]
Kürdistan'ın Emekçileri Komalası  İran[175]
Krasnoyarsk Cemaati  Rusya[13]
Ku Klux Klan Charleston, Güney Karolina,[176] Kanada'nın bazı kesimleri
Flag of Koma Civakên Kurdistanê.svg KCK  Türkiye[76]
Kürdistan Demokrat Partisi/Kuzey  Türkiye[76]
İran Kürdistan Demokrat Partisi  İran[175]
Kürdistan Demokrat Partisi (İran)  İran[175]
TAK[upper-alpha 16]  Avrupa Birliği,[100]  Avustralya,[157]  Birleşik Krallık,  ABD[177]
Kürdistan Özgürlük Partisi  İran[175]
PKK[upper-alpha 17]  Avrupa Birliği,[100]  Avustralya,[9]  Avusturya,[180]  Azerbaycan,[181]  Kanada,  İran,[182]  Japonya,[10][86]  Kazakistan,  Kırgızistan  Yeni Zelanda,  Suriye,[183] Türkiye,[76]  Birleşik Krallık,  ABD
Lehi  İsrail,[184]  Birleşik Krallık[185]
Tamil İlam Kurtuluş Kaplanları  Avrupa Birliği,[100]  Kanada,  Hindistan,[37]  Malezya,  Sri Lanka,[186]  Birleşik Krallık,  ABD
Live Fatemiyun  Kanada
Tanrı'nın Direniş Ordusu  Afrika Birliği,[187]  ABD[104]
Sadık Gönüllü Kuvvet  Avrupa Birliği,[127]  Birleşik Krallık
Luhansk Halk Cumhuriyeti  Ukrayna
Macina Kurtuluş Cephesi  Kanada[53]
Majelis Mujahidin Indonesia  ABD[188]
Manipur Halk Kurtuluş Cephesi  Hindistan[37]
Hindistan Maoist Komünist Merkezi  Hindistan[37]
MKP  Türkiye[76]
Mara Salvatrucha  El Salvador[99]
Maute Grubu  Japonya[10]
Meta Platforms  Rusya[189]
Minin ve Pojarski Halk Milisleri  Rusya[13]
Kudüs Çevresinde Mücahit Şura Konseyi[upper-alpha 18]  Kanada,  Birleşik Arap Emirlikleri,[6]  ABD
Müslüman Kardeşler Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü,[190]  Bahreyn,[191]  Mısır,[192]  Libya (Temsilciler Meclisi),[193]  Kazakistan,  Rusya,[13]  Suriye,[194]  Suudi Arabistan,[29]  Tacikistan,  Birleşik Arap Emirlikleri[6][7][8]
Kabiliye'nin kendi kendine yönetimi için hareket  Cezayir[195]
National Action  Birleşik Krallık
Bodoland Ulusal Demokratik Cephesi  Hindistan[37]
Ulusal Kurtuluş Ordusu  Avrupa Birliği,[100]  Kanada,  Japonya,[10]  Yeni Zelanda,  ABD,  Venezuela (Ulusal Meclis)[196]  Kolombiya[197]
Tripura Ulusal Kurtuluş Cephesi  Hindistan[37]
Ahvaz Ulusal Kurtuluş Hareketi  İran[105]
Nagaland Ulusal Sosyalist Konseyi  Hindistan[37]
Myanmar Ulusal Birlik Hükümeti  Myanmar[198]
Neo-JMB  Japonya[10]
Ağ (Rusya)  Rusya[13]
Orange Volunteers  Avrupa Birliği,[127]  Birleşik Krallık
Oromo Kurtuluş Ordusu  Etiyopya
Filistin Kurtuluş Cephesi  Kanada,  İsrail,[41]  Japonya,[10][86]  ABD
Dosya:Flag of the Islamic Jihad Movement in Palestine.svg Filistin İslami Cihat Örgütü  Avrupa Birliği,[100]  Avustralya,[9]  Kanada,  İsrail,[199]  Japonya,[10][43]  Yeni Zelanda,  Birleşik Krallık,  ABD
Interpal  İsrail[41]
Paraguay Halk Ordusu  Paraguay,[200]  ABD[200]
PJAK  İran,[175]  Türkiye,[201]  ABD,[202]
İçkerya ve Dağıstan Halkları Kongresi  Rusya[13]
Manipur Halk Kurtuluş Ordusu  Hindistan[37]
THKP-C  Birleşik Krallık
Halkın Mücahitleri Örgütü  İran,[203]  Irak,[204]  Japonya[86]
İran Milli Direniş Konseyi  İran
Kangleipak Halk Devrimci Partisi  Hindistan[37]
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi  Avrupa Birliği,[100]  Kanada,  Japonya,[10][86]  ABD
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık  Avrupa Birliği,[100]  Kanada,  Japonya,[10][86]  Birleşik Krallık,  ABD
