1 Ekim Anti-Faşist Direniş Grupları

1 Ekim Anti-Faşist Direniş Grupları (İspanyolcaGrupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre veya GRAPO), İspanya' da kurulmuş anti-faşist, anti-kapitalist ve anti-emperyalist bir silahlı devrimci örgüttür. Örgütün amacı, ETA öncülüğünde bir bağımsız Bask devletinin kurulması ve geriye kalan İspanya'da Marksist-Leninist ilkelere dayalı sosyalist bir devletin kurulmasıdır.

Kuruluş 1975-Günümüz
Lider(ler) Manuel Pérez Martínez
Amaç İspanya Sosyalist Cumhuriyeti'ni kurmak
Etkin bölgeler İspanya
İdeoloji Marksizm-Leninizm
Durum ABD, AB ve İngiltere'nin terör örgütleri listesindedir.