Vaat Edilen Gün Tugayı  Birleşik Arap Emirlikleri[6]
Proud Boys  Kanada,[53]  Yeni Zelanda[120]
Gerçek İrlanda Cumhuriyet Ordusu  Yeni Zelanda,  Birleşik Krallık,  ABD
Kızıl El Komandosu  Birleşik Krallık
Kızıl El Savunucuları  Avrupa Birliği,[127]  Birleşik Krallık
Resistência Galega  İspanya[205]
Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri  Kanada,  Japonya,[10]  Yeni Zelanda,  Venezuela (Ulusal Meclis)[196]
Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri muhalifleri  ABD
Devrimci Antifaşist Vatansever Cephe  İspanya[206]
Devrimci Çekirdek  Avrupa Birliği,[127]  Birleşik Krallık[207]
17 Kasım Devrimci Örgütü  Avrupa Birliği,[127]  Birleşik Krallık
Kürdistan Devrim Partisi  Türkiye[76]
DHKP-C  Avrupa Birliği,[100]  Japonya,[10][86]  Yeni Zelanda,  Türkiye,[76]  Birleşik Krallık,  ABD
Devrimci Mücadele  Avrupa Birliği,[208]  ABD
Rus İmparatorluk Hareketi  ABD,[209]  Kanada[53]
Rachad  Cezayir[195]
Sağ Sektör (Kırım dalı)  Rusya[13]
Sabirin Hareketi  Kanada,  ABD[143]
Saor Éire  Birleşik Krallık
Suriye muhalefeti  İran,[210]  Rusya,[211]  Suriye[212]
The Saved Sect  Birleşik Krallık
Tebliğ Cemaati  Kazakistan, Suudi Arabistan[213]  Tacikistan,
Tevhid Selam  Türkiye[76]
Tigray Halk Kurtuluş Cephesi  Etiyopya [214]
Saraya el-Muhtar  Bahreyn,  Mısır,[215]  Suudi Arabistan,[215]  Birleşik Arap Emirlikleri[215]
Devrimciler Mezhebi  ABD[216]
Aydınlık Yol  Avrupa Birliği,[100]  Kanada,  Japonya,[10][43]  Yeni Zelanda,  ABD
Bingazi Devrimcileri Şura Konseyi[217]  Bahreyn,  Mısır,[217]  Suudi Arabistan,[217]  Birleşik Arap Emirlikleri[217]
Sipah-i Sahabi Pakistan  Pakistan,[12]  Birleşik Krallık
Sonnenkrieg Division  Birleşik Krallık
Hindistan Öğrencilerin İslami Hareketi  Hindistan[37]
Kafkasya Birleşik Mücahit Kuvvetlerinin Üst Şura Meclisi  Rusya[13]
Taliban  Kanada,  Japonya,[43]  Kazakistan,  Kırgızistan,  Tacikistan
Tehrik-i-Nefes-i-Şeriat-i-Muhammedi  Pakistan[12]  Birleşik Krallık
Tamil Nadu Kurtuluş Ordusu  Hindistan[37]
Tamil Ulusal Geri Alım Birlikleri  Hindistan[37]
Tamil Gençlik Örgütü  Sri Lanka[218][219]
Tanzim  İsrail[41]
Üçüncü Vietnam Cumhuriyeti  Vietnam[220]
Tamil İlam Ulusötesi Hükümeti  Sri Lanka[218][219]
Ulster Savunma Birliği  Avrupa Birliği,[127]  Birleşik Krallık
Ulster Gönüllü Gücü  Birleşik Krallık
Moon tarikatı  Kırgızistan
Tarımsal İş Komiteleri Birliği  İsrail[101]
Filistinli Kadınlar Komiteleri Birliği  İsrail[101]
Assam Birleşik Kurtuluş Cephesi  Hindistan[37]
Birleşik Ulusal Kurtuluş Cephesi  Hindistan[37]
Kolombiya Birleşik Öz Savunma Kuvvetleri  Japonya[10]
ABD Silahlı Kuvvetleri, CENTCOM ve Savunma Bakanlığı  İran[221]
Fethin Öncüleri[upper-alpha 19]  Kanada
Việt Tân  Vietnam[222]
Dosya:Flag of the Wagner Group (variant).svg Wagner Grubu  Estonya,[223][224]  Litvanya[225]
Weichán Auka Mapu  Şili[123]
YPJ  Türkiye
Dünya Tamil Hareketi  Kanada
Dünya Uygur Kurultayı  Çin[95]
Yermük Şehitleri Tugayı  ABD[226]

Önceden terörist olarak tanımlanan örgütler

değiştir

Aşağıda, geçmişte ilgili taraflarca resmi olarak terörist olarak belirlenmiş ancak o zamandan beri listeden çıkarılan örgütlerin listesi yer almaktadır.

Örgüt Tanımlayanlar
Ebu Nidal Örgütü  ABD (8 Ekim 1997 – 1 Haziran 2017[110])
Afrika Ulusal Kongresi  Güney Afrika (16 Aralık 1961 – 11 Şubat 1990[227]),  ABD (Ağustos 1988[228] – 2008[229][230])
el-Harameyn Vakfı'nın ABD dalı  Yeni Zelanda (?–2014)[231]
¡Alfaro Vive, Carajo!  Ekvador (1984–1991)
Azak Taburu  Japonya (2021–2022),[232]
Nuclei di Iniziativa Proletaria  Avrupa Birliği (?–2007)
Nuclei di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria [it]  Avrupa Birliği (?–2007)[208]
Nuclei Territoriali Antimperialisti  Avrupa Birliği (?–2007)[208]
Silahlı İslami Grup  ABD (8 Ekim 1997 – 15 Ekim 2010[110])
Aum Şinrikyo  Avrupa Birliği (? – 18 Temmuz 2011[100][233]),  ABD (8 Ekim 1997 – 20 Mayıs 2022>)[234]
Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi  ABD (10 Ağustos 1997 – 10 Ağustos 1999[110])
Kanarya Adaları Bağımsızlık Hareketi  İspanya (1977–1979)
Kolombiya Birleşik Öz Savunma Kuvvetleri  Avrupa Birliği (? – 18 Temmuz 2011[100][233]),  ABD (2001–2014[110])
Front de libération du Québec  Kanada (1 Nisan 1963 – 1971)
Husiler  ABD (19 Ocak – 5 Şubat 2021[235])
Hynniewtrep Ulusal Kurtuluş Konseyi  Hindistan (16 Kasım 2000[236] – 2011[37][237])
Kach ve Kahane Chai  Avrupa Birliği (? – 12 Temmuz 2010[238][239]),  ABD (8 Ekim 1997 – 20 Mayıs 2022)[110]
Japon Kızıl Ordusu  ABD (8 Ekim 1997 – 8 Ekim 2001[110])
Kızıl Kmerler  ABD (8 Ekim 1997 – 8 Ekim 1999[110])
Libya İslami Savaşçı Grubu  Birleşik Krallık (? – Kasım 2019[240]),  ABD[110]
Manuel Rodríguez Vatansever Cephesi  ABD (8 Ekim 1997 – 8 Ekim 1999[110])
Fas İslami Savaşçı Grubu  ABD[110]
Halkın Mücahitleri Örgütü  Avrupa Birliği (Mayıs 2002 – 26 Ocak 2009[241]),  Kanada (24 Mayıs 2005[242] – 20 Ocak 2012[243]),  Birleşik Krallık (28 Mart 2001 – 24 Haziran 2008[241]),  ABD (8 Temmuz 1997 – 28 Eylül 2012[110])
İran Milli Direniş Konseyi  ABD (15 Ağustos 2003[244] – 28 Eylül 2012)
Filistin Kurtuluş Cephesi  Birleşik Krallık (? – 12 Temmuz 2010[238][239])
Filistin Kurtuluş Örgütü  Birleşik Krallık (1988[245] – 1991[246])
Fetih  ABD (? – 1988)
Devrimci Çekirdek  ABD (10 Ağustos 1997 – 18 Mayıs 2009[110])
17 Kasım Devrimci Örgütü  ABD[110]
Túpac Amaru Devrimci Hareketi  ABD (10 Ağustos 1997 – 8 Ekim 2001[110])
Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri  Avrupa Birliği (2001 – 13 Kasım 2017[247]),  ABD (8 Ekim 1997 – 30 Kasım 2021[110])
Nepal Komünist Partisi (Maoist)  ABD (? – 6 Eylül 2012[248])
Oromo Kurtuluş Cephesi  Etiyopya (? – 2018[249])
Ogaden Ulusal Kurtuluş Cephesi